Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Chuyên đề

 • Cá nghe kinh
  Cá nghe kinh

  Chu Mạnh Trinh là khách hành hương tới Hương Sơn để hưởng thú “bầu Trời, cảnh Bụt”; nhưng thật ra là đang viếng cảnh biển xanh biến thành nương dâu đang hiện tướng trong tâm thức của chính mình. Chim ríu rít cúng dường hoa trái. Cá lặng lờ ngừng vẫy nghe kinh là khi Tâm Kinh biến thành Chân Kinh. Nguyễn Du cũng đã qua bao nhiêu trải nghiệm thăng trầm của thế sự, nhưng mãi tới khi về lại với chính mình mới tìm được Chân Kinh:

 • Kinh điển Đại thừa có phải do Phật thuyết hay không
 • Sự xuất hiện Kinh điển Đại thừa

  "Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi cùng trong một thế giới (lokadhatu), hai A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có thể xuất hiện (một lần) không trước không sau. ....

 • Tam Tạng Kinh điển

  Trong 45 năm truyền giảng con đường giải thoát, Đức Phật thu nhận rất nhiều đệ tử, có người xuất gia

Tin tức

Thảo luận về việc ứng dụng điện tử vào hành chánh Giáo hội

Sáng ngày, 17-8 (nhằm ngày 26-6 nhuận-Đinh Dậu), ngày thứ bảy của khóa tu, chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội TP, các ban trực thuộc và 24 BTS Phật giáo quận huyện đang cấm túc 10 ngày tại Việt Nam Quốc Tự thảo luận về ứng dụng điện tử vào công việc hành chánh, liên lạc của Giáo hội.

Thảo luận về việc ứng dụng điện tử vào hành chánh Giáo hội
HT.Thích Trí Quảng nói về hành chánh Giáo hội

Theo đó, HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM phát biểu mở đầu buổi pháp đàm, nhấn mạnh nội dung thảo luận hôm nay dành cho vấn đề thay đổi hành chánh Giáo hội phù hợp với thời đại.

ANH BT (15).JPG
TT.Thích Thiện Quý, Chánh Thư ký BTS Phật giáo TP.HCM

TT.Thích Thiện Quý, Chánh Thư ký BTS Phật giáo TP đã trình bày sự quan trọng của hành chánh điện tử trong bối cảnh xã hội hiện nay. Theo đó, Thượng tọa cho biết, vừa qua, thực hiện chỉ đạo của BTS Phật giáo TP, 23/24 Đại hội đại biểu Phật giáo quận huyện được tổ chức thành công với chủ trương trẻ hóa nhân sự (đặc biệt nhân sự của Ban Thư ký thuộc BTS Phật giáo quận, huyện) để thúc đẩy hoạt động Phật sự. 

ANH BA (5).JPG

ANH BA (14).JPG
TT.Thích Quang Thạnh đóng góp về hành chánh Giáo hội

Tuy nhiên, công tác thông tin truyền thông, sự kết nối giữa BTS Phật giáo TP và 24 BTS Phật giáoquận huyện đôi khi chưa chặt chẽ, văn thư bị thất lạc… Do đó, sắp tới BTS Phật giáo TP sẽ thực hiện sự kết nối bằng hòm thư điện tử (email) hoặc các tiện ích hiện đại trên điện thoại, máy tính như: Viber, email… chẳng hạn. Hình thức này vừa tiết kiệm thời gian, nhanh, chính xác, mọi lúc mọi nơi.

Ý kiến tại pháp đàm, TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS Phật giáo TP cho biết, cải cách hành chánh cần thực hiện từng bước, hành chánh điện tử phải thực hiện nhưng trước mắt phải gọn nhẹ như qua hình thức nhắn tin trên Viber, BTS Phật giáo TP thông tin Phật sự với các vị Thư ký để nắm bắt thông tin, trình Ban Thường trực Phật giáo quận, huyện. Ngoài ra, cũng có thể tổ chức họp giao ban trực tuyến.

ANH BA (15).JPG
HT.Thích Như Tín phát biểu tại pháp đàm

ANH BA (12).JPG
Sắp tới, Giáo hội sử dụng hành chánh điện tử

ANH BA (16).JPG
Biểu quyết thống nhất sử dụng hành chánh điện tử

Hòa thượng Trưởng BTS Phật giáo TP lấy ý kiến tại pháp đàm, 100 % chư tôn đức Tăng trong khóa tu thống nhất dùng hành chánh điện tử, song song đó cần lưu lại văn bản bằng phương pháp truyền thống, phòng có thể bị mất dữ liệu. Có thể áp dụng hành chánh điện tử chính thức khi Văn phòng BTSPhật giáo TP chuyển đến Việt Nam Quốc Tự.

Pháp đàm về hành chánh Giáo hội sáng nay, một số vấn đề đã thảo luận trước đây về nghi lễ truyền thống và nghi lễ đại chúng, độ người xuất gia, giới lạp - hạ lạp được HT.Thích Trí Quảng đúc kết.

Theo đó, nghi lễ truyền thống phải giữ lại để tránh bị mất gốc, các hình thức tán, tụng, xướng… trong nghi lễ truyền thống chỉ sử dụng trong những dịp đặc biệt. Còn nghi lễ đại chúng dùng phổ biến hơn, có tính chất đại chúng, được đa số Phật giáo các miền, hệ phái chấp nhận.

bt.JPG
Hòa thượng Phó Pháp chủ HĐCM

ANH BA (6).JPG

ANH BA (4).JPG
Các buổi pháp đàm thường thảo luận rất sôi nổi

Về vấn đề chư Tăng độ người xuất gia, Hòa thượng cho biết, theo quy định vị trụ trì phải đủ 10 hạ mới được độ đệ tử, việc độ bao nhiêu người trong một năm cần căn cứ vào thực tế và nhân duyên của vị bổn sư với đệ tử. Làm sao khi xuất gia, thọ Sa-di rồi, phải có thời gian tập sự, phải có vị Tỳ-kheo để hướng dẫn, quản lý cho tốt.

Hòa thượng cũng cho biết giới lạp và hạ lạp được xem là một, khi đã là một Tỳ-kheo thì cần phải cấm túc an cư, an cư tại chỗ, tâm niệm an cư, đó là theo bổn phận mà Đức Phật chế định. Theo quy định của Giáo hội, một Tỳ-kheo có 10 tuổi hạ mới được trụ trì nhưng ít nhất phải đủ 3 hạ tập trung mới được phép trụ trì, có quyết định trụ trì rồi mới được nhận đệ tử xuất gia. Ở đây, chúng ta cần phải căn cứ Luật Phật chế định vừa phải tuân thủ pháp luật và thực tế cuộc sống đang diễn ra.

ANH BA (3).JPG
TT.Thích Nhật Từ

ANH BA (8).JPG
TT.Thích Nhật Hỷ

ANH BA (10).JPG
TT.Thích Huệ Minh

ANH BA (1).JPG

ANH BA (2).JPG
Chư tôn đức thống nhất các vấn đề về nghi lễ, Tăng sự, hành chánh

ANH BA (19).JPG

ANH BA (18).JPG
Chư tôn đức thảo luận về hành chánh Giáo hội vào ngày thứ bảy của khóa tu

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn

 • Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
  1. Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo.
  Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
 • Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
  21. Không phóng dật, đường sống, Phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết, Phóng dật như chết rồi.
  Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
 • Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
  33. Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên.
  Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
 • Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
  44. “Ai chinh phục đất này Dạ ma, Thiên giới này? Ai khéo giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa?”
  Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
 • Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
  60. “Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.”
  Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
^ Back to Top