Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Giới Thiệu Sách

Thông báo v/v Phát hành kinh Trường bộ
Tác giả: HT.Thích Minh Châu (Việt dịch)


Trong kế hoạch tái bản Đại tạng kinh Việt Nam Nam truyền, kinh Trường bộ là bộ Kinh trong 5 bộ Nikaya.

Thông báo v/v Phát hành kinh Trường bộ

Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu Đại tạng kinh Nam truyền ngày càng cao cho Tăng Ni và Phật tử, dưới sự chỉ đạo của Gs. Lê Mạnh Thát, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam chủ trương tái bản những bộ Kinh do HT. Viện trưởng Sáng lập Thích Minh Châu Việt dịch. Đến nay, Viện đã hoàn thành tái bản kinh Trường bộ với những điều chỉnh như sau:
- Trọn bộ 1 quyển.
- Phần chú thích.
- Kinh Trường bộ:
- NXB Tôn giáo-2013
- Bìa cứng, khổ 19 x 26cm, in trên giấy Fort kem 70gsm, tổng cộng 741 trang
- Giá thành trọn bộ: 180.000 VNĐ
Nơi phát hành: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (Không chấp nhận đại lý).
750 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại: 08.3844.8893 - 0902.897.081 (Sư cô Tịnh An)

Các bài nghiên cứu

 • Nhân cách và tâm thức

  Nhân cách và tâm thức, tuy hai nhưng là một. Tâm lý học, phân tâm học, xoay quanh hiện tượng tâm lý để tìm mấu chốt cho định giá nhân cách, nhưng vẫn lúng túng khi giòng chảy tâm thức như thác đổ.

 • Đức Phật: Nhà giáo dục vĩ đại

  Con người vĩ đại đó, tấm lòng trí tuệ đó, phương pháp giáo dục siêu việt đó của đức Phật đã khiến muôn nghìn trái tim của nhân loại hướng về Ngài và tôn kính Ngài như một vị đạo sư siêu việt nhất trong lịch sử nhân loại.

 • Hướng dẫn nghiên cứu "Kinh Tạng Nikāya"

  Như một mảnh ghép lịch sử, Kinh Tạng Pāli cần được nghiên cứu trong tương quan đối chiếu với các văn bản tương đương khác. Đây cũng chính là tâm nguyện và kỳ vọng của Hòa thượng Minh Châu khi thực hiện bản luận án và xây dựng nền học thuật Phật giáo tại Việt Nam.

 • Đại thừa tuyệt đối luận

  Sự phát minh của tất cả nhà khoa học và triết học chẳng qua là chân lý tương đối, chân lý có giới hạn, chẳng phải chân lý tuyệt đối cuối cùng và vô hạn. Vì định luật của ông Newton kiến lập đã bị Einstein lật đổ và định luật của Einstein kiến lập sau này cũng có thể bị người khác lật đổ. Cái chân lý mà có thể bị lật đổ thì đâu còn giá trị gì nữa.

^ Back to Top