Trang web đang trong giai đoạn sửa chữa, mong quý độc giả hoan hỉ

Bài Nghiên Cứu

Giới thiệu khái quát về Nhân minh học Phật giáo
Giới thiệu khái quát về Nhân minh học Phật giáo

Nhân minh học là gì? Môn học này của Phật giáo ở phương Tây thường gọi là logic học hay là Luận lý học. Viện sĩ Nga Th.Scherbatsky, trong bản dịch Anh ngữ cuốn "Nyaya bindu" của Luận sư Ấn Ðộ Dharmakirti (Pháp Xứng) cũng dịch đầu đề cuốn sách là "A short treatise of logic" tức "Một bộ luận ngắn về logic".

Giáo lý Trung đạo
Giáo lý Trung đạo

Nếu như Phật giáo Nguyên thủy đề cập đế giáo lý Trung đạo là đề cập đến sự xa lìa hai lối sống truy hoan của sự hưởng thụ dục vọng, và thực hành ép xác khổ hạnh, hay tránh hai cực đoan cho rằng thế giới là thường còn hay đoạn diệt, thì Phật giáo Đại thừa lại đề cập đến góc độ cố chấp về mặt nhận thức, quan điểm thuộc về tâm lý.

Giáo dục tư tưởng Tứ ân cho lớp trẻ
Giáo dục tư tưởng Tứ ân cho lớp trẻ

Tứ ân hay Tứ trọng ân là một trong những giáo lý quan trọng của Phật giáo. Trước hết, người Phật tử, vâng lời Phật dạy, luôn nêu cao tinh thần tri ân và báo ân trong đời sống tu tập hàng ngày. Đây cũng là mối quan hệ hai chiều sòng phẳng, bởi vì “cây có cội, nước có nguồn” nên chẳng thể lãng quên, mà phải lo để báo đáp.

Giáo dục Phật giáo thời Lý - Trần đồng hành cùng dân tộc
Giáo dục Phật giáo thời Lý - Trần đồng hành cùng dân tộc

Trong suốt thời Lý, hệ tư tưởng Phật giáo và giới tu hành có một vị trí đặc biệt trong đời sống văn hoá, xã hội Đại Việt. Các nguồn thư tịch cổ, đặc biệt sách Thiền uyển tập anh đã xác định rõ mối liên hệ giữa các nhà sư với các nhà vua, quan lại triều đình.

Giải thoát trong Phật giáo
Giải thoát trong Phật giáo

Giải thoát là một thắng đức trong ba đức của Phật: Pháp Thân, Bát Nhã, Giải thoát. Nếu như ba thắng đức ấy hoàn toàn viên mãn thì gọi là Phật.

Giá trị thực của Niết bàn
Giá trị thực của Niết bàn

Đức Phật thành đạo ở Bồ đề đạo tràng, Ngài tìm ra giá trị thực của cuộc sống, nhưng Ngài không thể truyền trao giá trị thực đó cho mọi người vì tất cả mọi người còn đang kẹt trong sinh tử và khổ đau, nên không thể nhận được ý nghĩa của Niết bàn.

Giá trị thực của cuộc sống
Giá trị thực của cuộc sống

Thể theo nguyên lý Duyên khởi , xã hội mỗi ngày mỗi phát triển thì nhu cầu con người càng phát sinh . Nhiều giá trị khác nhau được con người thiết lập bao gồm giá trị vật chất cũng như tinh thần .

Gia phả dòng họ Thích Ca
Gia phả dòng họ Thích Ca

शाक्यमुनि śākyamuni là danh hiệu của một con người đã vượt qua các dòng thánh trí và cũng được biết như là một vị A La Hán đầu tiên đã trở thành một vị Phật trong lịch sử Phật học qua tên gọi सिद्धार्थ गौतम बुद्ध Siddhārtha Gautama Buddha.

Duyên Sanh và Tánh Không
Duyên Sanh và Tánh Không

Nhiều người, do chỉ nhìn sơ lược bên ngoài, nói đạo Phật là “sắc sắc không không” một cách mơ hồ. Điều này dễ dẫn đến nhìn đạo Phật như là một lối sống bi quan, yếm thế. Từ khi có thêm lối suy nghĩ của văn hóa Tây phương vào đầu thế kỷ 20, chữ Không và Giải thoát càng thêm bị hiểu lầm.

