Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Sách Mới / Giới Thiệu Sách

Phật giáo trong mạch sống dân tộc

Phật giáo trong mạch sống dân tộc

 • Tên sách : Phật giáo trong mạch sống dân tộc
 • Tác giả : Thích Thanh Từ
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 61
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
 
LỜI GIỚI THIỆU 
Là người Việt Nam, bất luận bình dân hay trí thức, chúng ta  đều thấy có trọng trách tìm 
hiểu những gì liên hệvới dân tộc và đất nước thân yêu của mình. Sựtìm hiểu ấy giúp cho 
chúng ta có nhận thức chính xác vềtưtưởng, tá?h tình đồng bào ta. Nếu là người trí thức 
Việt Nam mà không biết gì vềtruyền thống của dân tộc thì không xứng đáng là trí thức. 
Thếnên, sựnghiên cứu những mối liên quan với dân tộc, thực là  điều kiện tối thiểu của 
những người yêu dân tộc, quê hương xứsở. Ðạo Phật  đã chung sống với người dân Việt 
gần hai mươi thếkỷ, sợi dây liên lạc  đã thắt chặt  đạo Phật với dân tộc Việt Nam thành 
một khối bất khảphân ly. Tưtưởng đạo Phật đã thấm nhuần tinh thần dân tộc. Bởi sựliên 
hệmật thiết nầy nên người dân Việt coi đạo Phật là đạo của tổtiên truyền lại. Ðạo Phật bị
phá hoại thì tinh thần dân tộc cũng lung lay. Vì thế,  đểbảo vệtinh thần dân tộc, gìn giữ
tín ngưỡng truyền thống của tổtiên, người Việt Nam tựthấy có bổn phận bảo vệ đạo Phật 
một cách hồn nhiên. 

^ Back to Top