Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Bài Nghiên Cứu

Phải chăng cúng dường nhiều phước, bố thí ít phước?

- HỎI: Tôi biết một số người phát tâm hộ trì Tam bảo rất nhiệt thành nhưng lại thiếu quan tâm đến những người bất hạnh. Vậy phước báo của họ có bị khiếm khuyết? Tâm từ bi của họ có bị mai một không? (Chính Nguyên, Q.10, TP.HCM)

Phải chăng cúng dường nhiều phước, bố thí ít phước?
Phật tử thành kính sớt bát - cúng dường chư Tăng theo truyền thống Nam truyền - Ảnh minh họa

cungduong.jpg
Phật tử thành kính sớt bát - cúng dường chư Tăng theo truyền thống Nam truyền - Ảnh minh họa

ĐÁPBạn Chính Nguyên thân mến!

Bố thí, cúng dường là pháp tu phổ biến của hàng Phật tử. Hạnh tu này sẽ giúp vun bồi và tăng trưởng phước báo cho thí chủ trong hiện đời và những đời sau. Luận về pháp bố thí cúng dường thì tùy theo nhận thức, tâm nguyện và hoàn cảnh mà có biểu hiện thí xả và gieo duyên khác nhau.

Theo kinh điển (kinh Phân biệt cúng dường), cúng dường Tam bảo phước báo nhiều hơn bố thí cho người bất hạnh nên đa phần người ta thích cúng dường hơn. Tuy nhiên, người Phật tử hiểu pháp bố thí thường phát tâm rộng lớn, nguyện gieo duyên cùng khắp. Khi không đủ điều kiện, hoàn cảnh không cho phép, thí chủ chỉ bố thí hay cúng dường trong một phạm vi nhỏ hẹp với hạn lượng nhất định thì cần hồi hướng công đức phước báo ấy đến khắp tất cả chúng sinh để cùng được lợi ích.

Như vậy, cúng dường hay bố thí cho ai, phẩm vật nhiều ít là do sự tùy tâm, tùy nguyện và tùy duyên của thí chủ. Quan trọng là hồi hướng phước báo ấy rộng khắp đến pháp giới chúng sinh thì phước báo của thí chủ càng tăng thêm, không hề bị khiếm khuyết, và tâm từ bi nhờ ban rải khắp mười phương vẫn đủ đầy, không bị mai một.

TỔ TƯ VẤN 
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Các bài nghiên cứu

 • Thiền định và Trị liệu
  Thiền định và Trị liệu

  Phật Thích Ca , 2500 năm xưa, đã nguyện ngồi thiền dưới cội Bồ Đề cho đến khi chứng đạt Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác hay thành Phật. Thiền định gồm có nhiều phương pháp nhằm phát triển chính niệm, tập trung, thanh tịnh, tỉnh giác và tột đỉnh đạt giác ngộ giải thoát.

 • Sự cộng tác giữa khoa học và tôn giáo
  Sự cộng tác giữa khoa học và tôn giáo

  Mọi người, chẳng kể là giàu hay nghèo, học vấn hay không học vấn, đều có khả năng để hướng đến một đời sống an bình và đầy đủ ý nghĩa. Chúng ta phải khám phá thật sâu sắc, thật sâu xa một cách tối đa mà chúng ta có thể, làm thế nào để điều ấy được hiển lộ.

 • Thiền Phật giáo công hiệu như thuốc trong điều trị chứng trầm cảm
  Thiền Phật giáo công hiệu như thuốc trong điều trị chứng trầm cảm

  Thiền Phật giáo có công hiệu như thuốc trong điều trị chứng trầm cảm, một nghiên cứu đã phát hiện như vậy

 • Nhân cách và tâm thức

  Nhân cách và tâm thức, tuy hai nhưng là một. Tâm lý học, phân tâm học, xoay quanh hiện tượng tâm lý để tìm mấu chốt cho định giá nhân cách, nhưng vẫn lúng túng khi giòng chảy tâm thức như thác đổ.

^ Back to Top