Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Chuyên đề

 • Cá nghe kinh
  Cá nghe kinh

  Chu Mạnh Trinh là khách hành hương tới Hương Sơn để hưởng thú “bầu Trời, cảnh Bụt”; nhưng thật ra là đang viếng cảnh biển xanh biến thành nương dâu đang hiện tướng trong tâm thức của chính mình. Chim ríu rít cúng dường hoa trái. Cá lặng lờ ngừng vẫy nghe kinh là khi Tâm Kinh biến thành Chân Kinh. Nguyễn Du cũng đã qua bao nhiêu trải nghiệm thăng trầm của thế sự, nhưng mãi tới khi về lại với chính mình mới tìm được Chân Kinh:

 • Kinh điển Đại thừa có phải do Phật thuyết hay không
 • Sự xuất hiện Kinh điển Đại thừa

  "Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi cùng trong một thế giới (lokadhatu), hai A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có thể xuất hiện (một lần) không trước không sau. ....

 • Tam Tạng Kinh điển

  Trong 45 năm truyền giảng con đường giải thoát, Đức Phật thu nhận rất nhiều đệ tử, có người xuất gia

Tiểu Sử Chư Tổ

Lễ bách nhật Đức Phó Pháp chủ HT.Thích Trí Tâm

Hôm qua, 16-1 (nhằm 30-11-Đinh Dậu), tại chùa Nghĩa Sơn (X.Phước Đồng, TP.Nha Trang, Khánh Hòa), môn đồ pháp quyến Tông phong tổ đình Nghĩa Phương thành kính tổ chức lễ tưởng niệm tuần bách nhật Trưởng lão HT.Thích Trí Tâm, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Viện chủ tổ đình Nghĩa Phương, khai sơn chùa Nghĩa Sơn.

Lễ bách nhật Đức Phó Pháp chủ HT.Thích Trí Tâm
Chư tôn đức làm lễ cầu nguyện

Chứng minh và tham dự có HT.Thích Tâm Khai, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN thị xã Ninh Hòa, HT.Thích Trí Tân, Phó trưởng Tông phong tổ đình Nghĩa Phương, TT.Thích Thiện Tấn, Phó BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa… chư tôn đức Tăng Ni Tông phong tổ đình Nghĩa Phương cùng môn đồ pháp quyến, thân quyến và Phật tử tham dự. 

Thay mặt môn đồ đệ tử tại buổi lễ, TT.Thích Thiện Phước ôn lại sơ lược cuộc đời và sự nghiệp hoằng dương đạo pháp của Đức Phó Pháp chủ. 
 

nghiaphuong (2).jpg
Môn đồ đệ tử cố Hòa thượng Phó Pháp chủ


Cố HT.Thích Trí Tâm húy Không Thành, tự Trí Tâm, hiệu Huệ Minh. Ngài là đệ tử của cố HT.Thích Bích Lâm. Sau khi bổn sư viên tịch, Hòa thượng kế thế trụ trì tổ đình Nghĩa Phương và tiếp nối sự nghiệp phụng sự cho đạo pháp trong GHPG Cổ truyền. Sau khi GHPGVN được thành lập, Hòa thượng tiếp tục đảm nhiệm các chức vụ của Phật giáo tỉnh nhà cũng như của TƯGH. Trong suốt quãng đời hành đạo của mình, Hòa thượng luôn đặc biệt chú trọng công tác giáo dục đào tạo Phật học cho hàng đệ tử nói riêng và Tăng Ni tỉnh Khánh Hòa nói chung, nơi mà ngài từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban GDTN kiêm Hiệu trưởng Trường TCPH Khánh Hòa. 

Cố HT.Thích Trí Tâm vì tuổi cao, sức yếu, ngài đã an tường xả bỏ báo thân lúc 23 giờ, ngày 10-10-2017 (21-8-Đinh dậu). Thọ 84 tuổi đời, 60 tuổi đạo. 
 

nghiaphuong (1).jpg
Chư tôn đức và Phật tử nhiễu tháp cố HT.Thích Trí Tâm
 
nghiaphuong (4).jpg
 

Sau phần lễ tưởng niệm. chư tôn đức trong môn phong đã làm lễ tiến giác linh cố Hòa thượng và niệm Phật nhiếu tháp cầu nguyện Giác linh đăng Phật quốc. 
 

Trí Bửu

 • Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
  1. Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo.
  Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
 • Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
  21. Không phóng dật, đường sống, Phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết, Phóng dật như chết rồi.
  Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
 • Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
  33. Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên.
  Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
 • Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
  44. “Ai chinh phục đất này Dạ ma, Thiên giới này? Ai khéo giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa?”
  Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
 • Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
  60. “Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.”
  Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
^ Back to Top