Trang web đang trong giai đoạn sửa chữa, mong quý độc giả hoan hỉ

Giới Thiệu Sách

Đại Tạng Kinh Việt Nam
Tác giả:


Hiện nay, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam đã hoàn tất việc biên soạn, in ấn và xuất bản 5 bộ Nikaya gồm 13 quyển, trong đó:

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Trường Bộ Kinh: 260.000đ (1 tập)

Trung Bộ Kinh: 450.000đ (2 tập)

Tương Ưng Kinh: 480.000đ (2 tập)

Tăng Chi Bộ Kinh:500.000đ (2 tập)

Tiểu Bộ Kinh: 1.400.000đ (6 tập)

Quý vị Tăng, Ni, Phật tử gần xa muốn thỉnh kinh vui lòng liên hệ:

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam

Địa chỉ: 750 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, tp. Hồ Chí Minh

Đt: 028 3844 8893          

1) Sư cô Huệ Trí : 0794 892 999

2) Sư cô Tịnh An: 0902897081 

       

                                         

 

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Thông báo

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Tuyển dụng nhân viên thiết kế, dàn trang
^ Back to Top