Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Chuyên đề

 • Cá nghe kinh
  Cá nghe kinh

  Chu Mạnh Trinh là khách hành hương tới Hương Sơn để hưởng thú “bầu Trời, cảnh Bụt”; nhưng thật ra là đang viếng cảnh biển xanh biến thành nương dâu đang hiện tướng trong tâm thức của chính mình. Chim ríu rít cúng dường hoa trái. Cá lặng lờ ngừng vẫy nghe kinh là khi Tâm Kinh biến thành Chân Kinh. Nguyễn Du cũng đã qua bao nhiêu trải nghiệm thăng trầm của thế sự, nhưng mãi tới khi về lại với chính mình mới tìm được Chân Kinh:

 • Kinh điển Đại thừa có phải do Phật thuyết hay không
 • Sự xuất hiện Kinh điển Đại thừa

  "Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi cùng trong một thế giới (lokadhatu), hai A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có thể xuất hiện (một lần) không trước không sau. ....

 • Tam Tạng Kinh điển

  Trong 45 năm truyền giảng con đường giải thoát, Đức Phật thu nhận rất nhiều đệ tử, có người xuất gia

Bài Nghiên Cứu

Phải chăng cúng dường nhiều phước, bố thí ít phước?

- HỎI: Tôi biết một số người phát tâm hộ trì Tam bảo rất nhiệt thành nhưng lại thiếu quan tâm đến những người bất hạnh. Vậy phước báo của họ có bị khiếm khuyết? Tâm từ bi của họ có bị mai một không? (Chính Nguyên, Q.10, TP.HCM)

Phải chăng cúng dường nhiều phước, bố thí ít phước?
Phật tử thành kính sớt bát - cúng dường chư Tăng theo truyền thống Nam truyền - Ảnh minh họa

cungduong.jpg
Phật tử thành kính sớt bát - cúng dường chư Tăng theo truyền thống Nam truyền - Ảnh minh họa

ĐÁPBạn Chính Nguyên thân mến!

Bố thí, cúng dường là pháp tu phổ biến của hàng Phật tử. Hạnh tu này sẽ giúp vun bồi và tăng trưởng phước báo cho thí chủ trong hiện đời và những đời sau. Luận về pháp bố thí cúng dường thì tùy theo nhận thức, tâm nguyện và hoàn cảnh mà có biểu hiện thí xả và gieo duyên khác nhau.

Theo kinh điển (kinh Phân biệt cúng dường), cúng dường Tam bảo phước báo nhiều hơn bố thí cho người bất hạnh nên đa phần người ta thích cúng dường hơn. Tuy nhiên, người Phật tử hiểu pháp bố thí thường phát tâm rộng lớn, nguyện gieo duyên cùng khắp. Khi không đủ điều kiện, hoàn cảnh không cho phép, thí chủ chỉ bố thí hay cúng dường trong một phạm vi nhỏ hẹp với hạn lượng nhất định thì cần hồi hướng công đức phước báo ấy đến khắp tất cả chúng sinh để cùng được lợi ích.

Như vậy, cúng dường hay bố thí cho ai, phẩm vật nhiều ít là do sự tùy tâm, tùy nguyện và tùy duyên của thí chủ. Quan trọng là hồi hướng phước báo ấy rộng khắp đến pháp giới chúng sinh thì phước báo của thí chủ càng tăng thêm, không hề bị khiếm khuyết, và tâm từ bi nhờ ban rải khắp mười phương vẫn đủ đầy, không bị mai một.

TỔ TƯ VẤN 
(tuvangiacngo@yahoo.com)

 • Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
  1. Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo.
  Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
 • Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
  21. Không phóng dật, đường sống, Phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết, Phóng dật như chết rồi.
  Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
 • Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
  33. Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên.
  Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
 • Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
  44. “Ai chinh phục đất này Dạ ma, Thiên giới này? Ai khéo giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa?”
  Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
 • Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
  60. “Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.”
  Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
^ Back to Top