Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Nghiên cứu

Trầm tư về đạo hiếu
Trầm tư về đạo hiếu

Vào những ngày se lạnh của tiết thu sang, lá vàng rơi lã chã trong cơn gió nhẹ, báo hiệu một lần nữa Vu-lan Báo hiếu lại về với những người con Phật và những ai còn lòng tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ

Vì sao Đức Phật dạy ân đức cha mẹ thật khó báo đền?
Vì sao Đức Phật dạy ân đức cha mẹ thật khó báo đền?

Trong kinh Phật nói, trăm nghìn muôn đời, nghiền thân ta ra thành vị đề hồ, dâng cúng cha mẹ, cũng không đáp hết ân đức cha mẹ; nếu lại có người, dâng các thức ăn, trăm mùi ngon ngọt, dâng các áo mặc thuốc thang đầy đủ, suốt ngày lễ lạy, cúng dàng cha mẹ, cũng không báo được, công ơn dưỡng dục.

Báo hiếu trong hành vi tôn giáo của Phật tử
Báo hiếu trong hành vi tôn giáo của Phật tử

Báo hiếu cha mẹ là việc làm mà mỗi người sinh ra trên cõi đời này đều thấu hiểu và thực hiện. Tuy nhiên, tùy thuộc vào quan điểm, lối sống, văn hóa ứng xử ở từng quốc gia, vùng địa lý, lãnh thổ mà mỗi cộng đồng người có những hành vi báo hiếu khác nhau. Xét trên phương diện tôn giáo cũng vậy, mỗi tôn giáo đều có những chuẩn mực riêng về lòng hiếu thảo và khuyến khích tín đồ nỗ lực thực hiện các hành vi hiếu hạnh theo những cách thức khác nhau.

Độ nhất thiết khổ ách
Độ nhất thiết khổ ách

Có lần khi nói về tám thức tâm vương trong Duy thức học, một người hỏi rằng “con người lo sợ là do thức nào?”. Trước đó tôi chưa nghĩ tới chuyện này, nhưng cũng thông minh đột xuất mà trả lời rằng “là do thức thức mạt-na thứ 7, vì nó chấp ngã cho nên mới có lo sợ”.

Bốn hạng người đáng thân cận
Bốn hạng người đáng thân cận

Một trong những dấu hiệu để xét đoán về nhân cách của ai đó là nhìn xem họ thân thiết với những hạng người nào. Bởi gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đi trong mù sương lâu dần sẽ thấm ướt. Vì thế mỗi người cần biết chọn bạn mà chơi.

Phật dạy: Nhìn nước để thấy người
Phật dạy: Nhìn nước để thấy người

Chúng ta ai cũng đã từng có lần đứng trước biển cả mênh mông. Khi ấy, ta thấy mình thật nhỏ bé so với sóng nước bao la, biển hồ lai láng. Thường thì mỗi người có một tâm sự khác nhau, riêng người học Phật, biển nước kia cũng là một đối tượng để quán niệm. Nhìn nước thấy người, nhất là thấy mình.

Phàm tăng & Thánh tăng
Phàm tăng & Thánh tăng

Phàm là phàm phu, chưa tu tập viên mãn Bát Thánh đạo tức Giới - Định - Tuệ, chưa thành tựu Đạo tuệ, Quả tuệ để giác ngộ Tứ Thánh đế [1], trở thành một trong bốn bậc Thánh, gồm:

Pháp thân của chư Phật
Pháp thân của chư Phật

Pháp thân của chư Phật, là muốn nhấn mạnh đến loại pháp thân không còn ẩn tàng trong thân ngũ uẩn như pháp thân của chúng sinh. Tức thể, tướng và dụng của nó đã hiện đầy đủ.

Phật huệ, Phật đức, Phật lực hằng hữu miên viễn
Phật huệ, Phật đức, Phật lực hằng hữu miên viễn

Trong kinh Pháp hoa, phẩm Như Lai thọ lượng thứ 16, Đức Phật nói rằng trời, người, A-tu-la tưởng lầm là Ngài mới sanh ra trên cuộc đời này và mới thành Phật dưới cội bồ-đề gần thành Già Da. Nhưng sự thật thì Ngài đã thành Phật từ vô lượng kiếp trước.

Giá trị phổ quát của thiền & thuyết nghiệp của đạo Phật
Giá trị phổ quát của thiền & thuyết nghiệp của đạo Phật

Ảnh hưởng của Phật giáo ở châu Á nói riêng, toàn thế giới nói chung là đậm nét và sâu sắc.

Một tâm thanh tịnh
Một tâm thanh tịnh

Phật chỉ ở ngay tại lòng của chúng ta, mà không phải ở một nơi nào khác. Dù cho có đi sang Ấn Độ, đến tận nơi đức Phật thành đạo, nhưng nếu không khéo tu thì sẽ không bao giờ nhìn thấy được Phật.

Nimitta trong Thanh tịnh đạo
Nimitta trong Thanh tịnh đạo

Trong những năm gần đây, Thiền Phật giáo Nguyên thủy đã được mở rộng và phát triển mạnh, do nhiều khóa tu được tổ chức định kỳ và thường xuyên, hướng dẫn mọi người tu tập hành thiền.

Giáo pháp như chiếc bè qua sông
Giáo pháp như chiếc bè qua sông

Giáo pháp hay kinh điển là lời dạy của Đức Phật, đó là chân lý, là sự thật, là những gì Đức Phật chứng ngộ, khám phá và tuyên thuyết, mang lại sự an lạc giải thoát cho người hành trì.

Tam pháp ấn và sự diệt khổ
Tam pháp ấn và sự diệt khổ

Ba đặc tính của mọi hiện hữu là giáo lý căn bản và quan trọng trong Phật giáo, được trình bày cả trong kinh điển thuộc văn hệ Pāli và A-hàm Hán tạng. Ba pháp này được Đức Phật dùng để chỉ ra bản chất của mọi sự vật hiện tượng, từ sắc pháp cho đến tâm pháp, đều luôn thay đổi không ngừng và không có một thực thể nào tồn tại độc lập, riêng biệt.

Bảy pháp cung kính làm cho Chánh pháp tăng trưởng
Bảy pháp cung kính làm cho Chánh pháp tăng trưởng

Gìn giữ Chánh pháp trụ thế lâu dài nhằm lợi ích chúng sinh là nhiệm vụ của các đệ tử Phật, nhất là hàng đệ tử xuất gia.

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm