Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Chuyên đề

 • Cá nghe kinh
  Cá nghe kinh

  Chu Mạnh Trinh là khách hành hương tới Hương Sơn để hưởng thú “bầu Trời, cảnh Bụt”; nhưng thật ra là đang viếng cảnh biển xanh biến thành nương dâu đang hiện tướng trong tâm thức của chính mình. Chim ríu rít cúng dường hoa trái. Cá lặng lờ ngừng vẫy nghe kinh là khi Tâm Kinh biến thành Chân Kinh. Nguyễn Du cũng đã qua bao nhiêu trải nghiệm thăng trầm của thế sự, nhưng mãi tới khi về lại với chính mình mới tìm được Chân Kinh:

 • Kinh điển Đại thừa có phải do Phật thuyết hay không
 • Sự xuất hiện Kinh điển Đại thừa

  "Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi cùng trong một thế giới (lokadhatu), hai A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có thể xuất hiện (một lần) không trước không sau. ....

 • Tam Tạng Kinh điển

  Trong 45 năm truyền giảng con đường giải thoát, Đức Phật thu nhận rất nhiều đệ tử, có người xuất gia

Tin tức

BTS GHPGVN TP.HCM thảo luận về việc quản trị Giáo sản

Thảo luận về việc quản trị giáo sản là một trong những nội dung nghị sự của BTS GHPGVN TP.HCM sáng nay, 26-2, tại phiên họp định kỳ hàng tuần diễn ra ở Việt Nam Quốc Tự.

BTS GHPGVN TP.HCM thảo luận về việc quản trị Giáo sản
Phiên họp các thành viên chủ chốt của BTS GHGVN TP.HCM

Theo đó, phiên họp đầu năm của các thành viên chủ chốt BTS Phật giáo TP do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng ban chủ trì, đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Được biết, hiện có 3 cơ sở lớn là Việt Nam Quốc Tự (Q.10), chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) và Bát Bửu Phật Đài (H.Bình Chánh) do BTS Phật giáo TP trực tiếp quản lý về mọi mặt.

Theo sự chỉ đạo của HT.Thích Trí Quảng đã được BTS đồng thuận cao là 3 cơ sở tự viện này có cơ chế quản trị đặc biệt, vĩnh viễn là cơ sở thuộc về BTS trực tiếp điều hành với Ban Quản trị theo nhiệm kỳ của BTS, vị giáo phẩm đứng đầu BTS đương nhiệm sẽ là Trưởng ban Quản trị.

BTN_0009.JPG
HT.Thích Trí Quảng chủ trì

Mọi công việc liên quan đến nhân sự giúp việc, kiến thiết, tài chánh, bảo tồn và chương trình sinh hoạt thiền môn và tín ngưỡng đều phải thông qua Ban Thường trực BTS.

Trong phiên họp sáng nay, chư tôn đức đã thảo luận và thống nhất về một số nội dung liên quan tới khóa huân tu tập trung của chư tôn đức thành viên BTS, các ban ngành chuyên môn trực thuộc BTS TP, Thường trực BTS 24 quận, huyện, dự kiến diễn ra tuần đầu tháng 3 âm lịch.

Khóa bồi dưỡng trụ trì 2018, tập huấn công tác hành chánh của Giáo hội TP, Đại giới đàn tôn hiệu Trí Tịnh, vấn đề nội trú cho Tăng Ni hệ trung và cao đẳng cũng đã được chư tôn đức thảo luận, biểu quyết một số nội dung quan trọng để hoạt động Phật sự khóa IX được triển khai một cách thuận lợi và tốt đẹp.

Dưới đây là những hình ảnh về phiên họp:

BTN_0006.JPG

BTN_0007.JPG

BTN_0023a.jpg

BTN_0030.JPG

BTN_0032.JPG

BTN_0011.JPG

BTN_0038.JPG

BTN_0025.JPG

D.Nghiêm - B.Toàn

 • Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
  1. Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo.
  Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
 • Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
  21. Không phóng dật, đường sống, Phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết, Phóng dật như chết rồi.
  Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
 • Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
  33. Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên.
  Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
 • Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
  44. “Ai chinh phục đất này Dạ ma, Thiên giới này? Ai khéo giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa?”
  Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
 • Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
  60. “Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.”
  Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
^ Back to Top