Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Chuyên đề

 • Cá nghe kinh
  Cá nghe kinh

  Chu Mạnh Trinh là khách hành hương tới Hương Sơn để hưởng thú “bầu Trời, cảnh Bụt”; nhưng thật ra là đang viếng cảnh biển xanh biến thành nương dâu đang hiện tướng trong tâm thức của chính mình. Chim ríu rít cúng dường hoa trái. Cá lặng lờ ngừng vẫy nghe kinh là khi Tâm Kinh biến thành Chân Kinh. Nguyễn Du cũng đã qua bao nhiêu trải nghiệm thăng trầm của thế sự, nhưng mãi tới khi về lại với chính mình mới tìm được Chân Kinh:

 • Kinh điển Đại thừa có phải do Phật thuyết hay không
 • Sự xuất hiện Kinh điển Đại thừa

  "Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi cùng trong một thế giới (lokadhatu), hai A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có thể xuất hiện (một lần) không trước không sau. ....

 • Tam Tạng Kinh điển

  Trong 45 năm truyền giảng con đường giải thoát, Đức Phật thu nhận rất nhiều đệ tử, có người xuất gia

Sự Kiện

Thư của Đại hội VIII Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi Chủ tịch nước

Đại hội đã biểu quyết nhất trí với bản Hiến chương sửa đổi phù hợp với thực tiễn điều hành hoạt động Phật sự và phù hợp với luật pháp nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, Đại hội đã nhất tâm cung thỉnh Đức Pháp chủ GHPGVN Đại Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ và HĐCM; suy cử Chủ tịch GHPGVN HT.Thích Thiện Nhơn và HĐTS Nhiệm kỳ (2017 – 2022).

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
ĐẠI HỘI VIII
-------------------------------------------- 
THƯ CỦA ĐẠI HỘI VIII GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
GỬI CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
                                                       Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017
 
Kính gửi: Chủ tịch nước Trần Đại Quang
 
Kính thưa Chủ tịch nước,
 
Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ (2017 – 2022) diễn ra vào ngày 21-22/11/2017 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt – Xô thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Đại hội quy tụ 1250 đại biểu gồm Chư Tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, và đại biểu Tăng Ni, Phật tử của 63 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thành phố trong cả nước và đại biểu các Hội Phật tử Việt Nam ở hải ngoại.
 
Đại hội phấn khởi được chào đón quý vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, MTTQVN; Ban, Bộ ngành và lãnh đạo Thành phố Hà Nội; các vị Đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội và các hệ phái Phật giáo các nước Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… đã đến dự và chúc mừng Đại hội.
 
Với tinh thần: Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển, Đại hội đã thảo luận, thẳng thắn, đầy tâm huyết mang tính xây dựng và đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 – 2017), thống nhất chương trình mục tiêu, phương hướng hoạt động Phật sự gồm 09 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022). Đại hội đã biểu quyết nhất trí với bản Hiến chương sửa đổi phù hợp với thực tiễn điều hành hoạt động Phật sự và phù hợp với luật pháp nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, Đại hội đã nhất tâm cung thỉnh Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ và Hội đồng Chứng minh; suy cử Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hòa thượng Thích Thiện Nhơn và Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ (2017 – 2022). Thực hiện nghi thức tấn phong 1.865 Tăng Ni lên hàng giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (2017 – 2022) làm kim chỉ nam cho các hoạt động Phật sự xuyên suốt của các Ban, Viện trung ương, các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp trong 05 năm tới làm tiền đề cho những chặng đường phát triển tiếp theo cùng với sự đi lên của đất nước. Đại hội bế mạc vào lúc 17giờ ngày 22/11/2017 với kết quả thành công rực rỡ.
 
Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm của toàn thể Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước, cũng như ở nước ngoài trong những năm tới thực hiện thành công mục tiêu, chương trình Phật sự nhiệm kỳ mà Đại hội đã đề ra. Phát huy trí tuệ tập thể, giữ gìn kỷ cương, giới luật và nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong xây dựng, phát triển Giáo hội vững mạnh trong hội nhập quốc tế, kiên định lý tưởng: Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội. Luôn luôn là thành viên tích cực trong khối đại đoàn kết dân tộc. Tin tưởng vào sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Giáo hội triển khai, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội, chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đóng góp tích cực có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa phồn vinh, thịnh vượng; tích cực các hoạt động quốc tế của Giáo hội đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân nhằm duy trì, bảo vệ hòa bình, thắt chặt tình hữu nghị giữa các nước trong khu vực và trên thế giới.
 
Đại hội xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Chủ tịch nước, quý vị lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, đã luôn quan tâm đến Tăng Ni, tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài.
 
Kính chúc Chủ tịch nước dồi dào sức khỏe, thành tựu sự nghiệp lãnh đạo đất nước hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH 
 
(đã ký) 
 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 

 • Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
  1. Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo.
  Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
 • Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
  21. Không phóng dật, đường sống, Phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết, Phóng dật như chết rồi.
  Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
 • Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
  33. Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên.
  Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
 • Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
  44. “Ai chinh phục đất này Dạ ma, Thiên giới này? Ai khéo giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa?”
  Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
 • Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
  60. “Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.”
  Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
^ Back to Top