Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Chuyên đề

 • Cá nghe kinh
  Cá nghe kinh

  Chu Mạnh Trinh là khách hành hương tới Hương Sơn để hưởng thú “bầu Trời, cảnh Bụt”; nhưng thật ra là đang viếng cảnh biển xanh biến thành nương dâu đang hiện tướng trong tâm thức của chính mình. Chim ríu rít cúng dường hoa trái. Cá lặng lờ ngừng vẫy nghe kinh là khi Tâm Kinh biến thành Chân Kinh. Nguyễn Du cũng đã qua bao nhiêu trải nghiệm thăng trầm của thế sự, nhưng mãi tới khi về lại với chính mình mới tìm được Chân Kinh:

 • Kinh điển Đại thừa có phải do Phật thuyết hay không
 • Sự xuất hiện Kinh điển Đại thừa

  "Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi cùng trong một thế giới (lokadhatu), hai A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có thể xuất hiện (một lần) không trước không sau. ....

 • Tam Tạng Kinh điển

  Trong 45 năm truyền giảng con đường giải thoát, Đức Phật thu nhận rất nhiều đệ tử, có người xuất gia

Tin tức

BTS Phật giáo TP.HCM làm lễ Tự tứ mãn hạ

Sáng ngày 3-9 (13-7-Đinh Dậu), tại Việt Nam Quốc Tự BTS GHPGVN TP.HCM đã làm lễ Tự tứ cho chư Tăng.

BTS Phật giáo TP.HCM làm lễ Tự tứ mãn hạ
Quang cảnh buổi Tự tứ tại Việt Nam Quốc Tự

AVNQTtutu1 (1 of 1).jpg
Quang cảnh buổi Tự tứ tại Việt Nam Quốc Tự


Tham dự chứng minh có HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS Phật giáo TP.HCM, HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM, HT.Thích Viên Giác, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Thường trực BTS Phật giáo TP; HT.Thích Như Tín, HT.Thích Minh Thông, đồng Phó BTS… cùng chư tôn đức Tăng trong BTS Phật giáo TP và 24 quận huyện. 
 

AVNQTtutu2 (1 of 1).jpg
Chư tôn đức niêm hương

 

Tại buổi lễ, chư Tăng đã tác pháp Tự tứ theo truyền thống. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh. HT.Thích Trí Quảng đã có lời đạo từ đến tất cả chư tôn đức hiện diện trong buổi lễ Tự tứ. 
 

AVNQTtutu3 (1 of 1).jpg
HT.Thích Trí Quảng ban đạo từ

AVNQTtutu4 (1 of 1).jpg
Hòa thượng Trưởng BTS trao chứng nhận an cư cho HT.Thích Thiện Tánh


Sau buổi lễ Tự tứ, thay mặt Thường trực BTS, HT.Thích Trí Quảng đã trao chứng nhận an cư cho chư tôn đức an cư tại Việt Nam Quốc Tự. 

* Cùng ngày, Sáng nay, 3-9 (13-7-Đinh Dậu), tại chùa Ấn Quang (Q.10, TP.HCM) diễn ra lễ Tự tứ và Tạ pháp mãn hạ. 

 

AVNQTtutu5 (1 of 1).jpg
Quang cảnh chư Tăng Q.10 làm lễ Tự tứ


Quang lâm buổi lễ có sự chứng minh của HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM,Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Thiền chủ trường hạ tổ đình Ấn Quang; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Như Tín, Phó BTS Phật giáo TP; TT.Thích Thiện Quý, Chánh thư ký BTS Phật giáo TP; TT.Thích Nhật Thiện, Trưởng BTS Phật giáo Q.10… cùng chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo TP, Q.10, Ban chức sự, chư Tăng hành giả an cư tại các tự viện Phật giáo Q.10. 


AVNQTtutu6 (1 of 1).jpg


Tại chánh điện tổ đình Ấn Quang, toàn thể chư Tăng an cư tại các tự viện của Q.10 đã tác pháp Tự tứ như pháp. HT.Thích Trí Quảng, Thiền chủ của trường hạ an cư Q.10, tác pháp Tự tứ với HT.Thích Như Tín. Đại Tăng đã cử HT.Thích Trí Quảng và HT.Thích Như Tín làm Tự tứ nhơn cho đại chúng Tỳ-kheo cầu Tự tứ trong niềm hoan hỷ và trang nghiêm.
 

AVNQTtutu8 (1 of 1).jpg
TT.Thích Nhật Thiện thay mặt chư Tăng Q.10 khánh tuế nhị vị Hòa thượng

AVNQTtutu7 (1 of 1).jpg
HT.Thích Trí Quảng ban đạo từ sách tấn chư Tăng Q.10


Kết thúc buổi lễ Tự tứ, TT.Thích Nhật Thiện, Trưởng BTS Phật giáo Q.10 đã thay mặt toàn thể đại chúng khánh tuế nhị vị Hòa thượng. HT.Thích Trí Quảng đã có lời đạo từ đến toàn thể chư Tăng an cư tại Q.10.
 

AVNQTtutu9 (1 of 1).jpg
Chư tôn đức trì bình khất thực

AVNQTtutu10 (1 of 1).jpg

AVNQTtutu11 (1 of 1).jpg
Chư Tăng hòa hợp thọ trai sau lễ Tự Tứ

 

Sau lễ Tự tứ của đại chúng an cư trong toàn địa bàn Q.10, Ban Tổ chức an cư kiết hạ của BTS Phật giáoQ.10 đã tổ chức lễ tạ pháp và mãn hạ tại giảng đường Thiện Hoa (tổ đình Ấn Quang). BTS Phật giáoQ.10 và tổ đình Ấn Quang đã có buổi cúng dường trai Tăng cho tất cả hành giả tham dự buổi lễ Tự tứ.

P.Đăng - B.Toàn

 • Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
  1. Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo.
  Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
 • Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
  21. Không phóng dật, đường sống, Phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết, Phóng dật như chết rồi.
  Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
 • Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
  33. Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên.
  Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
 • Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
  44. “Ai chinh phục đất này Dạ ma, Thiên giới này? Ai khéo giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa?”
  Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
 • Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
  60. “Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.”
  Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
^ Back to Top