Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Chuyên đề

 • Cá nghe kinh
  Cá nghe kinh

  Chu Mạnh Trinh là khách hành hương tới Hương Sơn để hưởng thú “bầu Trời, cảnh Bụt”; nhưng thật ra là đang viếng cảnh biển xanh biến thành nương dâu đang hiện tướng trong tâm thức của chính mình. Chim ríu rít cúng dường hoa trái. Cá lặng lờ ngừng vẫy nghe kinh là khi Tâm Kinh biến thành Chân Kinh. Nguyễn Du cũng đã qua bao nhiêu trải nghiệm thăng trầm của thế sự, nhưng mãi tới khi về lại với chính mình mới tìm được Chân Kinh:

 • Kinh điển Đại thừa có phải do Phật thuyết hay không
 • Sự xuất hiện Kinh điển Đại thừa

  "Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi cùng trong một thế giới (lokadhatu), hai A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có thể xuất hiện (một lần) không trước không sau. ....

 • Tam Tạng Kinh điển

  Trong 45 năm truyền giảng con đường giải thoát, Đức Phật thu nhận rất nhiều đệ tử, có người xuất gia

Sự Kiện

Cổng thông tin điện tử GHPGVN TP.HCM đổi tên miền

Cổng thông tin điện tử BTS GHPGVN TP.HCM đã bắt đầu hoạt động với tên miền mới.

Cổng thông tin điện tử GHPGVN TP.HCM đổi tên miền

heo sự chỉ đạo của HT.Thích Trí Quảng – Đệ nhất Phó pháp chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, nhằm nâng cấp nội dung, hình thức và các tiện ích cho cổng thông tin điển tử  Phật giáo Thành phố, đia chỉ truy cập của Cổng thông tin điện tử  GHPGVN TP.HCM sẽ thay đổi theo tên miền mới :http://phatgiaotphcm.vn.

Tuy nhiên, trong quá trình chạy thử trên tên miền mới, tên miền trước kia vẫn hoạt động bình thường cho đến khi cổng thông tin điện tử của VP BTS GHPGVN TP.HCM được xây dựng một cách hoàn thiện.

Được biết,  ngoài việc thay đổi tên miền cho cổng thông tin điện tử GHPGVN TP.HCM, hiện nay địa chỉ hộp thư điện tử và số điện thoại liện hệ của Văn Phòng Ban tri sự cũng được thay đổi.

Chư tôn đức Tăng ni, quý Phật tử có thể  liên hệ các thông tin Phật sự theo địa chỉ hộp thư điện tử :  ghpgtphcm@gmail.com  hoặc số điện thoại : (028) 38 625 777.

Nguyễn Đình

 • Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
  1. Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo.
  Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
 • Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
  21. Không phóng dật, đường sống, Phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết, Phóng dật như chết rồi.
  Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
 • Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
  33. Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên.
  Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
 • Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
  44. “Ai chinh phục đất này Dạ ma, Thiên giới này? Ai khéo giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa?”
  Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
 • Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
  60. “Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.”
  Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
^ Back to Top