Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Chuyên đề

 • Cá nghe kinh
  Cá nghe kinh

  Chu Mạnh Trinh là khách hành hương tới Hương Sơn để hưởng thú “bầu Trời, cảnh Bụt”; nhưng thật ra là đang viếng cảnh biển xanh biến thành nương dâu đang hiện tướng trong tâm thức của chính mình. Chim ríu rít cúng dường hoa trái. Cá lặng lờ ngừng vẫy nghe kinh là khi Tâm Kinh biến thành Chân Kinh. Nguyễn Du cũng đã qua bao nhiêu trải nghiệm thăng trầm của thế sự, nhưng mãi tới khi về lại với chính mình mới tìm được Chân Kinh:

 • Kinh điển Đại thừa có phải do Phật thuyết hay không
 • Sự xuất hiện Kinh điển Đại thừa

  "Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi cùng trong một thế giới (lokadhatu), hai A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có thể xuất hiện (một lần) không trước không sau. ....

 • Tam Tạng Kinh điển

  Trong 45 năm truyền giảng con đường giải thoát, Đức Phật thu nhận rất nhiều đệ tử, có người xuất gia

Sự Kiện

Ổn định nhân sự & phát triển Giáo hội

TP.HCM hiện nay là mảnh đất trù phú và đầy tiềm năng về mọi phương diện, nhất là nhu cầu sinh hoạt và tu học của các Tăng Ni trẻ ngày càng cao. Điều này đã thu hút dòng di cư của các Tăng Ni trẻ từ các tỉnh/thành tự do tìm nơi tạm trú để an cư, học tập, sinh hoạt và tu học tại TP.HCM.

Ổn định nhân sự & phát triển Giáo hội

Sự lơ là của một số Ban Trị sự quận/huyện trong việc quản lý Tăng Ni không nghiêm túc, nhất là các quận/huyện ở vùng ven, đã đưa đến những tiềm ẩn nguy cơ xuống cấp trầm trọng về lối sống thiếu đạo hạnh, xem thường giới luật và quy định Giáo hội của một số Tăng Ni trẻ đang tạm trú trong TP, nạn giả danh tu sĩ tham dự trai tăng và khất thực phi pháp, tình trạng lừa đảo, phạm giới, thiếu oai nghi và phạm pháp ngày càng gia tăng… đã làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín của Tăng đoàn và mất lòng tin đối với quần chúng Phật tử. 

Hơn thế nữa, sự thiếu trách nhiệm và không nghiêm túc của một số ít thành viên lãnh đạo trong Giáo hội đã lạm dụng chức quyền, hành xử phi pháp, trái với quy định hành chánh Giáo hội, làm ảnh hưởng chung đến tập thể lãnh đạo Phật giáo TP. Điều này sẽ là mối nguy hại và cản trở lớn của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trong tinh thần đoàn kết, ổn định và phát triển bền vững ngôi nhà chung của Phật giáo TP. Đây cũng chính là mối quan ngại và thách thức không nhỏ đối với trọng trách của tân Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ mới 2017-2022, cần phải mạnh mẽ và nghiêm túc xử lý để ổn định Tăng đoàn, phát huy vai trò và tính sáng tạo trong mọi tình huống, góp phần xây dựng ngôi nhà chung Phật giáo TP ngày càng vững mạnh. 

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022, là một sự kiện trọng đại và đầy ý nghĩa, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ vượt bậc của Phật giáo TP.HCM trong 5 năm qua với sự thành tựu to lớn và nổi bật trong công tác Phật sự. Đại hội sẽ đúc kết những kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế và phát huy những ưu điểm; đồng thời mở ra một bước tiến mới trên tinh thần: “Đoàn kết Tăng đoàn, ổn định nhân sự và phát triển Giáo hội” bằng phương thức: đột phá trong Phật sự, nghiêm túc trong Tăng đoàn, nhiệt tâm trong góp ý, tích cực trong công việc và cách tân trong hội nhập, nhằm ứng dụng phù hợp với hoàn cảnh đổi mới của đất nước, xây dựng bền vững ngôi nhà Phật giáo TP.HCM trong thời kỳ hội nhập, phát triển toàn cầu. 

Vì vậy, chúng tôi rất hy vọng và kêu gọi toàn thể Tăng Ni cùng Phật tử TP chúng ta cần có sự thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức, cùng nhau hợp nhất hài hòa và đồng tâm hiệp lực bằng cả trí tuệ và trái tim thật sự của mình để nghiêm túc chọn lọc, đề cử các nhân sự mới với đầy đủ tài đức, có trình độ và năng lực làm việc, mang tính kế thừa và ổn định để suy cử một tân Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ IX có đủ năng lực, tâm huyết và trí tuệ nhằm tiếp nối chư vị tiền nhân, gánh vác sự nghiệp ổn định phát triển bền vững ngôi nhà tâm linh Phật giáo TP đúng tầm và đầy chất lượng, xứng đáng với tên gọi và trong vai trò “tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự,”đáp ứng nguyện vọng của toàn thể Tăng Ni và đồng bào Phật tử TP mà Đại hội giao phó. 

Rất mong chư tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội, quý vị lãnh đạo chính quyền TP luôn quan tâm chỉ đạo kịp thời, giúp đỡ và ủng hộ nhiệt tình, tạo nhiều thuận duyên cho Phật giáo TP nhiệm kỳ IX ngày càng ổn định và phát triển, thực hiện tốt chương trình hoạt động mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần trang nghiêm Giáo hội, đồng thời tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
 

HT.Thích Trí Quảng

 • Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
  1. Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo.
  Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
 • Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
  21. Không phóng dật, đường sống, Phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết, Phóng dật như chết rồi.
  Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
 • Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
  33. Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên.
  Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
 • Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
  44. “Ai chinh phục đất này Dạ ma, Thiên giới này? Ai khéo giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa?”
  Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
 • Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
  60. “Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.”
  Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
^ Back to Top