Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Chuyên đề

 • Cá nghe kinh
  Cá nghe kinh

  Chu Mạnh Trinh là khách hành hương tới Hương Sơn để hưởng thú “bầu Trời, cảnh Bụt”; nhưng thật ra là đang viếng cảnh biển xanh biến thành nương dâu đang hiện tướng trong tâm thức của chính mình. Chim ríu rít cúng dường hoa trái. Cá lặng lờ ngừng vẫy nghe kinh là khi Tâm Kinh biến thành Chân Kinh. Nguyễn Du cũng đã qua bao nhiêu trải nghiệm thăng trầm của thế sự, nhưng mãi tới khi về lại với chính mình mới tìm được Chân Kinh:

 • Kinh điển Đại thừa có phải do Phật thuyết hay không
 • Sự xuất hiện Kinh điển Đại thừa

  "Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi cùng trong một thế giới (lokadhatu), hai A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có thể xuất hiện (một lần) không trước không sau. ....

 • Tam Tạng Kinh điển

  Trong 45 năm truyền giảng con đường giải thoát, Đức Phật thu nhận rất nhiều đệ tử, có người xuất gia

Tin tức

Buổi họp Ban thường trực Hội Đồng Quản TrịViện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam

Chiều ngày ngày 19-09-2017, tại tòa viện trưởng học viện Vạn Hạnh (P. 4, Q. Phú Nhuận),quý chư tôn đức thường trực Hội Đồng Quản Trị đã có buổi họp cuối của nhiệm kỳ 2012-2017 nhằm triển khai một số công tác Lễ Tổng Kết .

  Buổi họp do TT.Thích Tâm Đức, Viện Phó Thường trực VNCPHVN chủ trì thay mặt cho Hòa thượng Viện trưởng, cùng sự tham dự củaHT.Thích Minh Cảnh, Viện Phó VNCPHVN kiêm Giám đốc Trung tâm dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang, TT.Thích Đồng Bổn, Viện Phó VNCPHVN kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam ,TT.Thích Nhật Từ, Viện Phó kiêm Tổng Thư ký VNCPHVN,cùng chư tôn đức khác trong VNCPHVN.

  Nội dung chính chủ yếu của phiên họp này là công tác chuẩn bịLễ Tổng Kếtnhiệm kỳ 2012-2017, nhằm có một bản Báo cáo về công tác của Viện một cách đầy đủ và đề ra phương hướng hoạt dộng cho nhiệm kỳ 8 (2017-2022). Qua đó, Viện thông qua danh sách đi Đại Hội Đại Biểu toàn quốc lần thứ VIII tại Hà Nội.

  Tại buổi họp TT.Thích Nhật Từ,Viện Phó kiêm Tổng Thư ký VNCPHVN đề xuất thời gian và địa điểm diễn ra Lễ Tổng Kết nhiệm kỳ 2012-2017. Cũng trong cuộc họp, TT.Thích Nhật Từ sẽ thự hiện quyển tập ảnh về hoạt động của Viện từ ngày thành lập (1981) đến nay (2017).

  Quý chư tôn đức biểu quyết thống nhấtvào lúc 8h30 sáng thứ 7 Ngày 14-10-2017 sẽ tổ chức lễ tổng kết hoạt động của VNCPHVN  (nhiệm kỳ 2012-2017) tại tòa viện trưởng Thiền viện Vạn Hạnh ở trên tầng 4.

 

  Danh sách giới thiệu Đại biểu tham sự Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII. Ngoài  6 vị thuộc Hội đồng trịsự gồm:

 1. TT.Thích Tâm Đức,Viện phó thường trực VNCPHVN.
 2. TT.Thích Nhật Từ, Viện phó kiêm Tổng Thư ký VNCPHVN.
 3. TT.Thích Bửu Chánh, Giám đốc trung tâm Pali học.
 4. TT.Thích Phước Đạt, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn học Phật giáo.
 5. TT.Thích Nguyên Hạnh, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng VNCPHVN.
 6. TT.Thích Giác Hoàng, Phó văn phòng VNCPHVN.

  Theo chi tiêu của Trung Ương Giáo Hội, VNCPHVN đề cử thêm 8 vị:

 1. TT.Thích Đồng Bổn, Viện Phó VNCPHVN kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam.
 2. TT.Thích Hạnh Bình, Giám đốc trung tâm nghiên cứu Phật học Hán truyền.
 3. TT.Thích Thông Thiền, Phó giám đốc trung tâm nghiên cứu Thiền học Bắc truyền.
 4. ĐĐ.Thích Phước Tiến, Phó Tổng Thư ký 3.
 5. ĐĐ.Thích Quảng Tâm, Phó văn phòng VNCPHVN.
 6. ĐĐ.Thích Đồng Ấn, Phó Ban In ấn VNCPHVN.
 7. TN.Huệ Trí, Thủ quỷ VNCPHVN.
 8. TN.Tịnh An, Trưởng Ban thư viện VNCPHVN.

  Dưới đây là một số hình ảnh về buổi họp VNCPHVN:

  TT.Thích Giác Hoàng, phát biểu

  TT.Thích Nguyên Hạnh, Trình bày chỉ tiêu tài chính, số lượng tham dự đại biểu

 

  Quý chư tôn đức niệm Phật cầu gia bị

  kết thức buổi họp quý chư tôn đức đã vấn an sức khỏe HT.Thích Phức sơn và HT.Thích Trung Hậu

 • Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
  1. Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo.
  Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
 • Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
  21. Không phóng dật, đường sống, Phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết, Phóng dật như chết rồi.
  Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
 • Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
  33. Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên.
  Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
 • Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
  44. “Ai chinh phục đất này Dạ ma, Thiên giới này? Ai khéo giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa?”
  Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
 • Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
  60. “Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.”
  Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
^ Back to Top