Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Tin tức

Họp trù bị Đai Hội Đại Biểu Phật Giáo Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2012 – 2017

Sáng 06/11/2017, Ban Trị Sự GHPGVN TP.HCM tổ chức phiên họp trù bị Đai Hội Đại Biểu Phật Giáo Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2012 – 2017 tại Hội trường Trụ sở GHPGVN TP.HCM, Việt Nam Quốc Tự số 242 – 244, Đường 3 tháng 2, P.12, Quận 10, TP.HCM.

Họp trù bị Đai Hội Đại Biểu Phật Giáo Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2012 – 2017
HT.Thích Trí Quảng phát biểu khai mạc

Chủ tọa đoàn gồm có sự hiện diện của HT. Thích Trí Quảng - Phó Pháp chủ Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Thiện Tánh - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN - Phó Trưởng ban Thường trực GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Như Niệm - UV.TT- HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban TTXH GHPGVN TP.HCM; TT. Thích Thiện Thống - Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TW.GHPGVN; HT. Thích Huệ Thông - Ủy viên Thư ký HĐTS kiêm Phó Chánh VP.2 TW.GHPGVN;HT. Thích Minh Chơn - UV. HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; HT. Thích Minh Thông - UV. HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM; HT. Thích Như Tín - Phó Trưởng BTS kiêm TB.Kiểm soát  GHPGVN TP.HCM; HT. Thích Thiện Đức - Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Giác Hà - Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh;  HT. Thích Huệ Văn - Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh.

 

IMG_1323.JPG

Chư tôn đức chủ tọa đoàn

 

Ban thư ký Đại hội gồm các thành viên: TT. Thích Thiện Quý - Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh; TT. Thích Quang Thạnh - UV. HĐTS, Phó Thư ký kiêm CVP.BTS GHPGVN TP.HCM;  ĐĐ. Thích Trung Nguyện - Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM.

Ban kiểm soát gồm các thành viên: HT. Thích Thanh Sơn - Phó Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Hiển Đức -Phó ban Thường trực Ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Minh Giác - Ủy Viên Thường Trực BTS GHPGVN TP.HCM

Về phía chính quyền có sự hiện điện của  các ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP; Đỗ Trung Tín, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP; Phạm Quang Đồng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP; Nguyễn Văn Đẳng, Phó Phòng ANXH - Công an TP…

 

IMG_1338.JPG

Các cấp chính quyền về tham dự

Theo chương trình Đai hội, phiên họp trù bị bắt đầu từ 8h 00 sáng, chủ yếu tập trung vào các nội dung sau: (1) Báo cáo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017 & trình bày dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022;  (2) Lấy ý kiến biểu quyết thông qua bản báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012 – 2017 và dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017 – 2022; (3) Báo cáo tham luận của các Ban chuyên ngành GHPGVN Thành phố và BTS  GHPGVN 24 Quận/Huyện.

 

IMG_1354.JPG

HT.Thích Trí Quảng - Trưởng BTC Đại Hội Phát biểu

 

HT. Thích Trí Quảng - Trưởng ban tổ chức Đại Hội phát biểu khai mạc. Hòa thượng nhấn mạnh: Nhiệm kỳ VIII đánh dấu một chặng đường không dài, nhưng với sự tích cực của Tăng Ni Phật tử thành phố, cũng như nhờ sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của Đảng và chính quyền UBND, UBMTTQVN Thành phố, BTS đã đạt được những thành tích đáng được biểu dương, trong đó BTSđã xây dựng thành công VNQT, tái thiết Bát bửu Phật đài và thành tựu một số công tác Phật sự khác. Để đánh dấu một nhiệm kỳ, hôm nay phiên trù bị. chúng ta sẽ lắng nghe, góp ý và biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết trong 5 năm làm việc  của GHPGVN TP.HCM, đồng thời đưa ra dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017 – 2022. Theo đó, chúng ta sẽ chọn và giới thiệu các thành viên ứng cử cho nhiệm kỳ IX sắp tới, đây là việc quan trọng và là trách nhiệm của BTS cũng như tất cả các vị thường trực của các BTS 24 Quận/huyện. Tôi tưởng trong buổi làm việc này, với sức mạnh trí tuệ của tập thể chúng ta sẽ có những quyết định chính xác nhất để trình lên đại hội  vào phiên họp chính thức ngày mai.

 

IMG_1357.JPG

TT.Thích Thiện Quý - Chánh Thư Ký BTS GHPGVN TP.HCM đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017

 

Tiếp đó, TT.Thích Thiện Quý- Chánh Thư Ký BTS GHPGVN TP.HCM đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017. Thượng tọa cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2012 – 2017), được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, cũng như sự đồng tình ủng hộ của Tăng – Ni, Phật tử Thành phố trong tình thần đoàn kết hòa hợp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh trong 05 năm đã đạt được những thành quả nổi bật. Trong đó, các ngành như: Công tác từ thiện xã hội, Tăng Sự, Văn hóa, Giáo dục… đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt trong lòng Phật tử và Tăng Ni TP.HCM. Thượng tọa còn cho biết thêm  những mặt thuận lợi và hạn chế trong công tác tổ chức, phối hợp và chỉ đạo liên ngành từ Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN TP.HCM đến BTS Phật giáo 24 quận/huyện và các ban chuyên ngành trực thuộc trong nhiệm kỳ qua.

