Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Nghiên cứu

Hàn Quốc: Có 81.352 bản Cao Ly Bát vạn Đại Tạng kinh
Hàn Quốc: Có 81.352 bản Cao Ly Bát vạn Đại Tạng kinh

Ngày 10/08/2015, Cục Di sản Văn hóa Hàn Quốc (Cục Văn vật) cho biết: “Quốc Bảo số 32 “Cao ly Đại Tạng kinh” Haeinsa (Hải Ấn Tự), còn được gọi là “Bát vạn Đại Tạng kinh”, theo thống kê năm 2015, so với năm 1915 thì số lượng thống kê 81.258 tấm, hơn 94 bản, tổng cộng là 81.352 bảng.

Nơi lưu trữ mộc bản Đại tạng kinh Hàn Quốc
Nơi lưu trữ mộc bản Đại tạng kinh Hàn Quốc

Chùa Hải Ấn (Haeinsa) là một ngôi chùa đứng đầu tông phái Tào Khê của Phật giáo Hàn Quốc.

Hiểu về Sinh Tử - Cơ hội giải thoát ngàn vàng
Hiểu về Sinh Tử - Cơ hội giải thoát ngàn vàng

Sinh Tử - tưởng là vấn đề hết sức đơn giản và căn bản, nhưng nếu chúng ta thực sự tĩnh tâm lại để tìm hiểu và chiêm nghiệm mới thấy sự hiểu biết của chúng ta về hai phạm trù này rất hạn chế.

Các pháp là Chân Như vốn toàn thiện
Các pháp là Chân Như vốn toàn thiện

Bánh xe sanh tử luân hồi khổ đau cứ quay mãi vì cái thấy lầm, từ đó có tham sân si làm động lực cho nó. Kinh Pháp Hội Xuất Hiện Quang Minh nói rằng để chặn đứng không cho bánh xe sanh tử khổ đau tiếp tục quay thì chỉ cần cái thấy đúng

Nhị đế và Tứ tất-đàn
Nhị đế và Tứ tất-đàn

Nhị đế là lý thuyết cơ bản của triết học Long Thọ và sau đó trở thành tư tưởng lập cước của mọi tông môn để giải thích các đối cực, mâu thuẫn của giáo lý kinh điển. Trong Trung luận, Long Thọ đưa ra luận về Nhị đế (satyadvaya “hai chân lý”) mà sau này được coi là giáo pháp căn bản của các tông môn.

Một đoạn nhân duyên
Một đoạn nhân duyên

Theo luận Đại trí độ, sau khi Phật Sư Tử Âm Vương vào Niết-bàn, Chánh pháp trụ sáu vạn năm, các cây báu không còn phát ra các pháp âm không, vô tướng, vô tác, bất sinh, bất diệt, vô sở hữu… như lúc Phật còn tại thế. Bấy giờ có hai Tỷ-kheo Bồ-tát, một tên là Hỷ Căn, một tên là Thắng Ý.

Tâm của người ngồi thiền
Tâm của người ngồi thiền

Khi cộng đồng các nhà khoa học thần kinh đề nghị ngài Tenzin Gyatso, Đức Dalai Lama XIV (lãnh tụ của Phật giáo Tây Tạng), thảo luận về thiền và khoa học thần kinh tại hội nghị hàng năm tổ chức ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ, năm 2005, thì có hàng trăm trong số hơn 35.000 người tham dự thỉnh cầu ngài nên từ chối việc thảo luận này.

Lễ hội vào thành
Lễ hội vào thành

Kinh Pháp hội Xuất hiện Quang minh chấm dứt bằng sự việc Đức Thế Tôn đi vào thành Vương Xá, theo lời thỉnh cầu của Đồng tử Nguyệt Quang.

Hạnh tu bố thí
Hạnh tu bố thí

Bố thí (dàna) là hạnh tu căn bản và xuyên suốt của người con Phật. Đó là hạnh tu thể hiện giới đức, tâm đức và tuệ đức của người Phật tử. Người con Phật học tu theo đạo lý giác ngộ của Phật để có trí tuệ cứu cho mình thoát khỏi mê lầm khổ đau và có đức từ bi giúp cho người thoát ly sầu muộn khổ đau. Đó là hạnh tu mang lại lợi ích cho mình và lợi lạc cho người khác.

Lòng lặng thì nghiệp yên
Lòng lặng thì nghiệp yên

Nghiệp, trong tôn giáo cổ Ấn Độ, có nghĩa là hành động, nhưng cũng chỉ giới hạn trong hành động hiến tế thần linh. Đến khi Đức Phật ra đời, với sự giác ngộ của Ngài, nghiệp mang một ý nghĩa khác, không phải hành động đơn thuần, càng không phải hành động của tế tự, mà chính là ý chí, tư (cetana) hay động lực của mọi hành vi của thân, khẩu và ý.

Chánh niệm để hoá giải căng thẳng
Chánh niệm để hoá giải căng thẳng

Nghiên cứu mới nhất của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ cho thấy thanh thiếu niên có mức độ căng thẳng cao hơn so với người lớn (ít nhất là trong những năm ngồi ghế học đường). Và gần một nửa số thanh thiếu niên nói rằng họ không đủ khả năng để kiểm soát sự căng thẳng (stress).

Tính chất của nghiệp
Tính chất của nghiệp

Nghiệp có thiện tánh, ác tánh, vô ký tánh. Tuy nhiên chỉ có ác và thiện tánh mới là nghiệp, chứ vô ký tánh không đủ sức mạnh tạo thành quả nên không gọi là nghiệp.

Hương hoa cúng dường chư Phật
Hương hoa cúng dường chư Phật

Dâng hoa cúng Phật sẽ là cao tột cùng trong các pháp, nếu đó là hoa của Giới, của Định và của Tuệ

Ý nghĩa lợi tha
Ý nghĩa lợi tha

Cuộc sống hiện đại ngày nay, con người thường chạy theo các giá trị vật chất, dễ dàng quên đi những tình cảm, thậm chí quên cả ân nghĩa đối với người thân. Chính vì điều này mà Đức Phật đã dạy con người phải thiểu dục, tri túc và có lòng lợi tha đối với người và vật.

Tinh tấn quá mức cũng không hẳn là tốt
Tinh tấn quá mức cũng không hẳn là tốt

Ai cũng biết tinh tấn là một hạnh tu quan trọng. Thiếu sự cố gắng thì không chỉ tu tập mà bất cứ việc gì cũng không thành. Nhưng cố gắng tinh chuyên quá mức, dẫn đến căng thẳng thì chưa phải là điều hay. Chuyện Tôn giả Nhị-thập-ức-nhĩ vì quá cố gắng tu tập nên bị căng thẳng, bất an, không đoạn trừ được phiền não là một điển hình.

Tình yêu thương là liều thuốc tiên chữa bệnh
Tình yêu thương là liều thuốc tiên chữa bệnh

Có thể bạn chưa tin nhưng nghiên cứu mới tại Mỹ cho thấy điều mà tế bào ung thư sợ nhất không phải là hóa trị hay bất kỳ loại thuốc trị ung thư nào.

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm