Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Chuyên đề

 • Cá nghe kinh
  Cá nghe kinh

  Chu Mạnh Trinh là khách hành hương tới Hương Sơn để hưởng thú “bầu Trời, cảnh Bụt”; nhưng thật ra là đang viếng cảnh biển xanh biến thành nương dâu đang hiện tướng trong tâm thức của chính mình. Chim ríu rít cúng dường hoa trái. Cá lặng lờ ngừng vẫy nghe kinh là khi Tâm Kinh biến thành Chân Kinh. Nguyễn Du cũng đã qua bao nhiêu trải nghiệm thăng trầm của thế sự, nhưng mãi tới khi về lại với chính mình mới tìm được Chân Kinh:

 • Kinh điển Đại thừa có phải do Phật thuyết hay không
 • Sự xuất hiện Kinh điển Đại thừa

  "Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi cùng trong một thế giới (lokadhatu), hai A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có thể xuất hiện (một lần) không trước không sau. ....

 • Tam Tạng Kinh điển

  Trong 45 năm truyền giảng con đường giải thoát, Đức Phật thu nhận rất nhiều đệ tử, có người xuất gia

Tin tức

Phiên họp đầu tiên của HĐCM, HĐTS GHPGVN khóa VIII

- Tại Hội nghị lần thứ nhất của HĐCM, HĐTS GHPGVN khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội) chiều 22-11, toàn thể đại biểu đã nhất tâm cung thỉnh Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ ngôi vị Đức Pháp chủ GHPGVN và cung thỉnh 27 Trưởng lão Hòa thượng tham gia Ban Thường trực HĐCM. Trong đó, HT.Thích Trí Quảng và HT.Thích Giác Nhường được suy tôn Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM; HT.Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký cùng 9 Trưởng lão Phó Pháp chủ, 3 vị Phó Thư ký HĐCM; 11 UVTT HĐCM.

Phiên họp đầu tiên của HĐCM, HĐTS GHPGVN khóa VIII
Quang cảnh buổi họp đầu tiên của HĐCM, HĐTS

HT.Thích Thiện Nhơn cũng được Đại hội tiếp tục tín nhiệm suy cử đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐTS khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Từ nhân sự HĐTS khóa mới với 225 ủy viên chính thức, 45 ủy viên dự khuyết đã suy cử 61 vị tham gia Ban Thường trực HĐTS.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực gồm chư vị Hòa thượng: HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Thanh Nhiễu và 15 vị đảm nhiệm Phó Chủ tịch. Kết quả này giảm đi một vị Phó Chủ tịch Thường trực và tăng bốn vị Phó Chủ tịch so với khóa cũ.

Trong cơ cấu Ban Thường trực HĐTS nhiệm kỳ này có một số thay đổi, bổ sung mới: HT.Thích Quảng Xả, HT.Thích Khế Chơn được suy cử đảm nhiệm Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Huệ Minh đảm nhiệm Trưởng ban Nghi lễ T.Ư; HT.Thích Thanh Hùng đảm nhiệm Trưởng ban HDPT T.Ư.

Riêng TT.Thích Đức Thiện từ Tổng Thư ký HĐTS được suy cử đảm nhiệm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư; TT.Thích Thiện Thống từ Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 được suy cử đảm nhiệm Phó Chủ tịch; HT.Đào Như từ Ủy viên Thư ký HĐTS được suy cử đảm nhiệm Phó Chủ tịch; HT.Thích Huệ Thông từ Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯGH được suy cử đảm nhiệm Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯGH.

a hop dt 1.jpg
HT.Thích Thanh Điện trình danh sách suy tôn Ban Thường trực HĐCM

a hop dt 2.jpg
HT.Thích Huệ Thông trình danh sách suy cử Ban Thường trực HĐTS

a hop 5.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn tái nhiệm Chủ tịch HĐTS GHPGVN

a hop 2.jpg
Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng lấy ý kiến suy tôn 
Ban Thường trực HĐCM và suy cử Ban Thường trực HĐTS tại phiên họp

a hop 4.jpg
Phiên họp đầu tiên diễn ra với 2 nội dung chính: suy tôn 
Ban Thường trực HĐCM, suy cử Ban Thường trực HĐTS

Bảo Thiên
- Ảnh: Bảo Toàn

 • Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
  1. Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo.
  Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
 • Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
  21. Không phóng dật, đường sống, Phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết, Phóng dật như chết rồi.
  Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
 • Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
  33. Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên.
  Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
 • Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
  44. “Ai chinh phục đất này Dạ ma, Thiên giới này? Ai khéo giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa?”
  Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
 • Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
  60. “Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.”
  Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
^ Back to Top