Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Văn - Thơ - Truyện

Kính mừng Phật đản PL2558, DL2014

Kính mừng Phật đản PL2558, DL2014

KÍNH ĐẠO THIÊNG ứng hiện chùa BÁI ĐÍNH/ MỪNG ĐẠI LỄ VESAK lần thứ HAI

    PHẬT TỔ NHƯ LAI quang giáng lễ đài
    ĐẢN SANH hai tay chỉ … đi bảy bước
    Vườn LÂM TỲ NI Ánh Vàng đưa rước
    Hiện tượng huy hoàng, nhân thế hân hoan
    Chư Thiên Thánh Thể tam thế hợp đoàn
    LIÊN HIỆP QUỐC về năm châu bốn biẻn
    Ngát hương hoa VIỆT NAM PHẬT GÍAO hiện
    Hội tụ MƯỜI MỘT thành kính về đây
    Niềm hạnh phúc tràn ngập giũa sum vầy
    Tâm biểu cảm đạo sáng ngời trời đất
    Từ nghìn xưa biện bày cao chất ngất
    Một trong tất cả, hành giả suy tôn
    ĐẤNG VÔ THƯỢNG ở vô thỉ trường tồn
    HẠNH TỪ BI lúc nào cũng viên mãn
    Đến vô chung rực rỡ tình quang đãng
    Để muôn loài sinh chúng hiểu tin sâu
    Khai thông trí tuệ giáo lý nhiệm mầu
    Bậc Chí Tôn THÍCH CA MÂU NI PHẬT
    Giữa vô thường có Chân thường Hiển Mật
    DÂN TỘC MÌNH mang, gánh, vác hành trang
    Cõi trần gian tỏa chiếu Ánh ĐẠO VÀNG
    LÒNG ĐẤT NƯỚC mừng vui Lễ VESAK
    TỈNH NINH BÌNH toát trầm tư ngào ngạt
    ĐẠO dẫn ĐỜI thơm ngát Đóa LIÊN HOA
    Nền vũ trụ hội tụ vào thẩm thấu !

    Pleiku -  26/4/2014 => 27/3 Giáp Ngọ
    NHƯ PHONG -  QUẢNG HƯƠNG
       DƯƠNG HỒNG XUÂN

^ Back to Top