Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Chuyên đề

 • Cá nghe kinh
  Cá nghe kinh

  Chu Mạnh Trinh là khách hành hương tới Hương Sơn để hưởng thú “bầu Trời, cảnh Bụt”; nhưng thật ra là đang viếng cảnh biển xanh biến thành nương dâu đang hiện tướng trong tâm thức của chính mình. Chim ríu rít cúng dường hoa trái. Cá lặng lờ ngừng vẫy nghe kinh là khi Tâm Kinh biến thành Chân Kinh. Nguyễn Du cũng đã qua bao nhiêu trải nghiệm thăng trầm của thế sự, nhưng mãi tới khi về lại với chính mình mới tìm được Chân Kinh:

 • Kinh điển Đại thừa có phải do Phật thuyết hay không
 • Sự xuất hiện Kinh điển Đại thừa

  "Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi cùng trong một thế giới (lokadhatu), hai A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có thể xuất hiện (một lần) không trước không sau. ....

 • Tam Tạng Kinh điển

  Trong 45 năm truyền giảng con đường giải thoát, Đức Phật thu nhận rất nhiều đệ tử, có người xuất gia

Bài Nghiên Cứu

Triết lí bài Cư Trần Lạc Đạo của Giác Hoàng Trần Nhân Tông
Triết lí bài Cư Trần Lạc Đạo của Giác Hoàng Trần Nhân Tông

Cư trần lạc đạo là một bài thiền kệ được trích trong bài phú cùng tên của Giác hoàng Trần Nhân Tông, được xem là biểu tượng trí tuệ tâm linh của Phật giáo Việt Nam trong thời đại nhà Trần.

Vạn Hạnh thiền sư và công cuộc khởi nghiệp của triều Lý
Vạn Hạnh thiền sư và công cuộc khởi nghiệp của triều Lý

Thiền sư Vạn Hạnh sinh ra và khẳng định vai trò lịch sử của mình trong buổi đầu xây dựng một nhà nước thật sự tự chủ, tự quyết. Khi ấy, làm nền tảng tư tưởng cho chính thể và cho xã hội thuộc về cả tam giáo, nhưng có phần nghiêng về Phật giáo.

Chính sách nội trị & ngoại giao của nhà Tiền Lê qua thi pháp của Thiền sư Đỗ̉ Pháp Thuận
Chính sách nội trị & ngoại giao của nhà Tiền Lê qua thi pháp của Thiền sư Đỗ̉ Pháp Thuận

Giác Ngộ - Ý tưởng đại đoàn kết toàn dân, bậc nhân chủ phải vì quyền lợi của nhân dân mà hành động được Thiền sư Pháp Thuận trả lời vua Lê Đại Hành cách đây hơn mười thế kỷ được xem như là một luận điểm chính trị vượt thời gian và không gian. Đây chính là bí quyết để đất nước thái bình, nhân dân an lạc.

Văn Học Phật Giáo và 1000 năm Thăng Long Hà Nội
Văn Học Phật Giáo và 1000 năm Thăng Long Hà Nội

Giới thiệu mảng Minh trong Văn học Phật giáo Việt Nam thời Lý Trần và một số Bài Minh tiêu biểu nơi Văn Bia viết về các ngôi chùa cổ của Kinh đô Thăng Long.

Văn Học Phật Giáo Việt Nam đồng hành với 1000 năm Thăng Long Hà Nội
Văn Học Phật Giáo Việt Nam đồng hành với 1000 năm Thăng Long Hà Nội

Đạo Phật được du nhập vào Việt Nam khá sớm. Ngay từ buổi đầu, với truyền thống khế lý khế cơ vốn có, Phật giáo đã tạo được những mối liên hệ mật thiết trên con đường đi tới của dân tộc ta. Và trải qua hơn hai ngàn năm hội nhập phát triển, tuy có lúc thịnh lúc suy, nhưng nhìn chung Phật giáo đã tạo được những gắn bó tốt đẹp với dân tộc, thể hiện qua các mặt như phong tục tập quán, văn hóa nghệ thuật, ngôn ngữ tư duy v.v…

