Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Văn - Thơ - Truyện

Đóa sen hồng dâng mẹ

Đóa sen hồng dâng mẹ

Sen bảy đóa/ Cắm dâng ngày của mẹ/ Bể trầm luân mặc ái ố nổi chìm... (Phan Thành Minh).

 

Sen bảy đóa

Cắm dâng ngày của mẹ

Bể trầm luân mặc ái ố nổi chìm

Nương bóng mây qua đồi nhân thế

Giang sơn này hạt bụi cũng linh thiêng

Người giữ nước đã qua miền an lạc

Chiến chinh lùi vào quá khứ hồi tâm

Ngày con về xương dâu thịt sét

Nước mắt mẹ buồn rơi xuống ba trăm năm

Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh

Tử sinh nào tiếc gì đâu

“Mỹ nhân tự cổ như danh tướng

Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”

Máu nhuộm thắm màu cờ Tổ quốc

Mẹ hóa thân vào cát bụi bùn nâu

Cánh đồng lúa xanh hơn thời chân đất

Một dải giang sơn gấm vóc đẹp giàu

Ngày của mẹ

Nén nhang lòng con thắp

Mẹ Việt Nam ơi

Trung dũng kiên cường

Đất nước thanh bình tự do độc lập

Ơn người không tiếc máu xương...

Phan Thành Minh

 

 

Ghi ở Bà Nà

Đưa nhau

Đến với Bà Nà

Rừng xanh

Gió mát

Mây là đà bay

Đàn chim

Ríu rít trên cây

Ru hồn lữ khách

Mê say

Bần thần

Đâu đây

Thánh thót chuông ngân

Quỳ dưới tượng Phật

Luận bàn từ bi

Sương mờ

Khuất bóng người đi

Quanh co dốc núi

Thầm thì lời ai

Bây giờ

Cho đến tương lai

Bà Nà xứng cảnh

Bồng lai tiên trần.

Mai Mộng Tưởng

^ Back to Top