Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Tin tức

Chư Tăng TP.HCM bố-tát tại Việt Nam Quốc Tự

Sáng nay, 21-7 (nhằm ngày 28-6-Đinh Dậu), chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn trực thuộc, 24 Ban Trị sự Phật giáo quận huyện đã vân tập Việt Nam Quốc Tự (số 242-244 đường 3/2, quận 10) trang nghiêm cử hành lễ bố-tát tụng giới chung, theo truyền thống an cư kiết hạ do Đức Phật chế định.

Chư Tăng TP.HCM bố-tát tại Việt Nam Quốc Tự
Chư tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật

HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS PG TP.HCM quang lâm chủ trì lễ bố-tát.

Tại lễ bố-tát, chư tôn giáo phẩm đã thực hiện các nghi thức niêm hương bạch Phật, Yết-ma, tụng giới tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự… 

ANH BT (5).JPG
Đảnh lễ Tam bảo

 ANH BT (6).JPG
Chư tôn đức tụng Giới

HT.Thích Minh Thông, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP trùng tuyên Giới luật Phật chế định, chư tôn đức Tăng cùng nương Tam bảo, sống trong tinh thần Giới luật nhằm vun bồi Giới - Định - Tuệ, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội.

ANH BT (8).JPG
Lễ bố-tát trang nghiêm tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

 ANH BT (7).JPG
Hòa thượng Phó Pháp chủ tụng Tựa giới kinh

ANH BT (1).JPG
HT.Thích Minh Thông trùng tuyên Giới luật

ANH BT (4).JPG
Chư Tăng sống trong tinh thần Giới luật

H.D - Ảnh: Bảo Toàn

^ Back to Top