Lập Trường và Phương Pháp Nghiên Cứu Phật Học
Lập Trường và Phương Pháp Nghiên Cứu Phật Học

Nghiên cứu Phật pháp cần phải duyệt đọc những tư liệu gốc, là những kinh luận được dịch tra từ tiếng Ấn Độ và các bản chú giải, cần phải đọc và hiểu được nội dung của nó, để chúng ta thấu hiểu tinh thần “Ôn cố tri tân” (ôn lại chuyện xưa để hiểu việc nay). Nhưng chúng ta không nên dừng ở chỗ đọc và hiểu, vì dừng ở đó sẽ không tiến bộ. Từ sự “ôn cố” bằng cách duyệt đọc kinh luận, để có kiến thức đúng đắn và mới mẻ, sau đó tiến hành viết thành bài nghiên cứu và phát biểu, muốn Phật pháp càng ngày càng hưng thịnh và tiến bộ thì công tác nghiên cứu và trước tác là viên gạch lót nền.

Tăng Ban Trong Bộ Máy Nhà Nước Thời Lý – Trần
Tăng Ban Trong Bộ Máy Nhà Nước Thời Lý – Trần

Năm 905, lợi dụng sự đổ nát thảm hại của nhà Đường, Khúc Thừa Dụ đã khôn khéo tìm cách thành lập một bộ máy chính quyền độc lập và tự chủ do ông đứng đầu. Một kỷ nguyên hoàn toàn mới của lịch sử nước nhà đã được mở ra kể từ đó. Họ Khúc (905-930), họ Dương (931-937), họ Ngô (938-965), họ Đinh (967-980) và họ Lê (980-1005)…thế thứ trước sau cókhác nhau, số năm trị vì ít nhiều tuy không đồng nhất, nhưng, trong số những nét chung của bộ máy nhá nước lúc bấy giờ, có một nét rất đáng lưu ý: tất cả đều là nhà nước của tướng lĩnh

Nguyên lý của vấn đề Niệm Phật Vãng Sanh
Nguyên lý của vấn đề Niệm Phật Vãng Sanh

Trong Phật-Pháp khi thuyết minh về các pháp (sắc-pháp và tâm-pháp) do nhân duyên sanh có đề cập tới hai loại lực: a- Khả-tư-nghì-lực (có thể hiểu biết nổi). b-Bất-khả-tư-nghì-lực (ngoài sức tưởng tượng của trí óc con người)

Đạo Phật hấp dẫn trong thế giới hiện nay
Đạo Phật hấp dẫn trong thế giới hiện nay

HỎI: Năm nay giáo sư đã từng thực hiện một hành trình giảng dạy đến hai mươi sáu quốc gia. Xin hãy chia sẻ với chúng tôi về những suy tư của giáo sư về vấn đề Đạo Phật đang lan truyền đến những vùng mới mẻ như thế nào?

Những vấn đề của Ni trong đoàn thể Tăng-già
Những vấn đề của Ni trong đoàn thể Tăng-già

Có thể nói Đức Thế Tôn là một nhà cách mạng tuyệt vời, vấn đề mà đến thế kỷ 20 thế giới mới bắt đầu nhận ra và kêu gọi giải phóng phụ nữ thì ngài đã làm từ cách nay hai mươi lăm thế kỷ. Với con mắt tuệ giác của mình, Đức Thế Tôn đã thấy được vai trò và khả năng của người phụ nữ.

Phật Giáo Đối Với Việc Thành Lập, Phát Triển Kinh Đô Thăng Long Và Nước Đại Việt
Phật Giáo Đối Với Việc Thành Lập, Phát Triển Kinh Đô Thăng Long Và Nước Đại Việt

Vai trò của Phật giáo đối với việc thành lập, phát triển kinh đô Thăng Long và nước Đại Việt thời Lý Trần và những thời đại về sau

Những vấn đề của Ni trong đoàn thể Tăng-già
Những vấn đề của Ni trong đoàn thể Tăng-già

Có thể nói Đức Thế Tôn là một nhà cách mạng tuyệt vời, vấn đề mà đến thế kỷ 20 thế giới mới bắt đầu nhận ra và kêu gọi giải phóng phụ nữ thì ngài đã làm từ cách nay hai mươi lăm thế kỷ.

