Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

>>

Viện Nghiên cứu Phật học VN chúc Tết Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN

Chiều 16-1, Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN đã hướng chư tôn đức thành viên đến đảnh lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tại chùa Huê Nghiêm, TP.Thủ Đức.
Mục lục
Chư tôn đức Viện Nghiên cứu Phật học VN đảnh lễ vấn an Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN
Tại buổi thăm, Hòa thượng trưởng đoàn đã thông tin đôi nét những công việc của Viện đã làm trong năm qua, phương hướng hoạt động của Viện Nghiên cứu trong năm 2020 tới lên Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN. Đồng thời, Hòa thượng Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN cũng mong muốn được đón nhận lời chỉ dạy từ Trưởng lão Hòa thượng, để định hướng phát triển cho các công việc của Viện trong thời gian tới. Được biết, Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN đã có nhiệm kỳ đảm nhận chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN.
Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN ban đạo từ sách tấn
Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN tán thán những Phật sự của Viện Nghiên cứu đã thực hiện được. Ngài cũng chỉ dạy cần tôn trọng và trân quý những đóng góp của các bậc tiền nhân, thận trọng trong việc ấn hành các tác phẩm trong Tam Tạng Thánh Điển Phật giáo Việt Nam, để qua đó nhìn thấy được sự kế thừa và phát triển trong việc nghiên cứu và phát triển của Phật giáo Việt Nam.
Đại diện Viện Nghiên cứu đến vấn an Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tại chùa Minh Đạo
Dịp này, chư tôn đức cũng đến chùa Minh Đạo (quận 3) đến vấn an Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; đảnh lễ Giác linh Hòa thượng Thích Thiện Từ, Thành viên Hội đồng chứng minh, Chứng minh ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long nhân lễ húy nhật lần thứ 16 được môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức tại chùa Minh Đạo.

Theo GIÁC NGỘ online

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm