Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Chuyên đề

 • Cá nghe kinh
  Cá nghe kinh

  Chu Mạnh Trinh là khách hành hương tới Hương Sơn để hưởng thú “bầu Trời, cảnh Bụt”; nhưng thật ra là đang viếng cảnh biển xanh biến thành nương dâu đang hiện tướng trong tâm thức của chính mình. Chim ríu rít cúng dường hoa trái. Cá lặng lờ ngừng vẫy nghe kinh là khi Tâm Kinh biến thành Chân Kinh. Nguyễn Du cũng đã qua bao nhiêu trải nghiệm thăng trầm của thế sự, nhưng mãi tới khi về lại với chính mình mới tìm được Chân Kinh:

 • Kinh điển Đại thừa có phải do Phật thuyết hay không
 • Sự xuất hiện Kinh điển Đại thừa

  "Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi cùng trong một thế giới (lokadhatu), hai A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có thể xuất hiện (một lần) không trước không sau. ....

 • Tam Tạng Kinh điển

  Trong 45 năm truyền giảng con đường giải thoát, Đức Phật thu nhận rất nhiều đệ tử, có người xuất gia

Tiểu Sử Chư Tổ

Lễ nhập kim quan Trưởng lão HT.Thích Kính Chiếu

Theo chương trình lễ tang của cố Trưởng lão HT.Thích Kính Chiếu - Phra Maha Khananamdhampaññāthiwatra, Tăng trưởng thứ 11 Giáo hội Tăng-già An Nam tông (Anam-nikaya) Thái Lan, đúng 9g sáng qua, 22-4 (7-3-Mậu Tuất), nhục thân ngài đã được chư tôn Hòa thượng Giáo hội Tăng-già An Nam tông cung thỉnh từ bệnh viện Chulalongkorn về chùa Phổ Phước (Bangkok, Thái Lan).

Lễ nhập kim quan Trưởng lão HT.Thích Kính Chiếu
Nhục thân Trưởng lão Hòa thượng an trí trước kim quan và môn đồ dâng nước tịnh sái nhục thân

Nhục thân cố Trưởng lão được an trí trước kim quan để môn đồ tứ chúng cúng dường nước tịnh sái nhục thân trước khi chính thức lễ thỉnh nhục thân nhập kim quan.

Tại buổi lễ, đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan do ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn về chùa Phổ Phước cúng dường nước tịnh sái nhục thân và đặt vòng hoa kính viếng trước giác linh Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch.

 

thai 2.jpg
Nhục thân an trí trước kim quan

thai 6.jpg
Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ kính viếng

thai 5.jpg
Và thực hiện nghi thức dâng nước tịnh 


Đoàn Phật giáo Hoa tông tại Thái Lan do Trưởng lão Tăng trưởng Phra Mahakhanacharachindharmsamathiwatra làm trưởng đoàn quang lâm về chùa Phổ Phước cúng dường nước tịnh sái nhục thân và đặt vòng hoa kính viếng.
 

thai 3.jpg
Cà-sa, y bát, pháp khí, các sắc phong của Trưởng lão Hòa thượng 

thai 4.jpg

thai 8.jpg
Đoàn Phật giáo Hoa tông tại Thái Lan kính viếng và dâng nước tịnh


Đúng 17g cùng ngày, Đức Trưởng lão Tăng thống thứ 20 Giáo hội Tăng-già Thái Lan - ngài Somdej Phra Ariyavongsagatayana quang lâm chủ trì nghi lễ cúng dường nước tịnh sái do Vua ban lên nhục thân cố Trưởng lão và sau đó chính thức thỉnh nhục thân nhập kim quan.
 

thai 11.jpg
Đức Tăng thống Phật giáo Thái Lan quang lâm

thai 9.jpg
Ngài thực hiệng nghi thức cúng dường nước tịnh sái vua ban


Sau khi lễ thỉnh nhục thân cố Trưởng lão được thập phần viên mãn, Thành viên Hội đồng cơ mật Hoàng gia Thái Lan - ngài Phon Akaseka Kasemyusukha được Đức vua cử đến đại diện Hoàng gia đảnh lễ và đặt vòng hoa kính viếng trước Giác linh đài cố Trưởng lão HT.Thích Kính Chiếu - Phra Mahakhananamdhampaññāthiwatra.
 

thai 13.jpg

thai 14.jpg
Thành viên Hội đồng Cơ mật Hoàng gia Thái Lan hành lễ trước Đức Tăng thống

thai 15.jpg
Và thành kính đặt vòng hoa kính viếng


Sau đó, Đức Trưởng lão Tăng thống Giáo hội Tăng-già Thái Lan dâng hương cúng dường Tam bảo và cung thỉnh 10 vị Trưởng lão Giáo hội Tăng-già Thái Lan chủ trì buổi lễ tụng kinh đầu tiên trước Giác linh đài.
 

thai 18.jpg

thai 16.jpg
Nghi thức dâng cúng Tam bảo và cúng dường 10 vị Trưởng lão Phật giáo Thái Lan của Đức Tăng thống 


Sau đó, Đức Tăng thống quang lâm chánh điện chùa Phổ Phước chủ trì lễ công bố bổ nhiệm quyền Tăng trưởng Phật giáo An Nam tông và quyền trụ trì chùa Phổ Phước.
 

thai 21.jpg

thai 12.jpg

thai 17.jpg
HT.Thích Thiện Thức được bổ nhiệm các chức danh thay thế Trưởng lão HT.Thích Kính Chiếu


Theo đó, Hòa thượng Phra KhananamDharmmethacharaya (HT.Thích Thiện Thức), Phó Tăng trưởng An Nam tông, trụ trì chùa Từ Tế (Wat Lokanukhoh) được bổ nhiệm quyền Tăng trưởng An Nam tông và quyền trụ trì chùa Phổ Phước (Wat Kosolsamakhon).

Cuối cùng, chư tôn Trưởng lão Giáo hội Phật giáo An Nam tông cùng môn đồ pháp quyến cung thỉnh Đức Tăng thống hồi quy trú xứ.
 

thai 23.jpg
Đức Tăng thống được cung thỉnh rời khỏi lễ đường tang lễ sau khi pháp sự viên thành

 

thai 20.jpg

thai 19.jpg
Giác linh đài cố Trưởng lão HT.Thích Kính Chiếu - Phra Mahakhananamdhampaññāthiwatra


Kim quan của cố Trưởng lão Tăng trưởng được tôn trí tại chùa Phổ Phước 100 ngày và sau đó thỉnh kim quan nhập tháp tại chùa Long Sơn (Wat Thamkhaunoi) ở tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan).
 

thai 22.jpg
Chùa Long Sơn - nơi lưu nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Tăng trưởng thứ 11

 

 • Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
  1. Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo.
  Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
 • Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
  21. Không phóng dật, đường sống, Phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết, Phóng dật như chết rồi.
  Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
 • Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
  33. Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên.
  Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
 • Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
  44. “Ai chinh phục đất này Dạ ma, Thiên giới này? Ai khéo giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa?”
  Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
 • Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
  60. “Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.”
  Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
^ Back to Top