Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Liên hệ

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 750, Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận, tp HCM
Điện thoại: (028) 38448893 – 39974447 - Fax: (028) 9974447 - Email: vncphvn@gmail.com

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm