Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

>>

Phật Quang Đại Từ điển

Phật Quang Đại Từ điển, HT Thích Quảng Độ dịch giải
Mục lục
 
Download bản pdf
 

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm