Trang web đang trong giai đoạn sửa chữa, mong quý độc giả hoan hỉ

Bài Nghiên Cứu

Thiện Tri Thức - Người Đưa Ta Vượt Qua Gió Bụi
Thiện Tri Thức - Người Đưa Ta Vượt Qua Gió Bụi

Trong đời sống con người, sự tư duy hợp lý không cho phép ta suy nghĩ và kết luận trên thế gian này có một con người hoàn toàn xấu hay có một con người hoàn toàn tốt.

Thiền phái Tào Ðộng ở Ðàng Trong
Thiền phái Tào Ðộng ở Ðàng Trong

Cuối thế kỷ XVII - đầu thế kỷ XVIII, thiền phái Tào Động đã được truyền bá cùng phát triển tại Đàng Trong của nước ta.

Tản mạn về văn hóa Phật giáo Việt Nam
Tản mạn về văn hóa Phật giáo Việt Nam

Chúng ta đang hối hả đi vào tương lai bằng cách sử dụng những công cụ kỹ thuật điên dại tiên tiến nhất, nhưng tư tưởng, tình cảm và phong tục tập quán vẫn còn gắn kết với quá khứ. Hiện tại và quá khứ đan xen vào nhau là sự cân bằng cần thiết.

Sự Hình Thành Đại Thừa
Sự Hình Thành Đại Thừa

Phong trào phát triển một đường lối Phật Giáo mới, về sau nầy được gọi là Mahayana (Đại thừa), bắt đầu thành hình trong thời gian 250 năm, từ năm 150 TCN đến 100 CN, là kết quả tích tụ của nhiều phát triển vốn có từ trước.

Quan niệm thời gian theo kinh Pháp Hoa
Quan niệm thời gian theo kinh Pháp Hoa

Thời gian là tác nhân chi phối sự hình thành và sự tiến hóa của vạn vật trong vũ trụ. Khái niệm này hầu như được các học thuyết xưa nay công nhận.

Quan Hệ Giữa Nho Gia Và Phật Giáo Ở Việt Nam
Quan Hệ Giữa Nho Gia Và Phật Giáo Ở Việt Nam

Chúng ta đặt câu hỏi, Khổng-giáo cách tân, chớm nở vào cuối đời Đường và cực thịnh vào đời Tống với hai họ Chu, Trình có trách nhiệm gì không trong sự kiện hai lần cả nước Trung Quốc bị những dân tộc phi Hán là nhà Nguyên và nhà Thanh đô hộ, thống trị... những dân tộc phi Hán mà tổng cộng lại, dân số chỉ bằng khoảng 1/24 của dân số người Hán?

Quan điểm niệm Phật giải thoát của vua Trần Thái Tông
Quan điểm niệm Phật giải thoát của vua Trần Thái Tông

Các vị vua đầu thời Trần là những người đích thân tu hành theo lời Phật dạy, lấy từ bi làm tông chỉ trị quốc, đem Phật pháp giáo hoá cho dân chúng thực hành theo, tạo nên một thời đại vô cùng huy hoàng cho dân tộc Đại Việt, là thời đại thuần từ nhất trong lịch sử dân tộc. Pháp môn niệm Phật là một trong những pháp môn được các vị vua nhà Trần chú trọng, giáo hoá dân chúng.

Phép Quán Niệm Tối Thượng
Phép Quán Niệm Tối Thượng

Khi bạn sinh ra khởi đầu sự sống, cũng đồng thời sự chết bắt đầu. “Sự sống và cái chết tồn tại trong nhau, ẩn mình vào nhau chứ nó không hoàn toàn mất đi”.

Phật Pháp là thuốc trị tâm bệnh của chúng sanh
Phật Pháp là thuốc trị tâm bệnh của chúng sanh

Trong kinh Phật dạy pháp của Phật là những phương thuốc trị tâm bệnh cho chúng sanh. Chúng sanh có tám muôn bốn ngàn phiền não, thì Phật có tám muôn bốn ngàn pháp môn. Như vậy mỗi pháp của Phật trị mỗi bệnh của chúng sanh. Nếu chúng sanh có bệnh, biết rõ bệnh của mình, lấy pháp của Phật trị thì bệnh sẽ lành. Còn người có bệnh mà không biết thì chịu thua, hoặc biết bệnh nhưng không biết thuốc cũng không dùng được.

Phật Hoàng nước Việt
Phật Hoàng nước Việt

Đức Trần Nhân Tông thị hiện vào đời tu tập và lợi ích chúng sinh rồi lại theo luật vô thường từ giã Tăng Ni tứ chúng, thu thần nhập diệt theo Phật, để lại cho dân tộc Việt Nam một sự mất mát không gì có thể bù đắp nổi, cho Phật giáo đồ Việt Nam một hồi chuông thức tỉnh lay động đến tận tâm can mọi người.

Phật Giáo Việt Nam đã góp phần làm sáng ngời lý tưởng của dân tộc và trưởng thành cùng dân tộc
Phật Giáo Việt Nam đã góp phần làm sáng ngời lý tưởng của dân tộc và trưởng thành cùng dân tộc

Ba mươi năm trước đây, sau thành công mỹ mãn của Đại hội hiệp thương thống nhất các tổ chức hệ phái Phật giáo Việt Nam để thành lâp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ( từ ngày 4-11 đến 7-11-1981 ), Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, lúc đó là Chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, trong buổi tiếp chư tôn đức Đại biểu Đại hội tại Phủ Chủ tịch ở thủ đô Hà Nội, đã thay mặt Đảng và Nhà nước trân trọng ghi nhận :

Phật Giáo Và Nỗi Niềm Dân Tộc
Phật Giáo Và Nỗi Niềm Dân Tộc

Những năm gần đây, châu Á đang vươn mình trong sức mạnh kinh tế. Các nhà kinh tế thế giới nói rằng thế kỷ 21 là thế kỷ châu Á – Thái Bình Dương. Và ở thế kỷ 21, sức mạnh kinh tế của châu Á là lớn nhất, là cực mạnh nhất trong ba cực Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á.

Phật giáo trong thời đại khoa học
Phật giáo trong thời đại khoa học

Trong thời đại Khoa học, khi mà những tiến bộ Khoa học đã làm lui đi phần nào quan niệm thần thánh và những mớ huyền thoại, mê tín dị đoan của con người, thì càng ngày Phật giáo càng chứng tỏ là một Tôn giáo, từ cấu trúc, tư tưởng trong các Kinh điển cho tới phương pháp hành trì, rất là tương hợp với Khoa học.

Nương tựa Chánh pháp
Nương tựa Chánh pháp

Sống trên cõi đời này, người ta phải nương tựa vào nhau để được thương yêu chăm sóc và được chia sẻ, an ủi những buồn vui thăng trầm trong cuộc sống. Tuy nhiên, nương tựa vào người khác hoặc những điều kiện bên ngoài nào đó thì hạnh phúc chỉ ngắn ngủi và tạm bợ, bởi mọi thứ trên đời này luôn luôn thay đổi và biến hoại, không có gì tồn tại lâu dài. Chỉ có nương tựa vào Chánh pháp, nương tựa chính mình mới thực sự an ổn hạnh phúc.

Nương tựa Chánh pháp để thiết lập đời sống an lạc
Nương tựa Chánh pháp để thiết lập đời sống an lạc

Mọi người cứ tưởng rằng, một xã hội văn minh có nhiều thành tựu về khoa học cũng như điều kiện vật chất, con người sẽ có nhiều cơ hội để sống theo những gì mình mong muốn. Nhưng suy xét cho cẩn thận thì trên đời này mọi sự hưởng thụ nào cũng có cái giá phải trả của nó. Nếu như đam mê đeo đuổi đời sống hạnh phúc với thái độ sống sai lạc thiên về vật chất mà quên đi sự bồi dưỡng giá trị đạo đức con người thì kết quả chỉ là thất vọng mà thôi.

Ni Trưởng Như Thanh với sự hình thành và phát triển Ni Bộ Nam Việt
Ni Trưởng Như Thanh với sự hình thành và phát triển Ni Bộ Nam Việt

Trong lịch sử phát triển của Ni chúng Việt Nam, không thể không nhắc đến Ni bộ Nam việt> Đó là một tổ chức đầu tiên của Ni giới Nam bộ. Công lao đóng góp vào sự ra đời của tổ chức này là của nhiều lớp Ni chúng, tuy nhiên người tu sĩ có vai trò quyết định sự hình thành và ra đời của Ni bộ nam Việt chính là Ni trưởng Như Thanh. Bài viết đề cập đến bối cảnh lịch sử - xã hội đưa đến sự hình thành trên và những hoạt động cũng như vai trò của Ni trưởng Như Thanh đối với Ni bộ Nam Việt.

Những Lời Của Đức Phật Có Liên Quan Tới 4 Thánh Tích
Những Lời Của Đức Phật Có Liên Quan Tới 4 Thánh Tích

4 Thánh tích:Nơi Bồ Tát đản sanh, Nơi Ðức Phật thành đạo, Nơi Ðức Phật chuyển pháp luân, Nơi Ðức Phật nhập Niết Bàn, Ðức Phật đã chứng minh tự ngàn xưa, những người đệ tử, con Phật với tấm lòng trong sạch, tịnh tín, tâm đạo nhiệt thành, có đủ nhân duyên hành hương chiêm bái sẽ được đày đủ phước lành, hiện tại được an lành, vị lai được hướng sanh nhàn cảnh.

Nghệ thuật giao tiếp trong kinh điển Phật giáo
Nghệ thuật giao tiếp trong kinh điển Phật giáo

Chính phải đàm đạo mới biết được trí tuệ của một người, và phải trong một thời gian dài không thể khác được(1). Sự khẳng định của câu kinh vừa nêu đã đồng thời cho thấy, quá trình trao đổi thông tin giữa người với người mà thuật ngữ chuyên ngành hôm nay gọi là nghệ thuật giao tiếp, đã được ghi nhận và lưu tâm từ thời Đức Phật. Với Phật giáo, việc giao tiếp giữa các cá nhân nhằm truyền đạt thông tin là điều rất mực quan trọng, nhất là những thông tin liên quan đến lộ trình khai phóng tâm linh và đoạn tận đau khổ.

Thông báo

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Tuyển dụng nhân viên thiết kế, dàn trang
^ Back to Top