Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

>>

Tu để được an lạc thân tâm trong kiếp này

Phật đã nói rất rõ ngay từ lúc khởi nguyên, rằng lời Phật không dễ nghe, dễ hiểu hay dễ thực hiện. Chúng sinh đa dạng, vô số căn cơ hoàn cảnh như trong một lớp học vĩ đại, khó đòi hỏi sự tinh tấn như nhau, và sự tu diễn ra trong nhiều đời nhiều kiếp, tùy mỗi người tích lũy nghiệp tới đâu.
Mục lục
Phật đã nói rất rõ và ngay từ lúc khởi nguyên, rằng lời Phật không dễ nghe, dễ hiểu hay dễ thực hiện. Chúng sinh đa dạng, vô số căn cơ hoàn cảnh như trong một lớp học vĩ đại, khó đòi hỏi sự tinh tấn như nhau, và sự tu diễn ra trong nhiều đời nhiều kiếp, tùy mỗi người tích lũy nghiệp tới đâu. Ảnh: Internet
Nói đến sự tu, rộng lắm, sự hiểu biết cạn cợn không dám bàn nhiều để bị cười chê. Nhưng xin góp chút cách nhìn về động cơ tu tập cho hàng cư sĩ tại gia sơ cơ như tôi.

Con đường Phật tìm, vạch ra và chỉ chúng sinh đời đời kiếp hướng đến, đi, thực sự là một “con đường lớn thênh thang”, con đường vĩ đại được xây dựng bởi ánh nhìn khoáng đạt nhất và tư duy lý luận minh triết nhất đã chứng minh giá trị qua thời gian tồn tại và sự thuyết phục những bậc cao minh nhất tin theo. Đấy là một hệ thống lý luận sâu sắc giúp hình thành nhân sinh quan và thế giới quan khiến nhân sinh chẳng những tìm thấy bằng an, sự sống chân chính và xứng đáng trong đời kiếp này mà quan trọng nếu thành tựu, tìm thấy sự giải thoát vĩnh viễn, thành Phật, bậc giác ngộ viên mãn.

Ở đây, như đã nói, với hàng sơ cơ còn nhiều vô minh thiển cận, phước duyên ít, nghịch duyên nhiều, xin nói về sự tu ở khía cạnh thiết thực – dưới góc nhìn cá nhân - động cơ tìm cầu an lạc thân tâm ở đời này kiếp này, hạnh phúc trần tục ở hiện tại, cho dù động cơ ấy không phải là mong muốn của Đức Phật đối với hậu sinh và không thỏa mục tiêu rốt ráo mà giáo lý chỉ ra.

Phật đã nói rất rõ và ngay từ lúc khởi nguyên, rằng lời Phật không dễ nghe, dễ hiểu hay dễ thực hiện. Chúng sinh đa dạng, vô số căn cơ hoàn cảnh như trong một lớp học vĩ đại, khó đòi hỏi sự tinh tấn như nhau, và sự tu diễn ra trong nhiều đời nhiều kiếp, tùy mỗi người tích lũy nghiệp tới đâu. Trong thời đại ngày nay khi cách mạng công nghiệp vươn đến những vùng đất xa xôi nhất, trào lưu sống gấp, hưởng thụ và mất phương hướng, mất niềm tin... diễn ra, nhất là trong giới trẻ, con đường tu tập thực sự không đơn giản chút nào.

Bạn học Phật nghiêm túc, tin theo, giữ những giới căn bản như ngũ giới cấm, và chỉ cần đến thế, đã an lạc thân tâm rất nhiều; tiến thêm chừng nào, sự an lạc thân tâm càng nhiều hơn chừng ấy ngay trong bon chen hiện tại, trong thời buổi hỗn mang tranh danh đoạt lợi đồng tiền vạn năng. Ảnh minh họa

Học Phật, thực hành lời Phật để tìm an lạc thân tâm cho chính đời này kiếp này là động cơ có thể chấp nhận được, như một bước quá độ, và con đường Phật vạch ra hoàn toàn đủ khả năng thỏa mãn mong cầu ấy, nói vui: đấy là chuyện nhỏ.

Bạn học Phật nghiêm túc, tin theo, giữ những giới căn bản như ngũ giới cấm, và chỉ cần đến thế, đã an lạc thân tâm rất nhiều; tiến thêm chừng nào, sự an lạc thân tâm càng nhiều hơn chừng ấy ngay trong bon chen hiện tại, trong thời buổi hỗn mang tranh danh đoạt lợi đồng tiền vạn năng.

Một tâm không bê tha trong men rượu, tham dâm, sát sinh và tham cầu của người, không dối gian chỉ như thế  bạn hạnh phúc biết bao nhiêu. Tâm bạn được giải phóng khỏi sự đố kỵ hàng ngày hàng giờ khi đồng nghiệp được thăng quan tiến chức, hay bạn bè tậu xe mới xây nhà to; bạn không còn bị giằng xé lương tâm vì nghìn vạn phát ngôn không sự thực hay nửa vời gây thương tổn người; bạn không còn lo sợ sự thù oán và trả thù vì không hại người; không còn dao động đắm chìm với nhan sắc không chính đáng, khi đã thoát được tục lụy thương tình...Đấy chỉ là những mô tả đơn sơ, lợi ích tu tập theo chính pháp to lớn hơn rất nhiều.

Phật tử thuần thành nghiêm cẩn giữ mình và hành tập lời Phật thật tốt, hạnh phúc trong đời sống là đương nhiên vì nội dung giáo lý nhà Phật đã hàm chứa “tiêu chí” để con nhà Phật đương nhiên là công dân tốt, con người chân chính theo mọi góc nhìn. Ảnh minh họa

Cứ như một chiếc bánh vĩ đại, chỉ cần một mẩu nhỏ cũng đủ no cả ngày. Một phần giáo lý nhà Phật đủ an lạc thân tâm một đời hiện tại và tạo đà cho các đời sống tiếp theo, hướng đến một sự an lạc lớn hơn, để rồi mục tiêu rốt ráo: sự giải thoát viên mãn, sẽ đạt được như Phật đã đạt sau bao nhiêu kiếp sống.

Phật tử thuần thành nghiêm cẩn giữ mình và hành tập lời Phật thật  tốt, hạnh phúc trong đời sống là đương nhiên vì nội dung giáo lý nhà Phật  đã hàm chứa “tiêu chí” để con nhà Phật đương nhiên là công dân tốt, con người chân chính theo mọi góc nhìn.

Đấy là chút tâm sự về mục đích lâm thời “dễ chấp nhận” của nhà Phật, ít nhất là với cá nhân tôi.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Theo phatgiao.org.vn

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm