Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Chuyên đề

 • Cá nghe kinh
  Cá nghe kinh

  Chu Mạnh Trinh là khách hành hương tới Hương Sơn để hưởng thú “bầu Trời, cảnh Bụt”; nhưng thật ra là đang viếng cảnh biển xanh biến thành nương dâu đang hiện tướng trong tâm thức của chính mình. Chim ríu rít cúng dường hoa trái. Cá lặng lờ ngừng vẫy nghe kinh là khi Tâm Kinh biến thành Chân Kinh. Nguyễn Du cũng đã qua bao nhiêu trải nghiệm thăng trầm của thế sự, nhưng mãi tới khi về lại với chính mình mới tìm được Chân Kinh:

 • Kinh điển Đại thừa có phải do Phật thuyết hay không
 • Sự xuất hiện Kinh điển Đại thừa

  "Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi cùng trong một thế giới (lokadhatu), hai A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có thể xuất hiện (một lần) không trước không sau. ....

 • Tam Tạng Kinh điển

  Trong 45 năm truyền giảng con đường giải thoát, Đức Phật thu nhận rất nhiều đệ tử, có người xuất gia

Sự Kiện

Chùm ảnh đặc biệt về tang lễ chiều 2-4

Như Giác Ngộ online đưa tin, 14 giờ chiều nay, 2-4, theo chương trình tang lễ của Đại lão HT.Thích Trí Tịnh, Ban Tổ chức và môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh linh mô, bát hương, tôn tượng của ngài thăm Văn phòng II T.Ư Giáo hội (thiền viện Quảng Đức, Q.3) và tổ đình Ấn Quang (VP BTS GHPGVN TP.HCM).

Chùm ảnh đặc biệt về tang lễ chiều 2-4

Dưới đây là chùm ảnh đặc biệt do PV Yên Hà thực hiện trên suốt lộ trình đoàn cung thỉnh đi qua.

Chieu 2-4 (1).JPG

Chieu 2-4 (2).JPG

Chieu 2-4 (3).JPG
Đoàn xe hoa chờ sẵn trước chùa Vạn Đức để cung thỉnh Giác linh Hòa thượng viếng thăm VP II TƯGH và VP BTS GHPGVN TP

Chieu 2-4 (4).JPG
CSGT tích cực điều khiển giao thông - đảm bảo thông thoáng trước lúc khởi hành

Chieu 2-4 (5).JPG

Chieu 2-4 (6).JPG

Chieu 2-4 (7).JPG

Chieu 2-4 (8).JPG
Hoà thượng chấp lệnh trong lễ cung nghinh

Chieu 2-4 (9).JPG
Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn tôn trí nơi Giác linh đài

Chieu 2-4 (10).JPG

Chieu 2-4 (11).JPG

Chieu 2-4 (13).JPG

 

Chieu 2-4 (14).JPG

Chieu 2-4 (15).JPG
Cung thỉnh di ảnh, long vị và y bát ra xe hoa

Chieu 2-4 (16).JPG

Chieu 2-4 (17).JPG

Chieu 2-4 (18).JPG

Chieu 2-4 (19).JPG

Chieu 2-4 (20).JPG
Cung thỉnh di ảnh, long vị và y bát ra xe hoa

Chieu 2-4 (21).JPG
Đoàn xe mô tô dẫn đường do một Phật tử thành viên của đoàn cúng dường

Chieu 2-4 (22).JPG

Chieu 2-4 (23).JPG
Đoàn rời khỏi chùa Vạn Đức

Chieu 2-4 (25).JPG

Chieu 2-4 (24).JPG

Chieu 2-4 (26).JPG
Các tuyến đường đoàn đi qua

Chieu 2-4 (27).JPG
Phật tử và người dân 2 bên đường quỳ lạy cung kính khi đoàn đi qua

Chieu 2-4 (28).JPG

Chieu 2-4 (29).JPG

Chieu 2-4 (30).JPG
Chư tôn đức Ni lập hương án cung đón Giác linh Hoà thượng trước tu viện Quảng Đức

