Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Ngữ Pháp Tiếng Pali

Ngữ Pháp Tiếng Pali
Ngữ Pháp Tiếng Pali

Tác giả: A.P. Buddhadatta

Dịch giả: HT. Thích Minh Châu

Danh mục: Trước tác

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Giá bán: 45,000 VNĐ

SƠ LƯỢC NỘI DUNG

LỜI NÓI ĐẦU

Chúng tôi bắt đầu đảm nhận phụ trách giảng dạy bộ môn Văn học Pàli kể từ khi thành lập Viện Đại học Vạn Hạnh vào năm 1964 do tôi làm Viện trưởng. Từ đó đến nay chúng tôi lần lượt xuất bản các bộ kinh văn thuộc hệ thống Văn học Pàli gồm 5 bộ Nikàya, Thắng pháp tập yếu luận kèm theo bản dịch tiếng Việt. Ngoài ra chúng tôi còn dịch và biên soạn các tài liệu về Văn phạm Pàli để cung cấp cho những người bắt đầu tiếp cận Văn học Pàli và sinh viên có nhu cầu học tiếng Pàli ở cấp Đại học.
Thiết nghĩ có hai phương pháp tiếp cận ngôn ngữ Pàli. Một là theo truyền thống cũ: đệ tử ngồi dưới chân thầy để truyền tâm ấn, đệ tử cần học thuộc lòng nhiều, phải hầu hạ thầy ít nhất là hơn 10 năm và thầy dạy có nhiều lắm cũng được 8, 10 đệ tử. Đời sống hiện tại không cho phép chúng ta theo lối giảng dạy chân truyền ấy. Phương pháp thứ hai là áp dụng kỹ thuật dạy ngôn ngữ hiện đại cho sinh viên, học sinh nắm ngay then chốt văn phạm Pàli cần thiết rồi ứng dụng ngay những điều đã học vào các bài tập dịch từ tiếng Pàli ra tiếng Việt và tiếng Việt ra tiếng Pàli. Ngoài ra sinh viên được bổ túc những bài tập đọc trích từ những bộ sách Pàli đã được soạn thảo. Như vậy sinh viên cần phải tích cực tìm hiểu cả câu văn phạm, nhớ kỹ những ngữ vựng cần thiết và đọc được ngay trong bản chánh Pàli.
Cuốn Văn phạm Pàli của Ngài Buddhadatta người Tích Lan biên soạn là tài liệu giảng dạy học tập tiếng Pàli rất thích hợp đối với Tăng Ni Phật tử, những người bước đầu tiếp cận Cổ ngữ Pàli, nhất là các sinh viên Tăng Ni hiện đang theo học tại 3 Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh, thậm chí có thể sử dụng cho các sinh viên các khoa ngành Ngữ văn, Phương Đông, tại các trường Đại học ở trong nước như là một công cụ nghiên cứu Văn học Pàli trong kho tàng văn hóa châu Á. Tập sách này giúp cho sinh viên biết được những cơ cấu căn bản của văn phạm Pàli, tiếp đến là đi sâu vào những nét tế nhị sâu sắc của văn phạm và văn học Pàli, và sau cùng có thể đọc và thưởng thức suối nguồn các tác phẩm được viết từ cổ ngữ Pàli.
Đáp ứng yêu cầi trên, chúng tôi đã dịch cuốn Văn phạm này ra tiếng Việt cùng với sự hỗ trợ của Sư cô Thích nữ Tịnh Vân để hoàn tất tập sách này. Hy vọng cuốn văn phạm Pàli này sẽ mở rộng kho tàng Văn học Pàli cho quý vị, mà từ lâu chính nó là nguồn mạch của văn hóa sông Hằng - Ấn Độ.
Trân trọng,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12/01/2002
Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam
tại TP. Hồ Chí Minh
Tỷ-kheo Thích Minh Châu

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC

Mua Sách

Ngữ Pháp Tiếng Pali

Ngữ Pháp Tiếng Pali

Tác giả: A.P. Buddhadatta

Dịch giả: HT. Thích Minh Châu

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Giá bán: 45,000 VNĐ

Số Lượng:

Vui lòng chọn số lượng

LỜI NÓI ĐẦU Chúng tôi bắt đầu đảm nhận phụ trách giảng dạy bộ môn Văn học Pàli kể từ khi thành lập Viện Đại học Vạn Hạnh vào năm 1964 do tôi làm Viện trưởng. Từ đó đến nay chúng tôi lần lượt xuất bản các bộ kinh văn thuộc hệ thống Văn học Pàli gồm 5 bộ Nikàya, Thắng pháp tập yếu luận kèm theo bản dịch tiếng Việt. Ngoài ra chúng...

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm