Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

>>

Thư mời viết bài tham luận cho Vesak 2019

Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc lần thứ 16 năm 2019 sẽ được tổ chức tại Hà Nam, Việt Nam từ ngày 12 - 14 tháng 5/2019
Mục lục
 
THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN CHO VESAK 2019

Chủ đề chính : Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững
Chủ đề phụ:
  • Sự lãnh đạo bằng chánh niệm vì hoà bình bền vững
  • Cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hoà hợp, chăm sóc sức khoẻ và xã hội bền vững
  • Cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức toàn cầu
  • Phật giáo và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
  • Cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững
  • Phiên thảo luận bằng tiếng Việt về chủ đề chính
Các mốc thời gian cần lưu ý:
Hạn chót gửi dự thảo nghiên cứu: 20/11/2018
Thông báo chấp nhận đề tài:         30/11/2018
Hạn chót nộp bài đầy đủ:              02/02/2019
Gửi thư mời tham dự hội thảo:     15/03/2019
Hướng dẫn:
Ngôn ngữ:   Tiếng Việt, tiếng Anh
Fonts:          Times New Roman, Times Ext Roman
Size:            12, khoảng cách 1.5
Độ dài:        8-12 trang

Nguồn: www.undv2019vietnam.com

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm