Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Sách, tài liệu, ấn phẩm xuất bản

Sách Nghiên Cứu

ẤN ĐỘ PHẬT GIÁO SỬ LUẬN
ẤN ĐỘ PHẬT GIÁO SỬ LUẬN

 

BẢNG CHỈ VIẾT TẤC

 

- AHPLL

A History of Pãli Literature and Language

- AHIB

A History of Indian Buddhism

-AHIL

A History of Indian Literature

- A.IB

A.K Warder Indian Buddhism

-ATBTHTB

A Text Book of The History of Theravãda Buddhism

- BS

Buddhist Studies

- BSI

Buddhist Sects in India

- CBPPGTT

Các Bộ Phải Phật giảo Tiểu thừa.

-ĐTKVN

Đại Tạng Kinh Việt Nam

- EB

Encyclopaedia of Buddhism

- EL.HIB

E.Lamotte.History of Indian Buddhism

- KPC

Kinh Pháp Củ

- PLL

Pali Literature and Language

- SL

Sarvastivãda Literature

-SRG.AHIB

S.R. Goyal.A History of Indian Buddhism

-TEB

The Essence of Buddhism

-TER

The Encyclopaedia of Religion

- TM

The Mahavamsa

 

Lời nói đầu

Theo báo cáo định kỳ của các ngành hữu quan, hằng năm, có vài trăm đầu sách nghiên cứu, khảo bình giáo lý Phật giảo được in ẩn và phát hành khắp mọi miền đất nước! Trái lại, loại sách nghiên cửu về ngành sử học Phật giáo, đặc biệt là Sừ Phật giáo Ẩn Độ, nơi sản sinh đạo Phật, thì lại vô cùng khan hiếm. Ngoài cuốn ‘ Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ ”, do cổ Hòa thượng Thích Thanh Kiểm biên khảo vào năm 1963, dường như giới nghiên cứu và ngành giáo dục Phật giáo khó tìm thấy một tác phẩm nào khác. Đây là một trong những lý do khiến cuốn “Ấn Độ Phật Giảo Sử Luận ” được cưu mang trong nhiều năm tháng.

Một nhân duyên khác tạo điểu kiện cho khảo luận này được hình thành là, trong suất thời gian bảy năm du học tại Đại học Delhi, Ấn Độ, soạn giả đã có thời gian, điều kiện để tiếp xúc, học hỏi và tìm hiểu về bộ môn này. Những công trình nghiên cứu, nhiều tài liệu được phát hiện trong các lãnh vực sử học, khảo cổ học, văn bản học, v.v... liên quan đến lịch sử đức Phật, sự hình thành, phát triển của Phật giảo Ấn Độ được công bổ trong các thập niên cuối của thể kỷ XX là chất xúc tác tạo nên cuốn sử luận này. Thực tể, đây không phải là một công trình nghiên cửu lịch sử với nhiều cống hiến mang tính phát kiến, nhưng với những sự kiện được phân tích và trình bày trong cuốn sách này hy vọng sẽ giúp những ai quan tâm đến Phật giảo Ân Độ, đặc biệt là Tăng Ni tại các Học viện, Cao đẳng Phật giáo, có thêm cơ sở để nghiên cứu, học hỏi.

Xin ghi nhận những thiếu sót và sự chủ quan trong nghiên cứu, mặc dù đã rất nỗ lực! Mong được đón nhận sự thông cảm và những đóng góp phê bình chân tình để hoàn thiện nó cho những lần tái bản và cho những tập sau!

Cuối cùng, xin tri ân các tác giả có tác phẩm làm nền tảng cho cuốn sử luận này!

T.v. Vạn Hạnh, Mùa Đông 2005

Soạn giả kính đề

Các bài nghiên cứu

 • Quá trình hình thành Giới Luật
  Quá trình hình thành Giới Luật

  Những quy tắc đạo đức có một vị trí rất quan trọng trong hầu hết các tôn giáo. Pháp luật hay các quy ước là điều cần thiết đối với bất cứ thành viên nào trong xã hội.Trong mỗi gia đình nếu không có quy tắc, gia đình đó sẽ xảy ra bất đồng; một quốc gia, nếu không có phép nước, thì quốc gia đó sẽ nổi loạn. Trong Phật giáo cũng vậy, giới luật đóng một vai trò vô cùng đặc biệt. Giới được xem là mạng mạch của đời sống Tăng già.

 • Tham luận Phật giáo: Hòa thượng Khánh Hòa
  Tham luận Phật giáo: Hòa thượng Khánh Hòa

  Hòa thượng Khánh Hòa là một trong những thạch trụ Phật pháp vào cuối thế kỷ XIX, đầu thề kỷ XX, có công đóng góp phục hưng ngôi nhà Phật giáo trong nước khi mà bao thế lực bủa vậy dân tộc, đe dọa nền văn hóa cổ truyền, tín ngưỡng người dân bị đe dọa có nguy cơ xóa sạch bởi thế lực và văn hóa ngoại lai.

 • Phật Giáo Vùng Mekong - Vần Đề Môi Trường Và Ứng Xử Với Môi Trường
  Phật Giáo Vùng Mekong - Vần Đề Môi Trường Và Ứng Xử Với Môi Trường

  Sông Mekong đóng vài trò quan trọng trong đời sống của hàng triệu người dân Đông Nam Á. Nó bắt nguồn từ Tây Tạng đi qua các quốc gia Trung Quốc, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, và Việt Nam. Là một trong những con sông lớn nhất trên thế giới, sông Mekong đem lại cho các quốc gia đồng sở hữu và khai thác nó những lợi ích khổng lồ. Tuy nhiên những lợi ích to lớn đó đang ngày càng bị cạn kiệt vì sự tàn phá của con người.

 • Thành tựu lòng tin vào Tam bảo và ngũ giới
  Thành tựu lòng tin vào Tam bảo và ngũ giới

  Bài kết tập này tập trung triển khai bốn Dự Lưu phần từ kinh tạng Nikaya ngõ hầu giúp cho các đạo hữu có cái nhìn khách quan, đúng đắn qua đó có duyên lành làm phát sanh lòng tịnh tín vào Tam Bảo và hành theo lời Phật dạy (nhất là ngũ giới) để hiện đời được an vui, gia đình hạnh phúc, thế giới hòa bình và tương lai được tươi sáng, hướng đến giải thoát, niết bàn.

^ Back to Top