Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Tin tức

BTS Phật giáo TP.HCM làm lễ Tự tứ mãn hạ

Sáng ngày 3-9 (13-7-Đinh Dậu), tại Việt Nam Quốc Tự BTS GHPGVN TP.HCM đã làm lễ Tự tứ cho chư Tăng.

BTS Phật giáo TP.HCM làm lễ Tự tứ mãn hạ
Quang cảnh buổi Tự tứ tại Việt Nam Quốc Tự

AVNQTtutu1 (1 of 1).jpg
Quang cảnh buổi Tự tứ tại Việt Nam Quốc Tự


Tham dự chứng minh có HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS Phật giáo TP.HCM, HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM, HT.Thích Viên Giác, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Thường trực BTS Phật giáo TP; HT.Thích Như Tín, HT.Thích Minh Thông, đồng Phó BTS… cùng chư tôn đức Tăng trong BTS Phật giáo TP và 24 quận huyện. 
 

AVNQTtutu2 (1 of 1).jpg
Chư tôn đức niêm hương

 

Tại buổi lễ, chư Tăng đã tác pháp Tự tứ theo truyền thống. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh. HT.Thích Trí Quảng đã có lời đạo từ đến tất cả chư tôn đức hiện diện trong buổi lễ Tự tứ. 
 

AVNQTtutu3 (1 of 1).jpg
HT.Thích Trí Quảng ban đạo từ

AVNQTtutu4 (1 of 1).jpg
Hòa thượng Trưởng BTS trao chứng nhận an cư cho HT.Thích Thiện Tánh


Sau buổi lễ Tự tứ, thay mặt Thường trực BTS, HT.Thích Trí Quảng đã trao chứng nhận an cư cho chư tôn đức an cư tại Việt Nam Quốc Tự. 

* Cùng ngày, Sáng nay, 3-9 (13-7-Đinh Dậu), tại chùa Ấn Quang (Q.10, TP.HCM) diễn ra lễ Tự tứ và Tạ pháp mãn hạ. 

 

AVNQTtutu5 (1 of 1).jpg
Quang cảnh chư Tăng Q.10 làm lễ Tự tứ


Quang lâm buổi lễ có sự chứng minh của HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM,Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Thiền chủ trường hạ tổ đình Ấn Quang; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Như Tín, Phó BTS Phật giáo TP; TT.Thích Thiện Quý, Chánh thư ký BTS Phật giáo TP; TT.Thích Nhật Thiện, Trưởng BTS Phật giáo Q.10… cùng chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo TP, Q.10, Ban chức sự, chư Tăng hành giả an cư tại các tự viện Phật giáo Q.10. 


AVNQTtutu6 (1 of 1).jpg


Tại chánh điện tổ đình Ấn Quang, toàn thể chư Tăng an cư tại các tự viện của Q.10 đã tác pháp Tự tứ như pháp. HT.Thích Trí Quảng, Thiền chủ của trường hạ an cư Q.10, tác pháp Tự tứ với HT.Thích Như Tín. Đại Tăng đã cử HT.Thích Trí Quảng và HT.Thích Như Tín làm Tự tứ nhơn cho đại chúng Tỳ-kheo cầu Tự tứ trong niềm hoan hỷ và trang nghiêm.
 

AVNQTtutu8 (1 of 1).jpg
TT.Thích Nhật Thiện thay mặt chư Tăng Q.10 khánh tuế nhị vị Hòa thượng

AVNQTtutu7 (1 of 1).jpg
HT.Thích Trí Quảng ban đạo từ sách tấn chư Tăng Q.10


Kết thúc buổi lễ Tự tứ, TT.Thích Nhật Thiện, Trưởng BTS Phật giáo Q.10 đã thay mặt toàn thể đại chúng khánh tuế nhị vị Hòa thượng. HT.Thích Trí Quảng đã có lời đạo từ đến toàn thể chư Tăng an cư tại Q.10.
 

AVNQTtutu9 (1 of 1).jpg
Chư tôn đức trì bình khất thực

AVNQTtutu10 (1 of 1).jpg

AVNQTtutu11 (1 of 1).jpg
Chư Tăng hòa hợp thọ trai sau lễ Tự Tứ

 

Sau lễ Tự tứ của đại chúng an cư trong toàn địa bàn Q.10, Ban Tổ chức an cư kiết hạ của BTS Phật giáoQ.10 đã tổ chức lễ tạ pháp và mãn hạ tại giảng đường Thiện Hoa (tổ đình Ấn Quang). BTS Phật giáoQ.10 và tổ đình Ấn Quang đã có buổi cúng dường trai Tăng cho tất cả hành giả tham dự buổi lễ Tự tứ.

P.Đăng - B.Toàn

Các bài nghiên cứu

 • Thiền định và Trị liệu
  Thiền định và Trị liệu

  Phật Thích Ca , 2500 năm xưa, đã nguyện ngồi thiền dưới cội Bồ Đề cho đến khi chứng đạt Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác hay thành Phật. Thiền định gồm có nhiều phương pháp nhằm phát triển chính niệm, tập trung, thanh tịnh, tỉnh giác và tột đỉnh đạt giác ngộ giải thoát.

 • Sự cộng tác giữa khoa học và tôn giáo
  Sự cộng tác giữa khoa học và tôn giáo

  Mọi người, chẳng kể là giàu hay nghèo, học vấn hay không học vấn, đều có khả năng để hướng đến một đời sống an bình và đầy đủ ý nghĩa. Chúng ta phải khám phá thật sâu sắc, thật sâu xa một cách tối đa mà chúng ta có thể, làm thế nào để điều ấy được hiển lộ.

 • Thiền Phật giáo công hiệu như thuốc trong điều trị chứng trầm cảm
  Thiền Phật giáo công hiệu như thuốc trong điều trị chứng trầm cảm

  Thiền Phật giáo có công hiệu như thuốc trong điều trị chứng trầm cảm, một nghiên cứu đã phát hiện như vậy

 • Nhân cách và tâm thức

  Nhân cách và tâm thức, tuy hai nhưng là một. Tâm lý học, phân tâm học, xoay quanh hiện tượng tâm lý để tìm mấu chốt cho định giá nhân cách, nhưng vẫn lúng túng khi giòng chảy tâm thức như thác đổ.

^ Back to Top