Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Tin tức

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG “BẰNG TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐỨC” CỦA GHPGVN VÀ VNCPHVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM                                 Độc lậ – Tự do – Hạnh phúc

                                                                   

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG “BẰNG TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐỨC”CỦA GHPGVN VÀ VNCPHVN

 

 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

1.1.Thông tin cá nhân

- Pháp danh:

- Thế danh:

- Giáo phẩm:

- Sinh ngày, tháng, năm:                                Giới tính:

- Quê quán:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:                                                  Điện thư:

- Hiện đang tham gia trong tổ chức:

 

1.2.Các chức vụ đang đảm nhận:

+ Trong GHPGVN: Mô tả rõ vai trò trong Hội đồng Trị sự, các Ban trung ương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh/ thành phố/ quận huyện

+ Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam:

+ Trung tâm trực thuộc VNCPHVN mà bạn đang làm việc

 

1.3. Trình độ, học vị, học hàm:

+ Thế học: Giới thiệu bằng cấp cao nhất, năm tốt nghiệp, trường nào…

+ Phật học: Giới thiệu bằng cấp cao nhất, năm tốt nghiệp, trường nào…

+ Học hàm (nếu có):

1.4.Danh hiệu, giải thưởng, bằng khen (nếu có):

+ Danh hiệu (nếu có):

+ Giải thưởng (nếu có):

+ Bằng tuyên dương công đức/ Bằng khen (nếu có):

 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

2.1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận, nhiệm kỳ 2012-2017:

+ Trong Giáo hội Phật giáo các cấp (nếu có):

+ Trong Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam (nếu có):

+ Trung tâm trực thuộc VNCPHVN (nếu có):

 

2.2. Thành tích đạt được của cá nhân, nhiệm kỳ 2012-2017:

2.2.1. Hội thảo: Giới thiệu các đóng góp cụ thể của bạn trong các vai trò sau đây:

(i) Vai trò trong Ban tổ chức/ Đồng tổ chức: 

(ii) Chủ tọa diễn đàn:

(iii) Thuyết trình tham luận về:

(iv) Những đóng góp khác có liên hệ.

Ghi chú: Cần ghi rõ: (a) Chủ đề hội thảo khoa học, (b) Đơn vị tổ chức, (c) Thời gian và địa điểm tổ chức.

2.2.2. Trước tác/ Dịch thuật:

- Tác giả/ Đồng tác giả: Tựa sách, Nhà xuất bản, năm xuất bản.

- Dịch giả/ Đồng dịch giả: Tên tác giả của nguyên tác, tựa sách, nhà xuất bản, năm xuất bản.

 

2.2.3. Đào tạo:

+ Giới thiệu các chương trình đào tạo/ khóa học cụ thể mà bạn đang đảm trách/ tham gia (bao gồm  Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trung tâm trực thuộc VNCPHVN mà bạn đang làm việc).

+ Ghi rõ tên khóa học, thời gian đào tạo, bằng cấp, chứng chỉ, giấy xác nhận của khóa đào tạo (nếu có).

 

2.2.4. Tổ chức các sự kiện có liên hệ:

+ Giới thiệu các sự kiện mà bạn tham gia gắn liền với Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trung tâm trực thuộc VNCPHVN mà bạn đang làm việc.

 

 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG (từ trước đến giờ)

Năm

Hình thức khen thưởng

Cơ quan khen thưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Ý KIẾN CỦA CHÍNH QUYỀN                                  

 ĐỊA PHƯƠNG NƠI CƯ TRÚ                                                   

 (Xác nhận về tư cách công dân)                                       

 

 

 

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ NGHỊ CỦA VNCPHVN/ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(Ký, đóng dấu)

 

 

 

 

Ghi chú: Hồ sơ hợp lệ gồm: (i) Bản in có đóng dấu, (ii) Nộp file MS WORD về văn phòng Viện. 

(Filie BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG “BẰNG TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐỨC”  CỦA GHPGVN VÀ VNCPHVN.DOC)

/Images/Editor/files/2017%20-%20Mau%20bao%20cao%20ca%20nhan%20-%20CV%20thanh%20tich%20-%20VNCPHVN%2028%20August.doc

Các bài nghiên cứu

 • NGƯỜI CÀY RUỘNG
  NGƯỜI CÀY RUỘNG

  Người xuất gia đích thực thì không khác gì người cày ruộng, gieo trồng, bón phân để thu hoạch thốc lúa. Cũng như người nông phu mỗi năm phải làm ruộng, nếu năm nào bỏ bê không chăm lo đến mùa màng thì người nông phu sẽ bị nghèo nàn đói thiếu. Hàng xuất gia nếu không có những ngày tháng cùng sinh hoạt cộng trú để sách tấn lẫn nhau, không cày xới ruộng tâm, ươm mầm tuệ giác, tấn tu đạo nghiệp thì làm sao có điều kiện để tạo thành năng lực hòa hợp và kiểm chứng giá trị thanh tịnh? Thành ra, người xuất gia tu hành được ví như người cày ruộng đích thực. Tâm là mảnh ruộng phước điền lớn nhất, nếu ai biết cày xới mảnh vườn tâm, biết vun trồng, nuôi dưỡng, đào luyện đúng cách thì sẻ ra hoa kết trái Bồ đề, quả vị giác ngộ, giải thoát.

 • Quan Âm Truyền Thuyết
  Quan Âm Truyền Thuyết

  Xưa thật là xưa, ở thành Lạc Dương quan lại thì tham ô, thanh thiếu niên thì hư hỏng. Quan Âm có ý định muốn giáo hóa họ, nên biến thành một người đàn bà nhà quê, tay cầm một cái hộp gấm, trong hộp có một tấm kính bằng đồng đen quý báu, đem đến chợ Lạc Dương bán.

 • Những nhận định chưa đúng về Phật giáo trong tác phẩm Đại Việt sử ký toàn thư

  Giai đoạn thịnh trị nhất trong lịch sử dân tộc là thời Lý - Trần, đã bộc lộ nhiều dấu hiệu cho thấy sự thành công trong đường lối trị nước bằng pháp (đạo đức). Tuy nhiên, với cái nhìn thiên lệch, phiến diện, chủ quan, các vị sử quan biên soạn ĐVSKTT đã nhìn nhận không công bằng đối với các vị vua Phật tử.

 • Hiểu như thế nào về kiến tánh khởi tu?

  Học Phật Pháp tôi thường nghĩ rằng tu tập để thấy Tánh, vậy mà khi đọc một số kinh sách tôi lại thấy các vị chỉ dạy ” Kiến Tánh Khởi Tu” có nghĩa là ” Thấy Tánh Mới Bắt Đầu Tu” Tôi thật sự không hiểu và nghĩ rằng có lẽ nhiều người cũng như tôi chưa hiểu và còn hoang mang? Nay tôi xin nhờ chỉ dẫn để chúng tôi được rõ. Xin cảm ơn nhiều.

^ Back to Top