Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Chuyên đề

 • Cá nghe kinh
  Cá nghe kinh

  Chu Mạnh Trinh là khách hành hương tới Hương Sơn để hưởng thú “bầu Trời, cảnh Bụt”; nhưng thật ra là đang viếng cảnh biển xanh biến thành nương dâu đang hiện tướng trong tâm thức của chính mình. Chim ríu rít cúng dường hoa trái. Cá lặng lờ ngừng vẫy nghe kinh là khi Tâm Kinh biến thành Chân Kinh. Nguyễn Du cũng đã qua bao nhiêu trải nghiệm thăng trầm của thế sự, nhưng mãi tới khi về lại với chính mình mới tìm được Chân Kinh:

 • Kinh điển Đại thừa có phải do Phật thuyết hay không
 • Sự xuất hiện Kinh điển Đại thừa

  "Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi cùng trong một thế giới (lokadhatu), hai A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có thể xuất hiện (một lần) không trước không sau. ....

 • Tam Tạng Kinh điển

  Trong 45 năm truyền giảng con đường giải thoát, Đức Phật thu nhận rất nhiều đệ tử, có người xuất gia

Giới Thiệu Sách

Thông báo v/v Phát hành kinh Trung bộ


Trong kế hoạch tái bản Đại tạng kinh Việt Nam Nam truyền, kinh Trung bộ là bộ Kinh đầu tiên trong 5 bộ Nikaya.

Thông báo v/v Phát hành kinh Trung bộ

2

Trong kế hoạch tái bản Đại tạng kinh Việt Nam Nam truyền, kinh Trung bộ là bộ Kinh đầu tiên trong 5 bộ Nikaya.

Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu Đại tạng kinh Nam truyền ngày càng cao của Tăng Ni và Phật tử, dưới sự chỉ đạo của Gs. Lê Mạnh Thát, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam chủ trương tái bản những bộ Kinh do HT. Viện trưởng Sáng lập Thích Minh Châu Việt dịch. Đến nay, Viện đã hoàn thành tái bản kinh Trung bộ với những điều chỉnh chủ yếu dựa theo bản do Tu thư Đại học Vạn Hạnh xuất bản năm 1973. Trong lần tái bản này, có những thay đổi như sau:
- Gồm 2 tập.
- Phần chú thích.
- Sách dẫn
Kinh Trung bộ:
- NXB Tôn giáo
- Bìa cứng, khổ 19.5cm x 26.5cm, in trên giấy Fort kem 70gsm, tổng cộng 1300 trang
- Giá thành trọn bộ: 300.000 VNĐ
Nơi phát hành: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (Không chấp nhận đại lý).
750 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3844.8893 - 0902.897.081 (Sư cô Tịnh An)

 • Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
  1. Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo.
  Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
 • Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
  21. Không phóng dật, đường sống, Phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết, Phóng dật như chết rồi.
  Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
 • Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
  33. Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên.
  Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
 • Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
  44. “Ai chinh phục đất này Dạ ma, Thiên giới này? Ai khéo giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa?”
  Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
 • Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
  60. “Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.”
  Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
^ Back to Top