Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Văn - Thơ - Truyện

TRÊN MỘT BÀN TAY


Nếu ngày sẽ trôi qua
Thì kiếp người ngắn ngủi
Có đôi lúc hờn tủi
Phải buông xả, bao dung

Nếu sanh tử muôn trùng
Thì mắc gì phải vội
Hãy thong dong, thư thới
Với từng phút, từng giây

Nếu gió thổi mây bay
Thì mưa xong cũng nắng
Chẳng có gì dai dẳng
Buồn khổ mãi làm chi

Nếu ai cũng ra đi
Thì chia ly có thật
Lệ sầu thêm u uất
Trong kiếp sống này thôi

Nếu có lúc đơn côi
Thì vui khi hạnh phúc
Đừng để cho ký ức
Cuốn cuộc đời đi xa

Hạnh phúc chính do ta
Và khổ đau cũng rứa
Như bàn tay sấp, ngửa
Chỉ trên một bàn tay.


Hàn Long Ẩn
California, 10 tháng 09/2014

^ Back to Top