Đức Phật trong Nam Tạng và Bắc Tạng
Đức Phật trong Nam Tạng và Bắc Tạng

Nam và Bắc có một số điểm nhìn khác nhau về Thế Tôn. Chính điểm nhìn khác nhau này mở lối cho sự phát triển của PG về sau và làm phong phú thêm kho tàng văn học PG.

Đức Phật thuyết giảng về Tánh Không
Đức Phật thuyết giảng về Tánh Không

Tánh không là một trong những khái niệm quan trọng và khó thấu triệt nhất trong giáo lý Phật Giáo. Chủ đề này được triển khai và quảng bá suốt dòng lịch sử phát triển của Phật Giáo, và do đó cũng đã trở nên ngày càng tinh tế, sâu sắc và dường như lại càng phức tạp hơn.

Đức Phật của chúng ta
Đức Phật của chúng ta

Đề tài thuyết giảng của chúng tôi hôm nay là: "Đức Phật của chúng ta" chắc cũng làm cho một số Phật tử ngạc nhiên. Chúng ta là Phật tử, thời đức Phật của chúng ta là đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi, còn cần gì thêm mà phải thuyết giảng.

Đóng góp của Minh vương Nguyễn Phúc Chu trong Công cuộc xây dựng, phát triển Đàng Trong và Phật giáo Đàng Trong
Đóng góp của Minh vương Nguyễn Phúc Chu trong Công cuộc xây dựng, phát triển Đàng Trong và Phật giáo Đàng Trong

Lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển vùng đất lãnh thổ miền nam gắn liền với sự hình thành và phát triển của hoàng Triều Nguyễn. Triều Nguyễn định đô mới nơi vùng đất Đàng Trong hình thành nên cục diện toàn diện cho đất nước Việt Nam thân yêu ngày nay.

Đọc Kinh Bốn Mươi Hai bài
Đọc Kinh Bốn Mươi Hai bài

Trong câu chuyện đạo chiều chủ nhật hôm nay, tôi làm một việc giản dị là đọc quyển Kinh 42 Bài do Hòa Thượng Trí Quang dịch và chú giải (1). Hòa Thượng Thiện Siêu cũng đã dịch kinh nầy từ năm 1959, nhưng ở xa, tôi không có bản dịch của Hòa Thượng Thiện Siêu.

Định Nghiệp Trong Phật Giáo
Định Nghiệp Trong Phật Giáo

Ðịnh mệnh và định nghiệp là hai vấn đề thường được các nhà bình giảng truyện Kiều nêu lên khi đọc những câu:

Điều kiện tiên quyết của người xuất gia
Điều kiện tiên quyết của người xuất gia

Một người xuất gia chân chính, trước tiên chúng ta cần hiểu rõ sự quan trọng của một cuộc sống có kỷ cương, phép tắc, giới luật.

Đặt thân phận con người trước cửa ngỏ giác ngộ
Đặt thân phận con người trước cửa ngỏ giác ngộ

Thân phận con người và cuộc đời đã hiện hình dưới mắt Camus qua chiều thống khổ và nổi loạn. Con người sống dưới một vũ trụ vô nghĩa, sống giữa một cuộc đời công thức chán phèo.

Đạo Sanh & nguyên lý Phật tánh
Đạo Sanh & nguyên lý Phật tánh

Đạo Sanh là một trong những nhân vật nổi tiếng của Phật giáo Trung Quốc, được đặt vào ngôi vị hàng đầu của "tứ kiệt" [cùng với các đại sư Tuệ Quán (nổi danh khoảng 420), Tăng Triệu (374-414) và Tăng Duệ (378-444?)], đứng đầu Bát Hùng và Thượng thủ mười lăm đệ tử xuất chúng của Tam tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập.

Thông báo

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Tuyển dụng nhân viên thiết kế, dàn trang
^ Back to Top