Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Chuyên đề

 • Cá nghe kinh
  Cá nghe kinh

  Chu Mạnh Trinh là khách hành hương tới Hương Sơn để hưởng thú “bầu Trời, cảnh Bụt”; nhưng thật ra là đang viếng cảnh biển xanh biến thành nương dâu đang hiện tướng trong tâm thức của chính mình. Chim ríu rít cúng dường hoa trái. Cá lặng lờ ngừng vẫy nghe kinh là khi Tâm Kinh biến thành Chân Kinh. Nguyễn Du cũng đã qua bao nhiêu trải nghiệm thăng trầm của thế sự, nhưng mãi tới khi về lại với chính mình mới tìm được Chân Kinh:

 • Kinh điển Đại thừa có phải do Phật thuyết hay không
 • Sự xuất hiện Kinh điển Đại thừa

  "Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi cùng trong một thế giới (lokadhatu), hai A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có thể xuất hiện (một lần) không trước không sau. ....

 • Tam Tạng Kinh điển

  Trong 45 năm truyền giảng con đường giải thoát, Đức Phật thu nhận rất nhiều đệ tử, có người xuất gia

Tin tức

Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII thành công tốt đẹp

Chiều ngày 05/10/Đinh Dậu (22/11/2017), Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII đã tiến hành phiên bế mạc trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trang nghiêm và thắm tình đạo vị.

Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII thành công tốt đẹp
Quang lâm chứng minh phiên Bế mạc có Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM - GHPGVN

 

Phiên Bế mạc có sự hiện diện của ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; Đại biểu khách quý đại diện các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và đông đủ đại biểu tăng ni, phật tử trong và ngoài nước, phái đoàn Phật giáo các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Mianma, Campuchia.....đến tham dự phiên bế mạc Đại hội.
Đại hội đã tiến hành phiên họp đầu tiên, suy cử Ban Thường trực HĐCM, HĐTS
Theo Dự thảo Nghị quyết Đại hội được thông qua, Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII đã nhất trí thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động phật sự nhiệm kỳ VII (2012-2017), Chương trình hoạt động phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022) và chủ đề của Đại hội “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển”.
 
Đại hội nhất tâm Suy tôn thành viên HĐCM - GHPGVN gồm: 96 vị và Ban Thường trực HĐCM gồm: 27 vị; tái suy tôn Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ ngôi vị Pháp chủ GHPGVN Nhiệm kỳ VIII.
Ra mắt HĐCM, HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ VIII, Nhiệm kỳ (2017-2022)
Đại hội nhất tâm tái cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục đảm nhiệm Chủ tịch HĐTS GHPGVN Nhiệm kỳ VIII, 270 thành viên HĐTS, trong đó bao gồm 225 Ủy viên Ban Thường trực và 45 Ủy viên Dự khuyết HĐTS; Ban Thường trực HĐTS gồm: 61 vị. 

Tại Đại hội, Giáo hội đã thực hiện nghi thức tấn phong 1864 tăng, ni lên hàng Giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng, Thượng tọa, Ni sư: thống nhất thông qua Dự thảo tu chỉnh Hiến chương GHPGVN lần thứ VI, giao Ban Thường trực HĐTS Nhiệm kỳ VIII tiến hành các thủ tục trình Chính phủ phê duyệt và ban hành Hiến chương mới đã được sửa đổi một số điều so với Bản Hiến chương Nhiệm kỳ VII.
Ban Tôn giáo Chính phủ tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội
Tại Phiên Bế mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN đã tuyên đọc đạo từ của đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ.
 
Trong diễn văn Bế mạc Đại hội, HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực HĐTS GHPGVN nhấn mạnh: GHPGVN đã mở ra một chặng đường mới cho việc khởi đầu thực hiện kế hoạch 5 năm tới theo chương trình hoạt động phật sự mà Đại hội thông qua. Hòa thượng khẳng định, tất cả thành viên Giáo hội sẽ đem hết trí lực và tâm lực của mình để hoàn thành các phật sự đã được Đại hội đề ra, phát huy trí tuệ tập thể, giữ gìn kỷ cương giới luật và nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong xây dựng và phát triển Giáo hội vững mạnh trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
 
Đồng thời Hòa thượng tin tưởng với sự gia trì của Tam bảo, sự đồng tình của nhân dân, sự hỗ trợ chân tình của Đảng và Chính phủ, chính quyền các cấp, sự nỗ lực tự thân của chư tăng ni, phật tử sẽ giúp cho Giáo hội vững tiến, tiếp tục đạt những thành quả tốt đẹp. 
 
Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII, Nhiệm kỳ (2017-2022) đã kết thúc trong tinh thần hoan hỷ, đoàn kết, trí huệ và quyết tâm trang nghiêm Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 
Anh Minh – Kim Tâm
 
 
 
 
 

 • Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
  1. Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo.
  Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
 • Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
  21. Không phóng dật, đường sống, Phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết, Phóng dật như chết rồi.
  Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
 • Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
  33. Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên.
  Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
 • Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
  44. “Ai chinh phục đất này Dạ ma, Thiên giới này? Ai khéo giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa?”
  Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
 • Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
  60. “Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.”
  Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
^ Back to Top