Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Phật giáo Bản chất & Phát triển

Phật giáo Bản chất & Phát triển
Phật giáo Bản chất & Phát triển

Tác giả: Edward Conze

Dịch giả: PG

Danh mục: Luận

Nhà xuất bản: Tôn Giáo

Giá bán: 120,000 VNĐ

SƠ LƯỢC NỘI DUNG

Phật giáo là một hình thức tâm linh phương Đông. Giáo lý Phật giáo, trên cơ bản, thường được đồng hóa với những lời dạy khác trên khắp thế giới, những giáo lý có thể được xem là “thần bí”. Phật giáo là một phần di sản trí tuệ chung của nhân loại, nhờ đó loài người đã thành công trong sự nghiệp chinh phục thế giới này, cũng nhờ đó con người đã đạt đến sự sống bất tử, hoặc cuộc sống bất diệt.

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC

Mua Sách

Phật giáo Bản chất & Phát triển

Phật giáo Bản chất & Phát triển

Tác giả: Edward Conze

Dịch giả: PG

Nhà xuất bản: Tôn Giáo

Giá bán: 120,000 VNĐ

Số Lượng:

Vui lòng chọn số lượng

Phật giáo là một hình thức tâm linh phương Đông. Giáo lý Phật giáo, trên cơ bản, thường được đồng hóa với những lời dạy khác trên khắp thế giới, những giáo lý có thể được xem là “thần bí”. Phật giáo là một phần di sản trí tuệ chung của nhân loại, nhờ đó loài người đã thành công trong sự nghiệp chinh phục thế giới này, cũng nhờ đó...

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm