Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Tin tức

Họp cơ cấu nhân sự và định hướng hoạt động VNC Phật Học Việt Nam nhiệm kỳ VIII(2017-2022)

Vào lúc14g00, 11/12/2017 (nhằm ngày 24/10 năm Đinh Dậu), tại Tòa viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (VNCPHVN), 750 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, TP.HCM, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam tổ chức phiên họp đầu tiên nhằm cơ cấu nhân sự cũng như định hướng hoạt động của Viện trong nhiệm kỳ VIII (2017-2022).

Họp cơ cấu nhân sự và định hướng hoạt động VNC Phật Học Việt Nam nhiệm kỳ VIII(2017-2022)

Buổi họp có sự hiện diện của HT. Thích Minh Cảnh thành viên  HĐCM GHPGVN, HT.Thích Giác Toàn– Phó Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự GHPGVN, Viện trưởng VNCPHVN chủ trì cuộc họp đã diễn ra trang nghiêm với sự tham dự đông đủ của chư tôn đức Tăng, Ni thuộc VNCPHVN, TT. Thích Tâm Đức (Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó viện trưởng thường  trực VNCPHVN), HT.Thích Danh Lung (Ủy viên Thường trực HĐTS), TT.Thích Bửu Chánh (Ủy viên Thường trực HĐTS), TT.Thích Minh Thành (Ủy viên Thường trực HĐTS), TT.Thích Phước Đạt (Ủy viên Thường trực HĐTS), , TT.Thích Viên Trí (Ủy viên HĐTS), TT.ThíchNhật Từ (Ủy viên HĐTS), (Giám đốc Trung tâm Phật học Hán truyền), TT. Thích Giác Hiệp (Ủy viên HĐTS), TT. Thích Nguyên Hạnh (Ủy viên HĐTS), TT.Thích Hạnh Bình ….

       Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc họp :

Description: http://vncphathoc.com/Images/Editor/images/IMG_1324(1).JPG

Description: http://vncphathoc.com/Images/Editor/images/IMG_1254a.jpg

Description: Description: P:\100CANON\New folder\IMG_1224.JPG

TT. Thích Nguyên Hạnh tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.

Description: Description: P:\100CANON\New folder\IMG_1302.JPG

TT. Thích Tâm Đức, Phó viện trưởng thường trực tuyên bố khai mạc buổi họp

Description: http://vncphathoc.com/Images/Editor/images/IMG_1244a(1).jpg

TT.Thích Nhật Từ báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VII (2012-2017)

Description: http://vncphathoc.com/Images/Editor/images/IMG_1248a(1).jpg

TT. Thích Thạnh Bình giám đốc trung tâm Phật học Hán truyền phát biểu ý kiến

Description: http://vncphathoc.com/Images/Editor/images/IMG_1253a(1).jpg

TT.Thích Phước Đạt giám đốc trung tâm nguyên cứu Văn học Phật giáo

            Description: http://vncphathoc.com/Images/Editor/images/IMG_1260a(1).jpg

TT.Thích Thông Thiền phó giám đốc trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thiền học Nam truyền

Description: http://vncphathoc.com/Images/Editor/images/IMG_129aa(1).jpg

TT. Thích Bửu Chánh giám đốc trung tâm Pali học.

Description: http://vncphathoc.com/Images/Editor/images/IMG_1267a(1).jpg

TT. Thích Đồng Trí giám đốc trung tâm phiên dịch Phật học Anh – Việt.

 

Description: http://vncphathoc.com/Images/Editor/images/IMG_1269a(1).jpg

ĐĐ. Thích Đồng Ấn Phó ban In ấn và Phát hành.

 

Description: http://vncphathoc.com/Images/Editor/images/IMG_1309(1).JPG

TT. Thích Viên Trí ủy viên thường trực VNCPHVN

Description: http://vncphathoc.com/Images/Editor/images/IMG_1313(1).JPG

HT. Thích Danh Lung ủy viên thường trực VNCPHVN.

Description: Description: P:\100CANON\New folder\_MG_1316.JPG

HT. Thích Giác Toàn Phó Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự GHPGVN,  Viện trưởng VNCPHVN đạo từ và đúc kết phiên họp.

Description: http://vncphathoc.com/Images/Editor/images/IMG_1334(1).JPG

 

^ Back to Top