Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

>>

Thư mời viết bài hội thảo khoa học: Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám và Hội An Nam Phật học

Viện nghiên cứu Tôn giáo phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học:"Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám và Hội An Nam Phật học"
Mục lục

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm