Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

>>

Từ điển Hư Từ

Từ điển Hư Từ, Hán ngữ Cổ đại và Hiện đại
Mục lục
 

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm