Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Pháp Hoa Quốc Ngữ KInh

Pháp Hoa Quốc Ngữ KInh
Pháp Hoa Quốc Ngữ KInh

Tác giả: Cưu Ma La Thập

Dịch giả: HT. Pháp Liên giải âm - GS. Lê Mạnh Thát dịch

Danh mục: Trước tác

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Giá bán: 65,000 VNĐ

SƠ LƯỢC NỘI DUNG

TỰA

Việc dịch và giải thích kinh truyện Phật giáo bằng thơ tiếng Việt còn lại không nhiều. Từ thế kỷ XIV - XV ta có bản dịch văn xuôi kinh Bảo mẫu ân trọng của Thiền sư Viên Thái in vào khoảng những năm 1442. Rồi sang thế kỷ XVI Thọ Tiên Diễn Khánh đã diễn tích Phật Bà Quan Âm ra thơ thành tác phẩm Nam Hải Quan Âm Phật sự tích ca. Tiếp đến thế kỷ XVII với sự nghiệp dịch giải của Minh Châu Hương Hải (1628-1715) một loạt các tác phẩm kinh điển Phật giáo bằng văn xuôi tiếng Việt đã ra đời. Nhưng phải đợi đến cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ thứ XVIII nhiều tác phẩm kinh truyện Phật giáo bằng thơ mới xuất hiện. Chẳng hạn, ta có Nam Hải Quan Âm và Đạt Na thái tử hạnh của Chân Nguyên (1647-1726). Rồi Xuất gia Sa di thập giới quốc âm viết xong năm Lê Bảo Thái thứ 7 (1726) của Như Trừng, Oai nghi quốc ngữ của Như Thị và Phật quốc ký của Tính Quảng. Đến thế kỷ thứ XIX, Pháp Liên đã "giải âm" bản Diệu pháp liên hoa kinh của Cưu Ma La Thập dịch gọi là Pháp hoa quốc ngữ kinh vào năm 1848 và in lần đầu vào năm 1856.
Đây là một bản giải âm tương đối dài với 3214 câu thơ viết bằng thể thơ lục bát, trong đó có chen 350 câu bằng thể song thất lục bát, trong đó có chen 350 câu bằng thể song thất lục bát, Pháp hoa quốc ngữ kinh do thế đáng làm đối tượng nghiên cứu cho những người quan tâm đến lịch sử tư tưởng và văn học dân tộc, đặc biệt đến loại hình văn học dịch giải. Cho nên, chúng tôi công bố ban phiên âm cùng một nghiên cứu sơ bộ của chúng tôi về Pháp hoa quốc ngữ kinh, nhằm đáp ứng một phần nào về yêu cầu tìm hiểu vừa nói. Pháp Liên và Pháp hoa quốc ngữ kinh là một thể hiện nỗ lực ấy. Để giúp người đọc có tài liệu tham khảo, chúng tôi cho in kèm theo nguyên bản tiếng quốc âm của bản in năm Giáp Tý Khải Định thứ 9 (1924).
Mùa Phật thành đạo năm Nhâm Tuất (1982).
LÊ MẠNH THÁT

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC

Mua Sách

Pháp Hoa Quốc Ngữ KInh

Pháp Hoa Quốc Ngữ KInh

Tác giả: Cưu Ma La Thập

Dịch giả: HT. Pháp Liên giải âm - GS. Lê Mạnh Thát dịch

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Giá bán: 65,000 VNĐ

Số Lượng:

Vui lòng chọn số lượng

TỰA Việc dịch và giải thích kinh truyện Phật giáo bằng thơ tiếng Việt còn lại không nhiều. Từ thế kỷ XIV - XV ta có bản dịch văn xuôi kinh Bảo mẫu ân trọng của Thiền sư Viên Thái in vào khoảng những năm 1442. Rồi sang thế kỷ XVI Thọ Tiên Diễn Khánh đã diễn tích Phật Bà Quan Âm ra thơ thành tác phẩm Nam Hải Quan Âm Phật sự tích ca. Tiếp đến...

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm