Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Chuyên đề

 • Cá nghe kinh
  Cá nghe kinh

  Chu Mạnh Trinh là khách hành hương tới Hương Sơn để hưởng thú “bầu Trời, cảnh Bụt”; nhưng thật ra là đang viếng cảnh biển xanh biến thành nương dâu đang hiện tướng trong tâm thức của chính mình. Chim ríu rít cúng dường hoa trái. Cá lặng lờ ngừng vẫy nghe kinh là khi Tâm Kinh biến thành Chân Kinh. Nguyễn Du cũng đã qua bao nhiêu trải nghiệm thăng trầm của thế sự, nhưng mãi tới khi về lại với chính mình mới tìm được Chân Kinh:

 • Kinh điển Đại thừa có phải do Phật thuyết hay không
 • Sự xuất hiện Kinh điển Đại thừa

  "Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi cùng trong một thế giới (lokadhatu), hai A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có thể xuất hiện (một lần) không trước không sau. ....

 • Tam Tạng Kinh điển

  Trong 45 năm truyền giảng con đường giải thoát, Đức Phật thu nhận rất nhiều đệ tử, có người xuất gia

Tin tức

Đề án hội thảo “Vùng ASEAN và Nam Ả: Nơi giao hòa của văn hóa và Phật giáo ở Đông Nam Ả” tại Pháp viện Minh Đăng Quang, tháng 7-2017

Hội đồng Quản trị Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam xin trình Đề án tổ chức Hội thảo quốc tế về chủ đề “Vùng ASEAN và Nam Ả: Nơi giao hòa của văn hóa và Phật giáo ở Đông Nam Á" tại Pháp viện Minh Đăng Quang, vào ngày 09-12/7/2017 với ý nghĩa, mục đích và phương án tổ chức như sau.

Đề án hội thảo “Vùng ASEAN và Nam Ả: Nơi giao hòa của văn hóa và Phật giáo ở Đông Nam Ả” tại Pháp viện Minh Đăng Quang, tháng 7-2017

Kính gửi:  Thủ tuông Chính phủ

Đông kính gửi: Văn phòng Chính phủ

                       Ban Tôn giáo Chính phủ Hội đồng Trị sụ GHPGVN

Hội đồng Quản trị Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam xin trình Đề án tổ chức Hội thảo quốc tế về chủ đề “Vùng ASEAN và Nam Ả: Nơi giao hòa của văn hóa và Phật giáo ở Đông Nam Á" tại Pháp viện Minh Đăng Quang, vào ngày 09-12/7/2017 với ý nghĩa, mục đích và phương án tổ chức như sau.

 1. CHỦ ĐÈ, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN
 1. Chủ đề của Hội thảo
 • Tiêng Việt: “Vùng ASEAN và Nam A: Nơi giao hòa của văn hóa và Phật giáo ở Đông Nam Á”.
 • Tiếng Anh: “The ASEAN Region and South Asia: A Melting Pot of Culture and Buddhism in Southeast Asia”.
 1. Địa điểm dự kiến:

Pháp viện Minh Đăng Quang, 505 Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, TP.HCM.

 1. Thời gian: Dự kiến ngày 09-14/7/2017
 1. ĐÓI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG THAM DỤ (280 học giả + 400 dự thính)
 1. Lãnh đạo Phật giáo ASEAN và thế giới                                                             20 vị
 • Các vị Tăng vương, Tăng thống, Chủ tịch các Giáo hội Phật giáo thuộc các nước ASEAN và trên thế giới.
 • Các tăng sĩ học giả Phật giáo trên thế giới
 1. Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam                                                             20 vị
 • Các vị cao tăng trong Hội đồng chứng minh và Hội đồng trị sự GHPGVN.
 • Một số vị lãnh đạo các Ban trị sự GHPGVN tại các tỉnh thành tiêu biểu
 1. Các học giả ASEAN và thế giói                                                                           150 vị
 • Các nhà nghiên cứu, các học giả, các nhân sĩ tri thức Phật giáo thuộc các nước ASEAN và trên thế giới.
 1. Các cơ quan nlìà nước                                                                                           10 vị
 • Các học giả thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
 • Đại diện các đại sứ quán và các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
 1. Các học giả Việt Nam                                                                                           80 vị
 • Các học giả thuộc Viện nghiên cứu tôn giáo Việt Nam, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM và một số các trường Đại học tại Việt Nam
 • Các học giả Việt Nam ở nước ngoài.
 • Đại diện các tôn giáo tại Việt Nam
 1. Tăng Ni và Phật tủ' tại TP.HCM                                                                        400 vị
 1. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA HỘI THẢO
 1. Mục đích
 • Diễn đàn đưa ra các thảo luận, tập hợp các bài nghiên cứu mang tính học thuật cao, về sự dung hợp văn hóa và tôn giáo ở Đông Nam Á.
 • Khẳng định vai trò của Việt Nam là một thành viên tích cực, chủ động và sáng tạo trong xây dựng Cộng đồng ASEAN về phương diện chính trị, tôn giáo và văn hóa.
 • Góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam, các tôn giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.
 • Thông qua Hội thảo, thể hiện tinh thần mến khách, thân thiện của con người Việt Nam, trong đó có giới tăng ni Phật tử Việt Nam đối với học giả các nước ASEAN và thế giới.
 1. Ý nghĩa
 • Ý nghĩa tâm linh: Thiết lập nhịp cầu tâm linh và học hỏi kinh nghiệm về tôn giáo nói chung, Phật sự của các nhà Phật học nói riêng và các nhà nghiên cứu đến từ 40 quốc gia, tạo hiệu ứng rộng lớn về niềm tin vào các giá trị tốt đẹp của Phật giáo, mang lại cho đời sống xã hội các giá trị hoà bình, an lạc và hữu nghị.
 • Ý nghĩa đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Là cầu nối giữa Phật giáo Việt nam với Phật giáo thế giới, phát triển tình hữu nghị, hợp tác vì hoà bình cho khu vực và thế giới.
 • Ý nghĩa văn hoá: Giới thiệu và tạo điều kiện giao lưu giữa văn hoá thế giới, trong đó có văn hóa Phật giáo thế giới và văn hoá Việt Nam, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam; đồng thời kêu gọi ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá thế giới.
 • Ý nghĩa học thuật: Các chuyên đề Hội thảo Phật giáo thế giới và tuyên bố Hà Nội là sự đóng góp của Phật giáo vào kho tàng tri thức nhân loại.
 1. NỘI DUNG CÁC DIẺN ĐÀN TRONG HỘI THẢO

Hội thảo quốc tế "Vùng ASEAN và Nam Á: Nơi giao hỏa của văn hóa và Phật giáo ở Đông Nam Á” gồm có các nhóm chủ đề (nội dung) như sau:

 1. Giải thích Phật giáo Nam Á và Đông Nam A {Explaining Buddhism of South

and Southeast Asia)

2.   Triết học, sự thuyên thích và các trường phái tư tưởng (Philosophy, Interpretatatỉons, and Schools of Thought)

3.  Văn hóa và di sản văn hóa ASEAN: Giữ gìn quá khứ cho tương lai (ASEAN Culture and Heritage: Preserving the Past for Future)

4.   Các thực tập truyền thống về y dược, thiên nhiên và môi trường (Traditional Practices in Medicines, Nature and Environment)

5.  Tâm, thiền và sức khỏe tại Nam Á và Đông Nam Á (Mind, Meditation and Wellbeingness in South and Southeast Asia)

6.   Tiếp biến văn hóa về toàn cầu hóa tại Nam Á và Đông Nam Á (Acculturation of Globalisation in South and Southeast Asia)

V. CHƯƠNG TRÌNH Dự KIẾN

Ngày

Thòi

gian

Hoạt động / Sự kiện

Địa điểm / Nhân SU’

09/7/17

Cả ngày

Đón tiếp và đăng ký các đại biểu.

Phi trường/ Đưa đại biểu về KS Victory

10/7/17

6:30 am

Đón các vị đại biểu từ khách sạn

Victory đi Pháp viện Minh Đăng

Quang.

Khách sạn / Ban lễ tân

 

7:00 am

Tiếp đón lãnh đạo Giáo hội Phật giáo

Việt Nam và quan khách.

Ban lễ tân

 

8:00 am

Khai mạc Hội thảo

Hội trường chính

 

8:15 am

Phát biểu của Hòa thượng Trưởng Ban

tổ chức Hội thảo quốc tế

Hội trường chính/ HT. Thích Trí Quảng

 

8:30

Phát biểu của Chủ tịch Hiệp hội Nam và

Đông Nam Á nghiên cứu về Văn hóa và Tôn giáo

GS.TS. Amarjiva Lochan

 

8:45 am

Phát biểu của HT. Chủ tịch HĐTS TU’

GHPGVN

Hội trường chính/ HT.Thích Thiện Nhơn

 

9:00 am

Phát biểu của Ban Tôn giáo chính phủ

Hội trường chính/

TTK ASEAN phát biểu.

 

Ngày

Thời

gian

Hoat đông / Sư kiên

Địa điểm / Nhân sư • •

 

9:15 am

Hội thảo chuyên đề nhóm

Hội trường chính/ Đại biểu

 

11:30 am

Ăn trưa

Pháp viện Minh Đăng Quang

 

13:00pm

Hội thảo chuyên đề nhóm (6 nhóm)

Phòng Hội thảo chuyên đề/ Các đại biểu lựa chọn nhóm chuyên đề

 

17:00pm

Kết thúc

Phòng Hội thảo

 

18:00pm

Ăn tối

buffet/ toàn thể

 

19:30pm

về khách sạn

 

11/7/17

7:00 am

Đón các vị đại biểu từ khách sạn

Victory đến Pháp viện Minh Đăng

Quang

Khách sạn/

Ban lễ tân

 

8:00 am

- Hội thảo các nhóm chuyên đề

Phòng Hội thảo chuyên đề/ Đại biểu chọn chuyên đề

 

11:30 am

Ăn trưa

Tiệc buffet/ toàn thể

 

13:00pm

Tiếp tục chuyên đề hội thảo nhóm

Hội trường chính/ toàn thể

 

14:00pm

Bế mạc Hội thảo

Hội trường chính/ toàn ’

thể

 

18:00pm

Ăn tối

Tiệc buffet/ toàn thể

 

19:30

pm

Trở về khách sạn

Toàn thể

12/7/17

Sáng

Tham quan Địa đạo Củ Chi

Ban lễ tân

 

Chiều

Tham quan Thành phố Hồ Chí Minh

Ban lễ tân

 

 

 

Ngày

Thời

gian

Hoạt động / Sự kiện

Địa điểm / Nhân sư • •

13/7/17

Cả ngày

Tham quan Cố đô Huế

Ban lễ tân

14/7/17

Cả ngày

Tham quan phố cổ Hội An và về nước

Ban lễ tân

 

 

 1. TÔ CHỨC HỘI THẢO
 1. Đơn vị tổ chức
 • Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam (750 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, TP.HCM).
 • Hiệp hội Nam và Đông Nam Á nghiên cứu về Văn hóa và Tôn giáo {South and Southeast Asian Association for the Study of Culture and Religions'), TP. New Delhi, Ấn Độ. (Địa chỉ: 95 Vidya Vihar, Outer Ring Road, New Delhi 110034, India).
 1. Ban Tổ chức Hội thảo

+ Ban chứng minh

 • Hòa thượng Thích Hiển Pháp

-   Hòa thượng Thích Đức Nghiệp + Đồng Trưởng Ban Tổ chức

 • HT.TS. Thích Trí Quảng (Phó Pháp chủ GHPGVN)

-   GS.TS. Amarjiva Lochan (Chủ tịch South & Southeast Asian Association for the Study of Culture & Religion)

+ Phó thường trực Ban Tổ chức

 • HT. Thích Giác Toàn (Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN)

+ Phó trực Ban Tổ chức

 • HT. Thích Thiện Tâm (Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN)
 • HT. Thích Minh Cảnh (Phó Viện trưởng VNCPHVN)
 • TT.TS. Thích Tâm Đức (Phó Viện trưởng thường trực VNCPHVN)+ Phó Ban kiêm Thư ký