 

IMG_1362.JPG

TT.Thích Quang Thạnh – Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM  trình bày dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 

Dựa trên cơ sở đó, TT.Thích Quang Thạnh – Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM  trình bày dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Phần quan trọng của phiên họp trụ bị sáng nay là báo cáo tham luận của đại diện các ban ngành trực thuộc, Ban trị sự Phật giáo 24 quận/huyện.

TT. Thích Thiện Thống - Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TW.GHPGVN  đã đóng góp ý kiến, và tuyên bố kết thúc phiên họp sáng nay vào lúc 11h 00.

 

IMG_1429.JPG

TT. Thích Thiện Thống - Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TW.GHPGVN  đánh giá và đóng góp ý kiến

 

Được biết, vào lúc 14h 00 chiều nay sẽ tiếp tục thông qua danh sách cung thỉnh Ban Chứng minh - Chủ tọa đoàn -  Ban Thư ký - Ban Kiểm soát Đại hội; Thông qua danh sách và số lượng Đại biểu tham dự; Thông qua Nội quy, các văn kiện và chương trình chính thức của Đại hội; Thông qua danh sách khen thưởng; Giới thiệu danh sách (dự kiến) nhân sự Tân Ban Trị sự GHPGVN Thành phố nhiệm kỳ 2017-2022; Lấy ý kiến biểu quyết thông qua danh sách dự kiến nhân sự Tân Ban Trị sự GHPGVN Thành phố nhiệm kỳ 2017-2022; Giới thiệu danh sách (dự kiến) đoàn Đại biểu GHPGVN TP. HCM tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022 tại thủ đô Hà Nội.

ANH AA (14).JPG
TT.Thích Thiện Quý trình bày dự thảo báo cáo Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017

ANH AA (16).JPG
Đại biểu tham dự phiên Đại hội trù bị

ANH AA (4).JPG

Quý quan khách và đại biểu tham dự

ANH AA (10).JPG
 Đại biểu Ni

ANH AA (17).JPG

TT.Thích Quang Thạnh trình bày dự thảo chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022

ANH AA (19).JPG
HT.Thích Trí Quảng lấy ý kiến đại biểu thông qua báo cáo hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2012-2017)
và chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022

ANH AA (21).JPG

HT.Thích Minh Thông trình bày tham luận của Ban Tăng sự

ANH AA (22).JPG
TT.Thích Nhật Hỷ trình bày tham luận của Ban Hoằng pháp

ANH AA (1).JPG
HT.Thích Thiện Bảo trình bày tham luận của Ban Thông tin - Truyền thông

 

ANH AA (18).JPG
TT.Thích Thiện Thống đúc kết phần tham luận

ANH AA (15).JPG
Đại biểu 24 BTS GHPGVN quận, huyện, 12 ban trực thuộc tham dự

 

ANH AA (5).JPG
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

ANH AA (11).JPG
HT.Thích Thiện Tánh thay mặt chủ tọa phát biểu

ANH AA (20).JPG
HT.Thích Huệ Thông điều phối chương trình trình bày tham luận

ANH AA (8).JPG
Ban Thư ký Đại hội trù bị

ANH AA (7).JPG
Ban Kiểm soát Đại hội trì bị

ANH AA (9).JPG
TT.Thích Trí Chơn dẫn chương trình Đại hội trù bị

ANH AA (23).JPG
TT.Thích Giác Trí trình bày tham luận của Ban GDTN

ANH AA (24).JPG
HT.Thích Chơn Không trình bày tham luận của Ban HDPT TP

ANH AA (3).JPG
Việt Nam Quốc Tự - nơi diễn ra Đại hội trù bị

Các bài nghiên cứu

 • Nhiều ngàn cõi người?
  Nhiều ngàn cõi người?

  Báo The Independent nói rằng người ta đã tố cáo Charles Darwin đủ thứ, nhưng chưa ai tố cáo Darwin là “một Phật Tử Tây Tạng tàng hình” (closet Tibetan Buddhist).

 • Tận cùng của khoa học phải chăng là tâm thức
  Tận cùng của khoa học phải chăng là tâm thức

  Tâm thức và khoa học là hai phạm trù nghe có vẻ dường như phủ định nhau, nhưng sự phát triển của khoa học không làm mất đi sức ảnh hưởng của tâm thức đến con người, mà hơn thế nữa sự tận cùng của khoa học có lẽ lại chính là tâm thức.

 • Thiền định và Trị liệu
  Thiền định và Trị liệu

  Phật Thích Ca , 2500 năm xưa, đã nguyện ngồi thiền dưới cội Bồ Đề cho đến khi chứng đạt Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác hay thành Phật. Thiền định gồm có nhiều phương pháp nhằm phát triển chính niệm, tập trung, thanh tịnh, tỉnh giác và tột đỉnh đạt giác ngộ giải thoát.

 • Sự cộng tác giữa khoa học và tôn giáo
  Sự cộng tác giữa khoa học và tôn giáo

  Mọi người, chẳng kể là giàu hay nghèo, học vấn hay không học vấn, đều có khả năng để hướng đến một đời sống an bình và đầy đủ ý nghĩa. Chúng ta phải khám phá thật sâu sắc, thật sâu xa một cách tối đa mà chúng ta có thể, làm thế nào để điều ấy được hiển lộ.

^ Back to Top