Kinh nghiệm hoằng pháp
Kinh nghiệm hoằng pháp

(Bài giảng tại Khóa Bồi dưỡng và Hội thảo Hoằng pháp 2009 tại Đà Nẵng)

Phật Giáo – Một Sức Mạnh Tinh Thần Thời Đại Việt
Phật Giáo – Một Sức Mạnh Tinh Thần Thời Đại Việt

(Hội thảo Văn học, Phật giáo với 1000 năm Thăng Long) Trường ĐHKHXH&NV – Khoa Văn học và Ngôn Ngữ

Nghiệp, tái sanh và di truyền học
Nghiệp, tái sanh và di truyền học

Hạnh phúc hay đau khổ là số phận chung của mọi chúng sinh, nhất là con người, và theo quan điểm Phật giáo thì đây không phải là phần thưởng hay hình phạt do Thượng Ðế ban cho một sinh linh đã làm điều thiện hay điều ác. Tín đồ Phật giáo tin vào một định luật tự nhiên, gọi là “ luật nhân quả”, áp dụng chung cho tất cả mọi hiện tượng trong thế giới này. Tín đồ Phật giáo không tin vào một Ðấng Thượng Ðế toàn năng, và do đó một Ðấng Thượng Ðế như vậy, và ngay cả Ðức Phật đại từ bi cũng không thể ngăn cản được định luật này.

Phật giáo Nam Tông tại Sài Gòn - Gia Định - Tp. Hồ Chí Minh
Phật giáo Nam Tông tại Sài Gòn - Gia Định - Tp. Hồ Chí Minh

Tại Việt Nam PG Nam Tông điều có hai hệ:PG Nam Tông của người Khmer đã tồn tại ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long và PG Nam Tông trong cộng đồng người việt.Theo sử liệu thì PG Nam Tông Việt Nam chỉ mới được du nhập vào Việt Nam từ khoảng những năm cuối thập kỷ 1930. Như vậy PG Nam Tông Việt Nam chỉ có mặt tại Việt Nam nói chung và tại Thành Phố này nói riêng, cho đến nay chỉ trên dưới 60 năm.

Yếu Nghĩa Kinh Vô Lượng Nghĩa và Nhập
Yếu Nghĩa Kinh Vô Lượng Nghĩa và Nhập

Kinh Pháp Hoa được gọi là Viên giáo, vì bao hàm được tất cả các kinh điển mà Đức Phật đã thuyết trong suốt cuộc đời Ngài. Các pháp Phật dạy đều là phương tiện để giúp chúng ta thâm nhập thế giới Phật, được kinh Pháp Hoa ví như thuyền bè đưa người từ điểm an lạc này đến điểm an lạc khác, để sau cùng tất cả hành giả đều chứng Nhứt thiết chủng trí . Vì vậy, nếu không thực hành giáo pháp, chắc chắn đời đời kiếp kiếp ở trong Nhà lửa tam giới.

Ý nghĩa bên kia
Ý nghĩa bên kia

Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 38 tại chùa Phổ Quang ngày 14-9-2008).người dùng từ hồi đầu thị ngạn nghĩa là quay đầu là bờ, từ này cũng khó hiểu, ít có người hiểu đúng. Bờ bên kia ở đâu và hồi đầu là gì?

 • Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
  1. Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo.
  Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
 • Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
  21. Không phóng dật, đường sống, Phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết, Phóng dật như chết rồi.
  Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
 • Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
  33. Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên.
  Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
 • Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
  44. “Ai chinh phục đất này Dạ ma, Thiên giới này? Ai khéo giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa?”
  Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
 • Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
  60. “Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.”
  Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
^ Back to Top