Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Văn - Thơ - Truyện

Tâm Thanh

Tâm Thanh

Rừng già suối mát sơn khê
Thả hồn thơ mộng dựa kề bồng lai
Tay ngà hứng giọt sương mai
Nhẹ lòng buông xả đôi vai nợ đời ...

Vào chùa khoác chiếc áo lam
Tâm tư vơi nhẹ sân tham hồng trần
Như dòng suối ngọt trong ngần
Xuôi ra biển lớn tan dần niềm đau .

 


Bạch Vân Nhi 

^ Back to Top