Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Chuyên đề

 • Cá nghe kinh
  Cá nghe kinh

  Chu Mạnh Trinh là khách hành hương tới Hương Sơn để hưởng thú “bầu Trời, cảnh Bụt”; nhưng thật ra là đang viếng cảnh biển xanh biến thành nương dâu đang hiện tướng trong tâm thức của chính mình. Chim ríu rít cúng dường hoa trái. Cá lặng lờ ngừng vẫy nghe kinh là khi Tâm Kinh biến thành Chân Kinh. Nguyễn Du cũng đã qua bao nhiêu trải nghiệm thăng trầm của thế sự, nhưng mãi tới khi về lại với chính mình mới tìm được Chân Kinh:

 • Kinh điển Đại thừa có phải do Phật thuyết hay không
 • Sự xuất hiện Kinh điển Đại thừa

  "Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi cùng trong một thế giới (lokadhatu), hai A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có thể xuất hiện (một lần) không trước không sau. ....

 • Tam Tạng Kinh điển

  Trong 45 năm truyền giảng con đường giải thoát, Đức Phật thu nhận rất nhiều đệ tử, có người xuất gia

Tin tức

Hội nghị lần thứ I Ban Thường trực HĐTS GHPGVN(tt)

Chiều ngày, chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS GHPGVN khóa VIII đã thảo luận, góp ý thẳng thắn về thành phần nhân sự 13 Ban, Viện Trung ương để hoàn chỉnh khung nhân sự đúng với quy định của Hiến chương GHPGVN, thông tư hướng dẫn về cơ cấu nhân sự Ban, Viện của HĐTS (2017).

Hội nghị lần thứ I Ban Thường trực HĐTS GHPGVN(tt)
Hội nghị Ban Thường trực HĐTS chiều 27-3

Các kiến nghị của Phân ban Ni giới T.Ư đề nghị danh xưng là “Ban Ni giới T.Ư”, xin sự chỉ đạo để được khắc con dấu của Phân ban… Trả lời các kiến nghị trên, chư tôn đức HĐTS đề nghị Ni giới không nên tiếp tục đề nghị các vấn đề này bởi vì có những vấn đề ngoài khả năng của Giáo hội và không đúng với những quy định trong Hiến chương GHPGVN.

Về danh sách thành phần nhân sự của Phân ban Ni giới T.Ư trình với hơn 140 vị, đã vượt số lượng quy định và chưa thể hiện được sự hài hòa, cân đối giữa các vùng miền, hệ phái. Do đó, Phân ban Ni giới T.Ư cần được khẩn trương điều chỉnh để kịp trình hội nghị toàn thể HĐTS vào ngày mai, 28-3.

ANh BB (17).JPG
HT.Thích Giác Toàn tiếp thu góp ý về nhân sự của Viện NCPHVN

Chư tôn đức đã thống nhất thông qua Nghị quyết hội nghị Ban Thường trực HĐTS gồm 11 điểm.

Đúc kết Hội nghị lần thứ I Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, HT.Thích Thiện Nhơn đã tán thán tinh thần làm việc nghiêm túc, thể hiện sự hòa hợp, thống nhất cao của chư tôn đức. Qua đó, hội nghị thảo luận và thống nhất nhiều Phật sự quan trọng, trong đó 12 Ban, 1 Viện Trung ương đã trình danh sách thành phần nhân sự lên Ban Thường trực HĐTS đúng theo Hiến chương, thông tư hướng dẫn về cơ cấu nhân sự Ban, Viện trung ương của HĐTS.

Hòa thượng cũng cho biết quy trình chuẩn về nhân sự, danh sách thành phần nhân sự của 13 Ban, viện Trung ương sau khi trình Ban Thường trực HĐTS sẽ được thông qua tại Hội nghị lần thứ I HĐTS GHPGVN, sau đó trình Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ có ý kiến bằng văn bản, tiếp đó, HĐTS mới có quyết định chính thức về nhân sự của 13 Ban, Viện.


ANh BB (1).JPG
HT.Thích Thiện Nhơn phát biểu đúc kết

ANh BB (7).JPG
HT.Thích Thiện Pháp tại hội nghị

ANh BB (6).JPG
TT.Thích Thiện Đức đóng góp ý kiến

ANh BB (13).JPG
TT.Thích Thiện Thống đóng góp ý kiến nhân sự các Ban

ANh BB (23).JPG
HT.Thích Huệ Thông điều phối phát biểu đóng góp ý kiến

ANh BB (11).JPG
TT.Thích Quảng Hà phát biểu

ANh BB (4).JPG
NT.Thích nữ Huệ Từ trình danh sách nhân sự Phân ban Ni giới T.Ư

ANh BB (21).JPG
Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn

ANh BB (3).JPG
Chư tôn đức HĐTS GHPGVN

ANh BB (5).JPG
Hội nghị Ban Thường trực HĐTS nhất trí thông qua Nghị quyết gồm 11 điểm

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn

 • Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
  1. Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo.
  Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
 • Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
  21. Không phóng dật, đường sống, Phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết, Phóng dật như chết rồi.
  Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
 • Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
  33. Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên.
  Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
 • Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
  44. “Ai chinh phục đất này Dạ ma, Thiên giới này? Ai khéo giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa?”
  Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
 • Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
  60. “Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.”
  Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
^ Back to Top