Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Sách Mới / Giới Thiệu Sách

Câu chuyện triết học

Câu chuyện triết học

THÔNG TIN TRA CỨU

 • Tên sách : Câu chuyện triết học
 • Tác giả : Will Durant
 • Dịch giả : Trí Hải và Bửu Đích
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 609
 • Nhà xuất bản : Viện Đại Học Vạn Hạnh - Sài Gòn
 • Năm xuất bản : 1971
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 120100000012271
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
 

CÂU TRUYỆN TRIẾT HỌC

NHA TU THƯ VÀ SƯU KHẢO VIỆN ĐẠI HỌC VẠN HẠNH

Nguyên tác: The story of philosophy

của Will Durant do Trí Hải và Bửu Đích dịch

in lần thứ nhất, Saigon 1971.

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG I

PLATON

I.- BỐI CẢNH.

II.- SOCRATE.

III.- THỜI KỲ HỌC HỎI CỦA PLATON.

IV.- VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC.

V.- VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ.

VI.- VẤN ĐỀ TÂM LÝ.

VII.- GIẢI PHÁP TÂM LÝ.

VIII.- GIẢI PHÁP CHÍNH TRỊ.

IX.- GIẢI PHÁP LUÂN LÝ.

X.- PHÊ BÌNH.

CHƯƠNG II

ARISTOTE.

I.- MỘT CHÚT LỊCH SỬ.

II.- CÔNG VIỆC CỦA ARISTOTE.

III.- NỀN TẢNG CỦA LÝ LUẬN HỌC.

IV.- HỆ THỐNG KHOA HỌC.

V.- SIÊU HÌNH HỌC VÀ THỰC CHẤT CỦA THIÊN CHÚA.

VI.- TÂM LÝ HỌC VÀ BẢN CHẤT CỦA NGHỆ THUẬT.

VII.- ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ BẢN CHẤT CỦA HẠNH PHÚC.

VIII.- KHOA HỌC VÀ CHÍNH TRỊ.

IX.- PHÊ BÌNH.

X.- TUỔI GIÀ VÀ CHẾT.

CHƯƠNG III

FRANCIS BACON

I.-TỪ ARISTOTE ĐẾN THỜI PHỤC HƯNG.

II.- SỰ NGHIỆP CHÍNH TRỊ CỦA BACON.

III.- NHỮNG BÀI TIỂU LUẬN.

IV.- CUỘC TÁI TẠO VĨ ĐẠI.

SPINOZA

I.- TIỂU SỬ

II.- LUẬN VỀ TÔN GIÁO VÀ CHÁNH TRỊ.

III.- SỰ CẢI TIẾN TRÍ NĂNG.

IV.- ĐẠO ĐỨC HỌC.

V.- CHÍNH TRỊ LUẬN.

VI.- ẢNH HƯỞNG CỦA SPINOZA.

CHƯƠNG V

VOLTAIRE: Sự sáng lạn của nước Pháp

I.- PARIS: OEDIPE.

II.- LUÂN ĐÔN: NHỮNG LÁ THƯ TỪ ANH QUỐC.

III.- CUỘC SỐNG Ở CIREY.

IV.- Ở POSTDAM VỚI HOÀNG ĐẾ FRÉDÉRIQUE.

V.- LES DÉLICES: LUẬN VỀ ĐẠO ĐỨC.

VI.- FERNEY: CANDIDE.

VII.- BÁCH KHOA TỰ ĐIỂN VÀ TRIẾT LÝ TỰ ĐIỂN.

VIII.- CHỐNG ĐỘC TÀI ÁP BỨC.

IX.- VOLTAIRE và ROUSSEAU.

X.- ĐOẠN KẾT

CHƯƠNG VI

IMMANUEL KANT VÀ DUY TÂM LUẬN ĐỨC

I.-NHỮNG NẺO ĐƯỜNG ĐẾN KANT.

II.- CON NGƯỜI.

III.- PHÊ BÌNH LÝ TÍNH THUẦN TÚY.

IV.- PHÊ BÌNH LÝ TÍNH THỰC TIỂN.

V.- VỀ TÔN GIÁO VÀ LÝ TRÍ.

VI.- VỀ CHÍNH TRỊ VÀ NỀN HÒA BÌNH VĨNH CỬU.

VII.- PHÊ BÌNH VÀ ĐỊNH GIÁ.

VIII.- VÀI LỜI VỀ HEGEL.

CHƯƠNG VII

SCHOPENHAUER

I.- THỜI ĐẠI.

II.- CON NGƯỜI.

III.- THẾ GIỚI KỂ NHƯ BIỂU TƯỢNG.

IV.- THẾ GIỚI: DỤC VỌNG.

V.- THẾ GIỚI: SỰ ÁC.

VI.- MINH TRIẾT VỀ NHÂN SINH.

VII.- MINH TRIẾT VỀ CÁI CHẾT.

VIII.- PHÊ BÌNH

CHƯƠNG VIII

HERBERT SPENCER

I.- COMTE VÀ DARWIN.

II.- NGUYÊN LÝ ĐẦU.

III.- SINH VẬT HỌC: QUÁ TRÌNH TIẾN HÓA CỦA SỰ SỐNG.

IV.- TÂM LÝ HỌC: SỰ TIẾN HÓA CỦA TÂM TRÍ.

V. XÃ HỘI HỌC: TIẾN HÓA CỦA XÃ HỘI.

VI. ĐẠO ĐỨC HỌC: TIẾN HÓA CỦA ĐẠO ĐỨC.

VII.- PHÊ BÌNH.

VIII. KẾT LUẬN.

CHƯƠNG IX

FRIEDRICH NIETZSCHE

I.- DÒNG DÕI.

II.- TUỔI TRẺ.

III.- NIETZSCHE và WAGNER.

IV.- TIẾNG HÁT ZARATHUSTRA.

V.- ĐẠO ĐỨC SIÊU NHÂN.

VI.- SIÊU NHÂN.

VII. SUY TÀN.

VIII.- QUÝ TỘC.

X.- KẾT CUỘC.

^ Back to Top