Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Chuyên đề

 • Cá nghe kinh
  Cá nghe kinh

  Chu Mạnh Trinh là khách hành hương tới Hương Sơn để hưởng thú “bầu Trời, cảnh Bụt”; nhưng thật ra là đang viếng cảnh biển xanh biến thành nương dâu đang hiện tướng trong tâm thức của chính mình. Chim ríu rít cúng dường hoa trái. Cá lặng lờ ngừng vẫy nghe kinh là khi Tâm Kinh biến thành Chân Kinh. Nguyễn Du cũng đã qua bao nhiêu trải nghiệm thăng trầm của thế sự, nhưng mãi tới khi về lại với chính mình mới tìm được Chân Kinh:

 • Kinh điển Đại thừa có phải do Phật thuyết hay không
 • Sự xuất hiện Kinh điển Đại thừa

  "Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi cùng trong một thế giới (lokadhatu), hai A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có thể xuất hiện (một lần) không trước không sau. ....

 • Tam Tạng Kinh điển

  Trong 45 năm truyền giảng con đường giải thoát, Đức Phật thu nhận rất nhiều đệ tử, có người xuất gia

Tiểu Sử Chư Tổ

Lễ tưởng niệm tuần chung thất cố Trưởng lão HT. Thích Trí Tâm

Trong hai ngày 26,27/11/2017 (09,10/10.Đinh Dậu), tại Tổ đình Nghĩa Phương, số 2 Lý Thánh Tôn, phường Vạn Thạnh, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, HĐTS, BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm tuần chung thất cố Trưởng lão HT.Thích Trí Tâm, Phó Pháp Chủ, Nguyên Trưởng Ban Nghi lễ Trung Ương GHPGVN, Nguyên Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Viện chủ Tổ đình Nghĩa Phương, Khai sơn chùa Nghĩa Sơn, Nha Trang.

Lễ tưởng niệm tuần chung thất cố Trưởng lão HT. Thích Trí Tâm

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Như Ý, HT.Thích Liễu Pháp, HT.Thích Tình Nghiêm đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT.Thích  Huệ Minh, Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Nghi lễ Trung Ương GHPGVN; HT. Thích Quãng Thiện, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT.Thích Ngộ Tánh, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT.Thích Minh Thông, Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban Tổ chức Tang lễ; HT.Thích Minh Châu, Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng Ban Nghi lễ Trung Ương GHPGVN, Phó BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT.Thích Nguyên Phước, Chứng minh Ban Thừa kế Thiên Thai Thiền giáo Tông, HT. Thích Thiện Xuân, Trưởng BTS GHPGVN Quaanh Tân Phú; (TP HCM) HT. Thích Nguyên Quang, Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa,  ,  chư tôn đức trong Thường trực HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN các tỉnh thành; cùng chư tôn đức Tăng Ni Môn phái Hải Đức, môn phong Long Thiền, môn phong Thiên Thai Thiền giáo Tông, chư Tôn đức Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì trong và ngoài tỉnh tham dự, chứng minh buổi lễ, cùng môn đồ pháp quyên và đông đảo Phật tử các giới.

Lễ Tưởng niệm tuần chung thất cố Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp Chủ Thích Trí Tâm  thực hiện theo Nghi lễ thiền môn truyền thống, Lễ cung an chức sự, niêm hương bạch Phật, Thượng phan, HT.Thích Liễu Pháp, Ht Thích Quảng Thiên Chứng minh niêm hương, bạch Phật, TT.Thích Tâm Thọ, Phó Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, chủ sám. Khai kinh, cúng ngọ, Tiến Giác linh cố Hòa thượng Phó Pháp chủ,  Đăng đàn chẩn tế bạc độ âm linh, chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn, tai nạn giao thông, cầu nguyện quốc thái dân an, cầu âm siêu dương thái. 

Sau khi dâng hương tưởng niệm, thay mặt TƯGH, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN phát biểu  lời tưởng niệm và Ban đạo từ.

Tưởng niệm có đoạn: Với hạnh nguyện đại thừa, cố Trưởng lão Hòa thượng Thượng Trí Hạ Tâm, Phó Pháp Chủ, nguyên Trưởng Ban Nghi lễ Trung Ương GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, nguyên Tổng Thư ký Viện Hoằng Đạo  GHPG Cổ Truyền Việt Nam, Hòa thượng đã vào đời bằng tinh thần đại sĩ, quyết chí hy sinh phụng sự cõi trần. Đạo đời hòa quyện, một thể viên dung, tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, truyền trì đạo mạch, phát huy chân lý đạo nhà một cách trong sáng và tích cực qua các thời kỳ khác nhau của lịch sử.

Với trọng trách của bậc sứ giả Như Lai, bằng tinh thần phụng sự đạo pháp, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, hơn 60 năm hoằng dương Chánh pháp, làm bậc đấng lương trong Phật pháp, mô phạm chốn rừng thiền, Hòa thượng là hiện thân của giới luật, của đạo giải thoát vô ngại, đã cùng chư tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo địa phương mở trường Phật học, đào tạo Tăng tài, kế thừa đạo mạch, làm cho Tổ ấn trùng quang, đạo vàng xán lạn, xứng danh con nhà họ Thích ngàn đời.

Bằng tinh thần hòa hợp đoàn kết, thống nhất Phật giáo cao độ, Hòa thượng đã cùng chư tôn giáo phẩm tỉnh nhà thể hiện nguyện vọng thống nhất Phật giáo của Tăng Ni, Phật tử cả nước, đã tiếp nối dòng sinh mệnh năm 2000 lịch sử của Phật giáo Việt Nam, xây dựng thành công ngôi nhà GHPGVN, Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, Hòa thượng đã không ngừng đóng góp cho ngôi nhà chung GHPGVN ngày càng phát triển vững mạnh, trang nghiêm, hưng thịnh trong lòng dân tộc và đạo đời mãi mãi dung thông, để từ đó “Hoa đời hoa đạo đua nhau nở. Mãi mãi ngàn sau vẫn ngát hương”.

Dịp này môn đồ pháp quyến  Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương  cũng tổ chức trai cúng dường truy niệm tiền nhân công đức, bá tánh chư hương linh, chẩn tế âm linh cô hồn, nguyện cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
  1. Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo.
  Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
 • Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
  21. Không phóng dật, đường sống, Phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết, Phóng dật như chết rồi.
  Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
 • Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
  33. Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên.
  Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
 • Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
  44. “Ai chinh phục đất này Dạ ma, Thiên giới này? Ai khéo giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa?”
  Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
 • Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
  60. “Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.”
  Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
^ Back to Top