Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Sự Kiện

Cổng thông tin điện tử GHPGVN TP.HCM đổi tên miền

Cổng thông tin điện tử BTS GHPGVN TP.HCM đã bắt đầu hoạt động với tên miền mới.

Cổng thông tin điện tử GHPGVN TP.HCM đổi tên miền

heo sự chỉ đạo của HT.Thích Trí Quảng – Đệ nhất Phó pháp chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, nhằm nâng cấp nội dung, hình thức và các tiện ích cho cổng thông tin điển tử  Phật giáo Thành phố, đia chỉ truy cập của Cổng thông tin điện tử  GHPGVN TP.HCM sẽ thay đổi theo tên miền mới :http://phatgiaotphcm.vn.

Tuy nhiên, trong quá trình chạy thử trên tên miền mới, tên miền trước kia vẫn hoạt động bình thường cho đến khi cổng thông tin điện tử của VP BTS GHPGVN TP.HCM được xây dựng một cách hoàn thiện.

Được biết,  ngoài việc thay đổi tên miền cho cổng thông tin điện tử GHPGVN TP.HCM, hiện nay địa chỉ hộp thư điện tử và số điện thoại liện hệ của Văn Phòng Ban tri sự cũng được thay đổi.

Chư tôn đức Tăng ni, quý Phật tử có thể  liên hệ các thông tin Phật sự theo địa chỉ hộp thư điện tử :  ghpgtphcm@gmail.com  hoặc số điện thoại : (028) 38 625 777.

Nguyễn Đình

^ Back to Top