Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Sách Mới / Giới Thiệu Sách

ĐẠO PHẬT HIỆN ĐẠI HÓA

 ĐẠO PHẬT HIỆN ĐẠI HÓA

THÔNG TIN TRA CỨU

 • Tên sách : Đạo Phật hiện đại hóa
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 145
 • Nhà xuất bản : Văn Hoá Thông Tin
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 120100000011884
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
 

ĐẠO PHẬT HIỆN ĐẠI HÓA

THÍCH NHẤT HẠNH

NHÀ XUÁT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN

 

MỤC LỤC

Chương 1:Vấn đề hiện đại hóa

Chương 2:Những tu viện thể nhập

Chương 3:Những nguyên lý làm nền tảng

Chương 4:Đạo Phật trong các lĩnh vực sinh hoạt

I. Trong lĩnh vực tín ngưỡng

II. Trong lĩnh vực văn học nghệ thuật

Chương 5: Đạo Phật trong các lĩnh vực sinh hoạt

III. Trong lĩnh vực giáo dục

IV. Trong lĩnh vực kinh tế và xã hội

Chương 6:Những dòng tu tiếp hiện

Kết luận

^ Back to Top