Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Tin tức

TP.HCM: Lễ tự tứ tại trường hạ Học viện Phật giáo VN

Sáng ngày, 27-8, lễ Tự tứ mãn hạ đã diễn ra trang nghiêm tại trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - cơ sở 2 (X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh).

TP.HCM: Lễ tự tứ tại trường hạ Học viện Phật giáo VN
Nhị vị Hòa thượng niêm hương, bạch Phật và khai kinh

Buổi lễ do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Viện trưởng Học viện, Thiền chủ hạ trường làm Trưởng ban tổ chức. HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM; TT.Thích Nhật Từ, Phó viện trưởng kiêm Trưởng ban quản viện, chư tôn đức trong ban quản viện và toàn thể hành giả Tăng sinh nội trú cùng tham dự.

Sau khi nhị vị Hòa thượng tác pháp tự tứ, chư hành giả lần lượt đối trước nhị vị Hòa thượng tác bạch tự tứ mãn hạ và kết thúc mùa an cư kiết hạ của trường hạ tại học viện này. 

Le Tu tu tai HVPG co so LMX (3).JPG 
Chư tôn đức Ni tác pháp thỉnh giáo giới đại Tăng

Le Tu tu tai HVPG co so LMX (5).JPG
TT.Thích Nhật Từ tác bạch cung thỉnh nhị vị Hòa thượng tác pháp tự tứ

Le Tu tu tai HVPG co so LMX (6).JPG
Nhị vị Hòa thượng tác pháp tự tứ

Le Tu tu tai HVPG co so LMX (8).JPG
Chư hành giả Tăng sinh lần lượt tác bạch tự tứ

Le Tu tu tai HVPG co so LMX (9).JPG
Đảnh lễ tạ ơn Tam bảo

Bảo Toàn

Các bài nghiên cứu

 • Thiền định và Trị liệu
  Thiền định và Trị liệu

  Phật Thích Ca , 2500 năm xưa, đã nguyện ngồi thiền dưới cội Bồ Đề cho đến khi chứng đạt Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác hay thành Phật. Thiền định gồm có nhiều phương pháp nhằm phát triển chính niệm, tập trung, thanh tịnh, tỉnh giác và tột đỉnh đạt giác ngộ giải thoát.

 • Sự cộng tác giữa khoa học và tôn giáo
  Sự cộng tác giữa khoa học và tôn giáo

  Mọi người, chẳng kể là giàu hay nghèo, học vấn hay không học vấn, đều có khả năng để hướng đến một đời sống an bình và đầy đủ ý nghĩa. Chúng ta phải khám phá thật sâu sắc, thật sâu xa một cách tối đa mà chúng ta có thể, làm thế nào để điều ấy được hiển lộ.

 • Thiền Phật giáo công hiệu như thuốc trong điều trị chứng trầm cảm
  Thiền Phật giáo công hiệu như thuốc trong điều trị chứng trầm cảm

  Thiền Phật giáo có công hiệu như thuốc trong điều trị chứng trầm cảm, một nghiên cứu đã phát hiện như vậy

 • Nhân cách và tâm thức

  Nhân cách và tâm thức, tuy hai nhưng là một. Tâm lý học, phân tâm học, xoay quanh hiện tượng tâm lý để tìm mấu chốt cho định giá nhân cách, nhưng vẫn lúng túng khi giòng chảy tâm thức như thác đổ.

^ Back to Top