 • TT.TS. Thích Nhật Từ (Phó Viện trưởng - Tổng thư ký VNCPHVN)

+ Phó Thư ký

 • ĐĐ.TS. Thích Nguyên Hạnh (Phó Tổng thư ký VNCPHVN)
 • ĐĐ.TS. Thích Giác Hoànẹ (Phó Tổng thư ký VNCPHVN)
 • ĐĐ.ThS. Thích Phước Tiến (Phó Tổng thư ký VNCPHVN)

+ Các ủy viên

 • TT.TS. Thích Bửu Chánh (Giám đốc Trung tâm Phật học Pali)
 • TT.TS. Thích Hạnh Bình (Giám đốc Trung tâm Phật học Hán truyền)
 • TT.TS. Thích Phước Đạt (Giám đốc Trung tâm Văn học PGVN)
 • TT.TS. Thích Thiện Minh (Phó Giám đốc Trung tâm Phật học Pali)
 • TT.TS. Thích Đồng Trí (Giảng viên HVPGVN tại TP.HCM)
 • ĐĐ.TS. Thích Quảng Tâm (Phó Văn phòng VNCPHVN)
 1. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1.     Từ 01/09/2016 đến 01/10/2016: Gửi thư mời viết tham luận.

2.      Từ 01/10/2016 đến 15/10/2016: Nhận đăng ký tóm tắt tham luận.

3.      Từ 01/04/2017 đến 15/04/2017: Nhận toàn văn tham luận.

3.      Từ 16/04/2017 đến 01/05/2017: Biên tập nội dung, xin giấy phép.

4.      Từ 02/07/2017 đến 05/07/2017: In sách hoàn tất trước ngày Hội thảo.

 1. KINH PHÍ THỤ C HIỆN

-       Đại biêu quôc tê tự túc vé máy bay khứ hôi và vé máy bay nội địa

-        Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, Pháp viện Minh Đăng Quang và Chùa Giác Ngộ bảo trợ chi phí khách sạn, ăn uống và một số chi phí khác.

 1. NỘP BÀI HỘI THẢO

TT.TS. Thích Nhật Từ, Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam (760 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, TP.HCM).

Email: vnbuddhistinstitute@gmail.com I ĐT: 0908153160 Trân trọng!

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Vụ PG, QHQT-BTGCP;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Đề án hội thảo “Vùng ASEAN và Nam Ả: Nơi giao hòa của văn hóa và Phật giáo ở Đông Nam Ả” tại Pháp viện Minh Đăng Quang, tháng 7-2017

Đề án hội thảo “Vùng ASEAN và Nam Ả: Nơi giao hòa của văn hóa và Phật giáo ở Đông Nam Ả” tại Pháp viện Minh Đăng Quang, tháng 7-2017

Đề án hội thảo “Vùng ASEAN và Nam Ả: Nơi giao hòa của văn hóa và Phật giáo ở Đông Nam Ả” tại Pháp viện Minh Đăng Quang, tháng 7-2017

Đề án hội thảo “Vùng ASEAN và Nam Ả: Nơi giao hòa của văn hóa và Phật giáo ở Đông Nam Ả” tại Pháp viện Minh Đăng Quang, tháng 7-2017

Đề án hội thảo “Vùng ASEAN và Nam Ả: Nơi giao hòa của văn hóa và Phật giáo ở Đông Nam Ả” tại Pháp viện Minh Đăng Quang, tháng 7-2017

Đề án hội thảo “Vùng ASEAN và Nam Ả: Nơi giao hòa của văn hóa và Phật giáo ở Đông Nam Ả” tại Pháp viện Minh Đăng Quang, tháng 7-2017

 • Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
  1. Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo.
  Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
 • Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
  21. Không phóng dật, đường sống, Phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết, Phóng dật như chết rồi.
  Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
 • Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
  33. Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên.
  Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
 • Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
  44. “Ai chinh phục đất này Dạ ma, Thiên giới này? Ai khéo giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa?”
  Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
 • Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
  60. “Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.”
  Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
^ Back to Top