Chieu 2-4 (31).JPG

Chieu 2-4 (32).JPG
Trên Xa Lộ Hà Nội - tại trạm thu phí thuộc Q.2

Chieu 2-4 (33).JPG

Chieu 2-4 (34).JPG

Chieu 2-4 (35).JPG

Chieu 2-4 (36).JPG
Đoàn đi qua cầu Rạch Chiếc và Pháp viện Minh Đăng Quang

Chieu 2-4 (37).JPG

Chieu 2-4 (38).JPG

Chieu 2-4 (39).JPG

Chieu 2-4 (40).JPG

Chieu 2-4 (41).JPG

Chieu 2-4 (42).JPG
Đoàn cung thỉnh về tới VP II - thiền viện Quảng Đức

Chieu 2-4 (43).JPG
Cung thỉnh Giác linh Đại lão Hòa thượng tiến vào linh đường thiết trí tại VP II

Chieu 2-4 (44).JPG
Bên trong VP II - nơi linh đường thiết trí trang nghiêm, chư Tăng Ni chờ cung đón Giác linh

Chieu 2-4 (45).JPG

Chieu 2-4 (47).JPG

Chieu 2-4 (48).JPG

Chieu 2-4 (49).JPG
Đưa di ảnh, long vị, y bát lên chánh điện bạch Phật, yết Tổ

Chieu 2-4 (50).JPG

Chieu 2-4 (51).JPG

Chieu 2-4 (52).JPG

Chieu 2-4 (53).JPG
Cung thỉnh long vị, di ảnh... của ngài thăm viếng các nơi thuộc VP II như hình ảnh ngài thân lâm nơi này

Chieu 2-4 (54).JPG

Chieu 2-4 (55).JPG

Chieu 2-4 (56).JPG
Chư tôn thiền đức đảnh lễ Giác linh cố Hòa thượng tại linh đài ở VP II

Chieu 2-4 (57).JPG
Tại trụ sở BTS - tổ đình Ấn Quang, chư Ni chờ đoàn cung thỉnh Giác linh Hòa thượng thăm viếng BTS

Chieu 2-4 (58).JPG

Chieu 2-4 (59).JPG
Cung đón Giác linh tại đường Sư Vạn Hạnh - gần chùa Ấn Quang, Q.10

 

Chieu 2-4 (60).JPG
Đoàn cung nghinh cung thỉnh Giác linh 

Chieu 2-4 (61).JPG
Chư tôn đức Thường trực BTS cung đón

Chieu 2-4 (62).JPG

Chieu 2-4 (63).JPG
Thành kính, đảnh lễ Giác linh cố Đại lão Hòa thượng nơi linh đài thiết trí ở tổ đình Ấn Quang

Chieu 2-4 (64).JPG

Chieu 2-4 (66).JPG
Sau đó cung thỉnh Giác linh ngài thăm các nơi trong khuôn viên Ấn Quang tổ đình

Chieu 2-4 (67).JPG
Đích thân HT.Thích Trí Quảng cung nghinh di ảnh Đại lão Hoà thượng tân viên tịch đảnh lễ chư vị Tổ sư

Chieu 2-4 (68).JPG

Chieu 2-4 (69).JPG

Chieu 2-4 (70).JPG

Chieu 2-4 (71).JPG

Chieu 2-4 (72).JPG

Chieu 2-4 (73).JPG
Nghi thức yết Phật, lễ Tổ được thực hiện trang nghiêm

Chieu 2-4 (74).JPG
HT.Thích Trí Quảng và chư tôn đức Tăng, Ni cung tiễn Giác linh Hoà thượng

 

Yên Hà thực hiện

 • Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
  1. Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo.
  Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
 • Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
  21. Không phóng dật, đường sống, Phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết, Phóng dật như chết rồi.
  Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
 • Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
  33. Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên.
  Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
 • Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
  44. “Ai chinh phục đất này Dạ ma, Thiên giới này? Ai khéo giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa?”
  Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
 • Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
  60. “Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.”
  Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
^ Back to Top