Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Chuyên đề

 • Cá nghe kinh
  Cá nghe kinh

  Chu Mạnh Trinh là khách hành hương tới Hương Sơn để hưởng thú “bầu Trời, cảnh Bụt”; nhưng thật ra là đang viếng cảnh biển xanh biến thành nương dâu đang hiện tướng trong tâm thức của chính mình. Chim ríu rít cúng dường hoa trái. Cá lặng lờ ngừng vẫy nghe kinh là khi Tâm Kinh biến thành Chân Kinh. Nguyễn Du cũng đã qua bao nhiêu trải nghiệm thăng trầm của thế sự, nhưng mãi tới khi về lại với chính mình mới tìm được Chân Kinh:

 • Kinh điển Đại thừa có phải do Phật thuyết hay không
 • Sự xuất hiện Kinh điển Đại thừa

  "Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi cùng trong một thế giới (lokadhatu), hai A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có thể xuất hiện (một lần) không trước không sau. ....

 • Tam Tạng Kinh điển

  Trong 45 năm truyền giảng con đường giải thoát, Đức Phật thu nhận rất nhiều đệ tử, có người xuất gia

Tiểu Sử Chư Tổ

Chùm ảnh: Cung tống kim quan cố HT. Thích Giải Thiện trà tỳ

11h35 ngày 04/12/2017 (Nhằm ngày 17/10 Đinh Dậu) Kim quan cố HT thượng Giải hạ Thiện chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và BTS GHPGVN huyện Tân Thành được cung tống vào phòng hoá thân trong niềm kính tiếc của môn đồ hiếu quyến và Tăng ni - Phật tử mọi miền

Chùm ảnh: Cung tống kim quan cố HT. Thích Giải Thiện trà tỳ

8h30 sáng ngày 04/12/2017 (Nhằm ngày 17/10 Đinh Dậu) đại diện môn đồ hiếu quyến đã trang nghiêm phủ phục trước cung thỉnh Chư tôn thiền đức quang lâm chứng minh tham dự Nghi thức Khiển điện và tiễn đưa nhục thân của cố HT thượng Giải hạ Thiện chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và BTS GHPGVN huyện Tân Thành về Đài hoả táng Long Hương.
 
Quang lâm chứng minh tham dự buổi lễ có HT Thích Giác Cầu, HT Thích Nguyên Trực thành viên HĐCM TW GHPGVN; Chứng minh BTS tỉnh; HT Thích Trí Châu, HT Thích Giác Tùng Chứng minh BTS tỉnh; HT Thích Quảng Hiển thành viên HĐTS Trưởng BTS; HT Thích Như Thị Phó trưởng ban thường trực GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng đông đảo Chư tôn đức trong BTS GHPGVN tỉnh và các chùa trong huyện.
Thay mặt BTS GHPGVN tỉnh Thượng toạ Thích Nhuận Trí Phó trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cung tuyên tiểu sử; Thượng toạ Thích Minh Thiện Uỷ viên BTS Trưởng ban BTS GHPGVN huyện Tân Thành đã thay mặt Chư tôn đức đọc lời tưởng niệm; Đại đức Thích Tâm Thọ thay mặt môn đồ hiếu quyến dâng lời cảm niệm Ân sư.

10h00 dưới sự điều hành của HT Thích Kiến Tánh và nhị vị chấp lệnh Lễ Khiển điện đã trang nghiêm diễn ra và nhục thân Cố HT đã được cung rước về  Đài hoả táng Long Hương thực hiện nghi thức trà tỳ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin, ảnh: Quảng Chuyên 

 • Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
  1. Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo.
  Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
 • Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
  21. Không phóng dật, đường sống, Phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết, Phóng dật như chết rồi.
  Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
 • Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
  33. Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên.
  Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
 • Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
  44. “Ai chinh phục đất này Dạ ma, Thiên giới này? Ai khéo giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa?”
  Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
 • Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
  60. “Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.”
  Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
^ Back to Top