Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Chuyên đề

 • Cá nghe kinh
  Cá nghe kinh

  Chu Mạnh Trinh là khách hành hương tới Hương Sơn để hưởng thú “bầu Trời, cảnh Bụt”; nhưng thật ra là đang viếng cảnh biển xanh biến thành nương dâu đang hiện tướng trong tâm thức của chính mình. Chim ríu rít cúng dường hoa trái. Cá lặng lờ ngừng vẫy nghe kinh là khi Tâm Kinh biến thành Chân Kinh. Nguyễn Du cũng đã qua bao nhiêu trải nghiệm thăng trầm của thế sự, nhưng mãi tới khi về lại với chính mình mới tìm được Chân Kinh:

 • Kinh điển Đại thừa có phải do Phật thuyết hay không
 • Sự xuất hiện Kinh điển Đại thừa

  "Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi cùng trong một thế giới (lokadhatu), hai A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có thể xuất hiện (một lần) không trước không sau. ....

 • Tam Tạng Kinh điển

  Trong 45 năm truyền giảng con đường giải thoát, Đức Phật thu nhận rất nhiều đệ tử, có người xuất gia

Tin tức

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, Ngày thứ hai

Sáng nay, 22/11 (5-10-Đinh Dậu), ngày thứ hai Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII với chủ đề “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển” đã được trọng thể tổ chức tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội).

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, Ngày thứ hai

Mở đầu phiên làm việc, Đại hội tiếp tục nghe 6 bản tham luận của các Đại biểu thuộc đơn vị: Bến Tre, Học viện PGVN, Hội Phật tử Cộng hòa Séc, Nam tông Khmer, Phật giáo Đắc Lắc.

Tiếp đó, TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký HĐTS đọc bản Hiến chương Tu chỉnh lần thứ VI. Tiếp theo, HT.Thích Thiện Nhơn lấy ý kiến Đại biểu để Toàn thể Đại hộithông qua bản Hiến chương này.

Tại Đại hội, HT.Thích Thiện Pháp đã đọc danh sách tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư. Cử hành nghi thức tấn phong do HT.Thích Trí Quảng phó Pháp Chủ thực hiện. Danh sách gồm : 210 vị Hòa thượng, 497 vị Thượng tọa, 262 vị Ni trưởng và 895 vị Ni sư.

Thay mặt GHPGVN, HT.Thích Giác Toàn đã đọc thư gửi Chủ tịch nước về Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII. TT.Thích Thanh Quyết đọc thư Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN gửi Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước của Đại hội VIII Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ban Chứng Minh và Chủ tọa tiếp tục chủ trì Đại hội

Toàn cảnh Hội trường ngày làm việc thứ 2

 

HT.Thích Gia Quang thay mặt Chủ tọa đoàn điều hành phiên làm việc sáng nay.

ĐB Bến Tre - Những giải pháp quản lý Tăng Ni

Hội Phật tử Công Hòa Séc - Đẩy mạnh quan tâm cộng đồng Phật tử hải ngoại

ĐB Nam Định - Giới trẻ tiếp nhận Phật pháp trong thời đại mới

Phật giáo Nam tông Khmer - Giáo dục và đào tạo trong Phật giáo Nam tông Khmer

ĐB Đắc Lắc - Thể hiện nâng cao hiệu quả Phật giáo Tây Nguyên

 

HT.Thích Thiện Pháp tiếp tục điều hành Đại hội

 

Chư tôn đức Đại biểu các tỉnh thành

 

 

 

TT.Thích Quảng Hà tiếp tục điều hành Đại hội

TT.Thích Thiện Thống thông qua Hiến chương của Giáo hội được điều chỉnh

Hòa thượng Chủ tịch lấy biểu quyết vể bản Hiến Chương được chỉnh sửa

Đại biểu nhất trí thông qua Hiến Chương

Hòa thượng Trưởng Ban Tăng Sự thông qua quyết định tấn phong giáo phẩm trong nhiệm kỳ VIII

HT.Thích Huệ Thông đọc danh sách Chư tôn đức tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Thượng Tọa

TT.Thích Quang Thạnh đọc danh sách Chư tôn đức tấn phong giáo phẩm Ni trưởng, Ni Sư

Hòa thượng Phó Pháp Chủ Thích Trí Quảng cử hành nghi thức Tấn phong giáo phẩm

HT.Thích Giác Toàn đọc thư Đại hội gởi đến Chủ Tịch Nước

TT.Thích Thanh Quyết đọc thư của Chủ tịch HĐTS gởi đến Tăng Ni Phật tử trong và ngoài nước

 • Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
  1. Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo.
  Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
 • Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
  21. Không phóng dật, đường sống, Phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết, Phóng dật như chết rồi.
  Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
 • Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
  33. Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên.
  Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
 • Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
  44. “Ai chinh phục đất này Dạ ma, Thiên giới này? Ai khéo giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa?”
  Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
 • Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
  60. “Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.”
  Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
^ Back to Top