Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

>>

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam họp Quý 1 năm 2019

Chiều ngày 03/5/2019 (nhằm ngày 29/3 Kỷ Hợi), tại Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (VNCPHVN), Hội đồng Quản trị và Lãnh đạo các Trung tâm có phiên họp đúc kết Phật sự Quý 1 năm 2019.
Mục lục
Tham dự cuộc họp có HT. Thích Giác Toàn – Viện trưởng; TT. Thích Tâm Đức, TT. Thích Minh Thành – Phó Viện trưởng; chư Tôn đức Hội đồng Quản trị; chư Tôn đức lãnh đạo Văn phòng; chư Tôn đức lãnh đạo và thành viên các Trung tâm của Viện.
Nội dung cuộc họp: Báo cáo tình hình ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam, báo cáo hoạt động 3 tháng đầu năm của Phân viện và các Trung tâm, trao đổi của chư Tôn đức và thành viên về các vấn đề liên hệ dịch và xuất bản Đại tạng kinh VN.
Dự kiến tháng 7/2019, Viện sẽ bắt đầu ấn hành Đại tạng kinh. Trong Quý 2, Viện sẽ tổ chức chương trình Tọa đàm về “Mục lục Đại tạng kinh Việt Nam”.
Hiện nay, nhân sự trong và ngoài Viện đã và đang tập trung dò bản, rà soát từng trang kinh, để kịp dàn trang và in ấn.

Trân trọng chia sẻ hình ảnh buổi họp :

 
 
 
 
 

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm