Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Hội Thảo

Hòa Thượng Khánh Hòa Và Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo Ở Việt Nam

Hòa Thượng Khánh Hòa Và Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo Ở Việt Nam

 

 

Đề dẫn hội thảo

 HÒA THƯỢNG KHÁNH HÒA VÀ
PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO Ở VIỆT NAM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20/05/2017 (nhằm ngày 25-4 năm Đỉnh Dậu)

TS. Nguyễn Quốc Tuấn Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Tôn giáo

Kính thưa Quý vị đại biếu khách quý!

Kính thưa toàn thế Hội nghị!

Trước hết, cho phép tôi thay mặt Ban tổ chức Hội thảo xỉn được nhiệt liệt chào mừng và cảm on sự hiện diện của Quý vị đại biểu, Quý vị khách quý đến từ các cơ quan, ban ngành thuộc ba miền của đất nước, từ Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; từ các Viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre. Đặc biệt, là sự có mặt của các vị giáo sư, tiến sĩ, các nhà quản lý, nhà nghiên cứu tôn giáo, văn học, sử học, chức sắc Phật giáo đã tới tham dự cuộc Hội thảo ngày hôm nay.

Kính thưa toàn thể quý vị Đại biểu!

Trong sự phát triển của Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX, phong trào chấn hưng Phật giáo có một vị trí và vai trò hết sức quan trọng. Sự xuất hiện và phát triển của phong trào này, với sự đổi mới nghiên cứu, lý giải kinh điển và giáo lý của Phật giáo; đổi mới nội dung, hình thức và quy mô đào tạo Tăng tài; đổi mới tổ chức và cơ chế vận hành của Giáo hội,v.v... Tất cả những điều đó ảnh hưỏng rất lớn đến sự phát triến của Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX, và không còn nghi ngờ gì nữa, còn để lại dấu ấn rõ nét trong tình hình Phật giáo Việt Nam hiện nay.

Phong trào chấn hưng Phật giáo khởi phát từ năm 1920 trên khắp cả nước, chúng ta thấy có ba trung tâm là Nam Bộ, Huế và Hà Nội. Nhưng vấn đề có thể gây tranh luận là ý tưởng chấn hưng khởi đi từ đâu trong ba trung tâm lớn đó? Ai là người khởi xướng phong trào này? Chúng ta không thể làm khác gì hơn là bám vào lịch sử do chính các sử gia trong Phật giáo thống nhất nhìn nhận, cố nhiên, để biết được hết các cuốn giáo sử không phải là chuyện dễ làm, song cũng không đến nỗi quá thiếu đế biết được sự thống nhất công nhận đó ở những điểm nào. Nếu như thế thì không nghi ngờ gì, ý tưởng chấn hưng trước hết bùng cháy ở

Nam Bộ với vai trò quan trọng của Hòa thượng Khánh Hòa. Mục tiêu của phong trào không chỉ dừng lại ở việc chấn hưng Phật giáo Việt Nam, mà còn góp phần giữ gìn bản sắc truyền thống dân tộc, đấu tranh đòi lại chủ quyền và thoát khỏi ách nô dịch thực dân Pháp. Kết quả rất đáng kể mà phong trào chấn hưng Phật giáo đạt được gắn liền với tên tuổi của nhiều nhân vật Phật giáo nổi tiếng, mà một trong số đó là Hòa thượng Khánh Hòa, với vai trò là người khởi xướng phong trào, bắt đầu ở khu vực Nam Bộ, sau lan tỏa ra khắp ba miền của đất nước thời kỳ đó.

Với tất cả tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với những danh tăng Việt Nam thế kỷ XX có nhiều đóng góp với đạo pháp và dân tộc, trong đó có Hòa thượng Khánh Hòa, người khởi xướng phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối họp vớiViện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đồng tố chức Hội thảo khoa học Hòa thượng Khánh Hòa và phong trào chẩn hưng Phật giáo ở Việt Nam. Hội thảo là một dịp để các nhà nghiên cứu trong và ngoài Giáo hội Phật giáo Việt Nam hội tụ nhằm đánh giá một cách khoa học và khách quan về các nhãn vật Phật giáo nổi tiếng, nhất là Hòa thượng Khánh Hòa, đối với phong trào chấn hưng Phật giáo; các phương diện tiêu biểu của phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam; bài học kinh nghiệm của phong trào chấn hưng Phật giáo đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay.

Kính thưa Quý vị đại biếu khách quý !

Sau một thời gian ngắn chuẩn bị, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 30 bài tham luận tập trung nghiên cứu về các vấn đề như: Hòa thượng Khảnh Hòa với phong trào chẩn hưng Phật giáo ở Việt Nam; Các sự kiện, tổ chức, nhân vật Phật giáo và nội dung cơ bản của phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam;Bài học kỉnh nghiệm của phong trào chấn hưng Phật giáo đổi với Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay. Các báo cáo tham luận đã có những ý kiến và nhận định góp phần làm phong phú thêm chủ đề của Hội thảo khoa học ngày hôm nay. Chúng tôi tin tưởng rằng, với những ý kiến trao đổi trong cuộc Hội thảo khoa học này sẽ giúp ích nhiều cho việc nhận định những giá trị Hội thảo góp phần thiết thực tri ân các nhân vật Phật giáo nổi tiếng trong thế kỷ XX, tiêu biểu là Hòa thượng Khánh Hòa, đối với đạo pháp và dân tộc. Kết quả của hội thảo sẽ được chọn lọc, xuất bản để phổ biến rộng rãi trong Phật tử và nhân dân, nhằm góp phần nêu cao

các giá trị tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX, đồng thời phát huy giá trị Phật giáo trong xây dựng và phát triển đất nướcgiàu mạnh hơn.

Nhân dịp này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tới các cơ quan, ban ngành từ Trung uơng đến địa phuơng đã nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ, cộng tác và tạo điều kiện; các cơ quan báo chí, truyền thông đã đến đua tin về Hội thảo, các vị chức sắc, các phật tử đã góp tay chung sức, chung lòng để cuộc Hội thảo khoa học do Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng tổ chức được diễn ra thành công tốt đẹp.

Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khoẻ tất cả các vị Đại biếu khách quý.

Trân trọng! 

^ Back to Top